Literatura týkající se explantátových rostlinných kultur; Plant tissue culture

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych moc poprosit o radu ohledně zdrojů k mé práci. Sháním literaturu týkající se explantátových rostlinných kultur.
Mám knihu Rostlinné explantáty od Hradilíka a zajímalo by mě, jestli je ještě nějaký jiný, ne příliš starý, český zdroj.
Mám zájem i o knihy v angličtině např. Plant tissue culture (od autorů Bhojwani, S. S. Dantu, Prem Kumar), ale našla jsem zdoj pouze ke čtení online a potřebovala bych alespoň možnost stažení do .pdf.
Budu vděčná za seznam literatury, který byste mi případně poskytli.
Velmi Vám děkuji za Váš čas.

Odpověď

Dobrý den,

níže přikládáme seznam literatury, kterou je možné na dané téma studovat v NK ČR.

Monografie:

 • MATALOVÁ, Eva, BUCHTOVÁ, Marcela a DOUBEK, Jaroslav. Od fyziologie k medicíně: věda na úrovni Nobelových cen. 1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2010. 61 s. ISBN 978-80-7305-093-1.
 • BARTÁK, Miloš, ed., HÁJEK, Josef, ed. a DUBOVÁ, Jaroslava, ed. Workshop: Rostlinné biotechnologie: současné trendy ve výuce a výzkumu: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 44 s. ISBN 978-80-210-5382-3.
 • KOKOŠKOVÁ, Blanka, MARHULOVÁ, Gabriela a ZOUHAR, Miloslav. Test patogenity pro spálu růžovitých rostlin technikou explantátových kultur: certifikovaná metodika pro praxi [CD-ROM]. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2009. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7427-034-5.
 • KOKOŠKOVÁ, Blanka, MARHULOVÁ, Gabriela a ZOUHAR, Miloslav. Test patogenity pro spálu růžovitých rostlin technikou explantátových kultur: certifikovaná metodika pro praxi. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2009. 28 s. ISBN 978-80-7427-016-1.
 • TŮMA, Jiří. Agrobiologie. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. 121 s. ISBN 978-80-7041-034-9.
 • PROCHÁZKA, Stanislav a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. Vyd. 3., nezměn. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
 • POLENO, Zdeněk a kol. Pěstování lesů. II., Teoretická východiska pěstování lesů. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7084-656-8.
 • KINCL, Miloslav a KRPEŠ, Václav. Základy fyziologie rostlin. 3., dopl. vyd. Ostrava: Václav Krpeš, 2006. 220 s. ISBN 80-239-8375-X.

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Starší tituly:

 • HRADILÍK, Jan. Rostlinné explantáty. Vyd. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 85 s. ISBN 80-7157-915-7.
 • KOVÁČ, Jaroslav. Explantátové kultury rostlin. 1. přeprac. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 140, [2] s. ISBN 80-7067-493-8.
 • NOVÁK, František, KOSTŘICA, Petr a KRPÁLKOVÁ, Alena. Uplatnění tkáňových kultur v udržovacím šlechtění a intenzívním množení brambor: realizační výstup státního úkolu "Využití explantátových kultur ve šlechtění brambor": zprac. na základě výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992. 36 s. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe, S-V.
 • LHOTOVÁ, Marie. Studium somatické embryogeneze u pšenice a tritikale. [S.l.: s.n.], 1991. 1 sv. (nestr.).
 • KIMÁKOVÁ, Katarína. Biotechnológia: (Rastlinné explantáty). Prešov: Metodické centrum, 1990. 23 s. ISBN 80-85410-17-6.
 • NOVÁK, František Jindřich. Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 208 s., [16] s. il. ISBN 80-200-0344-4.
 • GAJDOŠECHOVÁ, Eva. Možnosti využitia explantátových kultúr v šľachtení teplomilných ovocných druhov. Lednice na Moravě: [s.n.], 1990. [4], 88 s., [23] s. grafů, fotogr. a tb.
 • TŮMOVÁ, Lenka. Produkce sekundárních metabolitů explantáty Ononis arvensis L. Hradec Králové: [s.n.], 1990. [4], 152 s.
 • KAMENICKÁ, Aurélia a RYPÁK, Miroslav. Explantáty v rozmnožování drevín. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1989. 158 s. Acta dendrobiologica. ISBN 80-224-0132-3.
 • DOMAŽLICKÁ, Eva. Studium fyziologických účinků těžkých kovů na rostliny s využitím explantátových technik. Praha: [s.n.], 1989. 21 s.
 • ŠÍCHA, Jan. Tvorba fenylpropanů v explantátech rodu Echinacea. Hradec Králové: [s.n.], 1989. [6], 114 s.
 • ŠEBÁNEK, Jiří a SLADKÝ, Zdeněk. Biotechnologie rostlinných explantátů: Určeno pro posl. agronomické a zahradnické fak. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1988. 100 s.
 • BOROVEC, Vladimír. Genetické aspekty regenerace rostlin rodu Brassica v podmínkách in vitro. Brno-Olomouc: [s.n.], 1988. [3], 210, [14] s., [75] s. obr., progr., tb.
 • WAHAISHI, Abdul Kader Salem Al. Využití rostlinných explantátů u kávovníku. Praha: [s.n.], 1988. [3], 122 s.
 • NOVÁK, František Jindřich. Fyziologie a genetika explantátových kultur a jejich využití ve šlechtění rostlin: [Autoreferát kand. dis.]. Praha: [s.n.], 1985. 65 s.
 • NEŠTICKÝ, Milan. Genetická charakteristika explantátových kultúr vo vzťahu ich využitia vo výskume a šľachtení kukurice: [Autoreferát kand. dis.]. Praha: [s.n.], 1985. 33 s.
 • HAVEL, Ladislav. Diferenciace rostlin v explantátových kulturách rodu Allium L.: [Autoreferát kand. dis.]. Praha: [s.n.], 1982. 24 s.
 • LANDA, Zdeněk. Uplatnění explantátových kultur v genetice a šlechtění rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 62, [1] s. [9] s. fot. příl. [3] obr. příl. Rozpravy ČSAV. Roč. 90/1980, Řada matem. a přírodních věd; Seš. 3/1980.
 • PETRŮ, Eva a ŘETOVSKÝ, Rudolf. Rostlinné explantáty. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1956. 258, [3] s. Práce Čs. akademie věd. Sekce biologická. Věda mění život; Sv. 11.
 • ESSLOVÁ, Marta. Vzájemné vztahy Trypanosom a buněk tkáňových explantátů. [Praha: s.n., 1949]. 1 sv. (nestr.).
 • DAVID, Paul Rembert. Studies on the creeper fowl x: a study of the mode of a lethal factor by explantation methods. Berlin: J. Springer, 1936. [ii], 29, [ii] s.
 • JANDA, Viktor a BOHUSLAV, Přemysl. O explantaci tkání střevní stěny a amoebocytů dešťovky (Lumbricus terrestris L.) a střevního epithelu škeble veliké (Anadonta cygnea L.) = (Sur l'explantation du tissu de la paroie intestinale et des amoebocytes de Lumbricus terrestris L. et des cellules d'épithélium intestinal d'Anadonta cygnea L.). Praha: Přírodovědecká fakulta, 1934. 23 s. Spisy vydávané přírodovědeckou fakultou Karlovy university; Čís. 133.

 

Bohužel Národní knihovna ČR se nespecializuje na danou problematiku. Proto Vám doporučujeme se stát buď čtenářem Výzkumného ústavu rostlinné výroby, anebo České zemědělské univerzity v Praze (neupřesňujete, která lokace by Vám více vyhovovala). Bez přihlašovacích údajů jsme Vám nemohli v databázích zdroje sami najít.

https://www.vurv.cz/index.php?p=on-line_databaze&site=instituce

https://www.sic.czu.cz/cs/r-8833-odborne-databaze 

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2017 11:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu