literatura pro DP

Text dotazu

Dobry den prosim, v patek 30.9.2011 jsem zasilala
dotaz o doporuceni literatury pro diplomovou praci, ktera se tyka vstupu na
trh noveho produktu. Jelikoz opoved stale neprisla, zkousim to jeste jednou.
Prosim i o nejaky cizojazycny titul.
Verim, ze tentokrate mi bude odpovezeno'
Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

Váš předchozí dotaz jsme bohužel neobdrželi, jinak bychom Vám samozřejmě odpověděli do 2 pracovních dnů, jak služba Ptejte se knihovny garantuje na svých stránkách.

Podrobnější informace k tématu Vaší diplomové práce byste mohla získat například z níže uvedených dokumentů:

* MOZGA, Jaroslav; VÍTEK, Miloš. Inovace a nový produkt. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 168 s.: il.; 21 cm. ISBN 80-7041-701-3 (brož.)

* management inovací * inovace * učebnice vysokých škol

* Uvádění výrobků na trh a volný pohyb zboží s ohledem na technické požadavky : 25. září 2002, Dům kultury Dukla, Pardubice : sborník přednášek / [autoři Jaromír Jareš ... et al.]. Pardubice : UNIT, 2002. -- 49 s. ; 21 cm. ISBN 80-238-9929-5 (v knize neuvedeno : brož.)

* technická harmonizace * obecná bezpečnost výrobků * volný pohyb zboží -- země Evropské unie * technické požadavky na výrobky * sborníky konferencí

* TOMEK, Gustav; VÁVROVÁ, Věra. Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha: Grada, 2001. 352 s. : il. ; 23 cm. -- (Manažer). ISBN 80-247-0053-0 (brož.)

* výrobky * strategický management * marketing * výrobní management * studie

* VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Chování zákazníka : jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada, 2011. 356 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, faksim. ; 25 cm. (Expert). ISBN 978-80-247-3528-3.

* SVOBODOVÁ, Hana a kol. Produktový a provozní management = [Product and operation management] . Praha : Oeconomica, 2006. 153 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-245-1083-9.

* ŽÁČEK, Vladimír. Průmyslový marketing. V Praze: České vysoké učení technické, 2010. 217 s.: il. ; 30 cm. ISBN 978-80-01-04492-6.

* KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. 796 s.: il. ; 25 cm. (Expert). ISBN 978-80-247-1481-3.

* JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. 269 s. : il. ; 25 cm. (Expert). ISBN 978-80-247-2690-8.

* CIMA - B : strategický marketingový management / [text zpracovala skupina autorů pod vedením Hany Lošťákové]. V Praze : CIMA - Český institut pro marketing, [2007]. -- 2 sv. : il. (některé barev.) ; 30 cm. ISBN 978-80-239-8387-6.

* KOZÁK, Vratislav; STAŇKOVÁ, Pavla. Marketing I. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. -- 127 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-7318-698-2.

* ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol. Marketing. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxiv, 499 s. : il. ; 24 cm. (Beckovy ekonomické učebnice). ISBN 978-80-7400-115-4.

V elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) jsme bohužel žádný cizojazyčný titul přímo zaměřený na uvedenou problematiku nenalezli, domníváme se, že určité informace by mohly obsahovat publikace věnující se marketingu či propagaci obecně. Záznamy těchto dokumentů je možné získat zadáním klíčových slov marketing? or propag? (znaménko "?" rozšiřuje zadaný výraz o libovolný počet znaků) do vyhledávacího pole Předmět a dotaz následně pomocí odkazu Zpřesnit omezit výběrem vyhledávacího pole Kód jazyka dokumentu, kde vyplníte cze a spojíte s předchozím dotazem operátorem NOT. Záznamy však nemusejí být natolik podrobné, abyste dokázala poznat, zda se k danému tématu vztahují. Některé zahraniční publikace jsou propojené na záznam v Google Books, kde je možné často získat omezený přístup k digitalizovanému textu, včetně obsahu, případně je nutné si knihy vypůjčit a projít.

Domníváme se, že bohatší fond cizojazyčných titulů by mohly mít zejména knihovny specializované na obor ekonomie, např. Knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze (https://knihovna.vse.cz/) nebo Knihovna CERGE-EI (https://www.cerge-ei.cz/library). 

Další citace můžete získat také z článkových databází, např. z české článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ) zadáním spojení nové výrobky, zavádění výrobků, zavádění produktů, produkt? and trh? aj. do vyhledávacího pole.

Získali jsme např. tyto výsledky:

* SMRČKA, Jaroslav. Opomíjená výrobní strategie. In: Moderní řízení. ISSN 0026-8720. Roč. 33, č. 5 (1998), s. 46-51.

* organizační teorie a praxe * podnikový management * řízení * výrobní strategie * výroba * struktura výroby * zavádění výrobků * zavádění technologií * strategie výroby

* PITRA, Zdeněk. Strategie vstupu nového produktu na trh. In: Moderní řízení. ISSN 0026-8720. Roč. 32, č. 10 (1997), s. 39-43.

* organizační teorie a praxe * podnikový management * inovační procesy * inovační strategie * výrobky * zavádění nových výrobků * projektové přípravy

* VLKOVIČOVÁ, Iveta. Uplatnění marketingového výzkumu v procesu zavádění nového výrobku na trh. In: Marketing, obchod a právo. Sborník sekce z mezinárodní konference 1997. ISBN 80-7078-455-5. (1997), s. 85-91.

* marketing * marketingový výzkum * trh * nové výrobky * zavádění * potenciální zákazníci * potenciální spotřebitelé

Kromě českých zdrojů můžete využít také zahraniční placené článkové databáze, které jsou v knihovnách zdarma dostupné registrovaným uživatelům.

Tyto zdroje obsahují nejen citace dokumentů, ale často z nich můžete získat přímo plný text. Národní knihovna ČR nabízí také řadu databází, např. EBSCO - Academic Search Complete a Business Search Complete, Web of Knowledge, SpringerLINK aj. Podrobný přehled online databází dostupných v NK ČR je k dispozici na adrese https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. Pokud jste registrovanou čtenářkou naší knihovny a máte platný čtenářský průkaz, můžete si databáze přijít prohlédnout přímo do NK ČR (např. do studovny Referenčního centra, http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ) nebo v nich vyhledávat prostřednictvím vzdáleného přístupu odkudkoli (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2012 11:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu