Literatura - sociální péče o seniory

Text dotazu

Hledám knihy,ze kterých bych se dozvěděla o
sociální péče o seniory, zařízeních, které existují a podobně. Děkuji

Odpověď

Zde je několik publikací, které nabízí fond Národní knihovny ČR:

* GLOSOVÁ, Dagmar. Bydlení pro seniory. Brno : ERA, c2006.ISBN 80-7366-057-1.

* Vybrané aspekty života seniorů. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. ISBN 80-7040-641-0.

* KRÁLOVÁ, Jarmila. Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany. Olomouc : ANAG, [2001]-

Roky/Sv. 1/2001-3/2005-

* Rukověť pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. ISBN 978-80-7394-090-4.

* Aktuální kapitoly z péče o seniory. 1.vyd. Brno : T.I.G.E.R., 2008. ISBN 978-80-7013-475-7.

* KLEVETOVÁ, Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha :

Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2169-9.

* MÁTL, Ondřej. Kvalita péče o seniory : řízení kvality dlouhodobé péče v ČR

: [výstupy z aplikovaného výzkumu]. 1. vyd. Praha : Galén, c2007.

ISBN 978-80-7262-499-7 (brož.)

* Critical issues for future social work practice with aging persons. New York : Columbia University Press, c1999. ISBN 0-231-11339-0.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2010 18:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu