Literatura o Pomerančové alternativě

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda byly v České republice vydány nějaké publikace zabývající se polským protikomunistickým hnutím Pomerančová alternativa.
Předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.

Nenašli jsme publikaci, která by se přímo zabývala tímto protikomunistickým hnutím. Podle našeho vyhledávání by se však v následujících publikacích měla vyskytovat i problematika hnutí Pomerančové alternativy. V odkazu do Souborného katalogu ČR naleznete také seznam knihoven, které mají danou knihu ve fondu:
-VANĚK, Miroslav a kol. Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu - životopisná vyprávění. Vydání druhé, rozšířené. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 839 stran. ISBN 978-80-246-4450-9.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=008316553&local_base=SKC

-RYBNÍČKOVÁ, Alena et al. Happening: mezi záměrem a hrou. Vydání první. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2015. 209 stran. ISBN 978-80-7331-377-7.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006925658&local_base=SKC

-KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Překlad Jan Vitoň. Druhé, nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 451 stran. ISBN 978-80-246-5083-8.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=009467961&local_base=SKC

-KENNEY, Padraic. Karneval revoluce: střední Evropa 1989. Překlad Petruška Šustrová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2005. 390 s. ISBN 80-7341-562-3.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002383888&local_base=SKC

-DAVIES, Norman a MOORHOUSE, Roger. Mikrokosmos: portrét jednoho středoevropského města. Překlad Petruška Šustrová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2006. 607 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7341-799-5.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002618871&local_base=SKC

-PEČÍNKA, Pavel. Zelená zleva?: historie ekologických stran v Evropě. Vyd. 1. Praha: G plus G, 2002. 261 s. ISBN 80-86103-58-7.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001012090&local_base=SKC

Zde připojujeme několik článků dostupných online:
-Pomerančová alternativa – „Socialistický surrealismus“: https://www.demokratickystred.cz/pomerancova-alternativa-socialisticky-surrealismus/ 
-Vratislav na druhý pohled: https://www.demokratickystred.cz/vratislav-na-druhy-pohled/
-BLAŽEK, Petr, et al. Happeningem proti totalitě. Společnost za veselejší současnost v roce 1989. Paměť a dějiny, 2014, 8.03: 12-23.: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1403/012-023.pdf
-Pomerančová alternativa. Online. Jazzstop [samizdat]. 1989, roč. 3, č. 8, s. 52-54. Dostupné z: http://scriptum.cz/soubory//scriptum/%5Bnode%5D/jazzstop_1989_08_ocr.pdf.
-Pomerančová alternativa v polské Vratislavi. Online. Informace o Chartě 77 [samizdat]. 1988, roč. 11, č. 7, s. 19. Dostupné z: http://scriptum.cz/soubory/scriptum/informace-o-charte-77/infoch_1988_07_ocr.pdf.
-Pozdrav z polsko-československé hranice. Online. Informace o Chartě 77 [samizdat]. 0621, roč. 12, č. 13, s. 15. Dostupné z: http://scriptum.cz/soubory/scriptum/informace-o-charte-77/infoch_1989_13_ocr.pdf.
-FYDRYCH, Waldemar. Neviděli jste moje vojsko? Online. A2: kulturní čtrnáctideník. 2009, roč. 5, č. 12, s. 24-25. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2009/12/nevideli-jste-moje-vojsko

Přes portál Knihovny.cz jsme dohledali také následující články, ty ale nejsou online dostupné:   
-I+P. Pomerančová alternativa: není svobody bez trpaslíků aneb Kdo se bojí toaletního papíru. To [samizdat]. 1989, s. [170]-174. https://www.knihovny.cz/Record/celitebib.KNA01-002362268
-FYDRYCH, Waldemar. Pomerančová alternativa. Severomoravská pasivita [samizdat]. 1989, roč. 1, č. 4, s. 18-19.
https://www.knihovny.cz/Record/celitebib.KNA01-002393904
-Pomerančová alternatíva. Kavárna A.F.F.A. [samizdat]. 0525, roč. 2, č. 25, s. 35-36.
https://www.knihovny.cz/Record/celitebib.KNA01-002590262
-Pořád jste u vesla vy, chvilku budeme u vesla my!. Severomoravská pasivita [samizdat]. 1989, roč. 1, č. 6, s. 2. https://www.knihovny.cz/Record/celitebib.KNA01-002169944
-O slovo se hlásí "Galeria Działań Maniakalnych" - Pomerančová Alternativa Łódź. Severomoravská pasivita [samizdat]. 1989, roč. 1, č. 6, s. 13-14. https://www.knihovny.cz/Record/celitebib.KNA01-002394002

Připojujeme také jednu závěrečnou studentskou práci věnující se Pomerančově alternativě, práce Vás možná inspiruje k dalším zdrojům:
-LACINA, Marketa Anna. Působení Pomerančové alternativy a její projekce v oblasti města Vratislav [online]. Brno, 2017. Dostupné z: https://theses.cz/id/9obemq/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

Použité zdroje

Souborný katalog ČR: https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/souborny-katalog-cr/knihy
Portál Knihovny.cz: https://www.knihovny.cz/
Rozhraní Google Scholar: https://scholar.google.com/
Portál vysokoškolských kvalifikačních prací: https://theses.cz/

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2024 14:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu