Literatura na téma "Vzdělávání dospělých v péči o kojence"

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o radu, jakou literaturu bych mohla využít pro svou BP z oboru andragogiky. Téma je vzdělávání dospělých v péči o kojence. Zajímala by mě odborná literatura k temátu
- základy vzdělávání dospělých
- sociologie - vztahy v primární skupině a vliv na vývoj kojence
- psychomotorický vývoj kojence a jeho odchylky
- fyziologie a anatomie kojence
- základy pediatrie a první pomoc
- sociální psychologie a kojenec
- výchova kojence
- primární sociální interakce
- socializace
- komunikace v kojeneckém věku
- psychologie výživy.
Mnohokrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dokumenty, které budete potřebovat ke své práci, je možné dohledat např. přes Souborný katalog ČR (http://aleph.nkp.cz) a Jednotnou informační bránu (http://www.jib.cz). Pomocí těchto nástrojů byly nalezeny tyto publikace:

- INDRÁK, Antonín. Psychologické základy vzdělávání dospělých. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2718-8.
- SKALKA, Jarolím. Základy pedagogiky dospělých. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 254 s.
- VETEŠKA, Jaroslav a kol. Aktuální otázky vzdělávání dospělých: andragogika na prahu 21. století. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-7452-012-9.
- KOLEJKOVÁ, Alžběta. Struktura psychomotorického vývoje v raném věku. Brno: Psychologická laboratoř ČSAV, 1975.
- HELLBRÜGGE, Theodor et al. Prvních 365 dní v životě dítěte: psychomotorický vývoj kojence. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3457-6.
- STOCKER, Thomas J., ed. a DEHNER, Louis P., ed. Pediatric pathology. Vol. 1. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 0-7817-1774-4.
- HUGHES, James G., ed. a GRIFFITH, John F., ed. Synopsis of pediatrics; James G. Hughes , John F. Griffith. 6th edit. St.Louis: Mosby, 1984. ISBN 0-8016-2856-3.
- STOPFKUCHEN, Herwig. Notfälle im Kindesalter: Außerklinische Erstversorungsmaßnahmen. 3. überarb. u. erw. Aufl. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1998. ISBN 3-8047-1552-4.
- VÝROST, Jozef. Teoretické konštanty a praktické uplatnenia sociálnej psychológie v společenskej praxi: Príspevky z rovnomenného seminára v Košiciach. 1. vyd. Košice: Spoločenskovední ústav SAV, 1987.
- DITTRICHOVÁ, Jaroslava. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0399-8.
- VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. : dětství a dospívání. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-246-0956-8.
- RŮŽIČKA, Petr. Pomoc nebo kontrola. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2006.
- BĚHOUNKOVÁ, Leona, HAVRDOVÁ, Egle a SYSLOVÁ, Zora. Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte: metodická příručka. [Praha]: Centrum pro veřejnou politiku, 2011. ISBN 978-80-260-0641-1.
- ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Vyd. 1. Praha: ISV, 1996. ISBN 80-85866-15-3.
- HORŇÁKOVÁ, Katarína, KAPALKOVÁ, Svetlana a MIKULAJOVÁ, Marína. Jak mluvit s dětmi: od narození do tří let. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-612-4.
- MURRAY, Lynne, ANDREWS, Liz a PARISH, Sue, ed. The social baby. Richmond, Surrey: CP, 2000. ISBN 1-903275-01-6.
FRAŇKOVÁ, Slávka a DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0548-1.
- LOGUE, A. W. The psychology of eating and drinking. 3rd ed. New York: Brunner-Routletge, 2004. ISBN 0-415-95009-0.
- KLEINMAN, Ronald E., ed. Pediatric nutrition handbook. 6th ed. Elk Grove Village: American academy of pediatrics, 2009. ISBN 978-1-58110-298-7.
- FRÜHAUF, Pavel, NEVORAL, Jiří a PAULOVÁ, Magdalena. Výživa novorozenců a kojenců: současný pohled. 1. vyd. Konice: Solen, 2003. ISBN 80-239-2011-1.
- SMITH, Charles A. The encyclopedia of parenting theory and research. London, 1999. ISBN 1579581595.

Také můžete využít licencovaných zdrojů, které zpřístupňuje NK registrovaným uživatelům (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3). Dále je možné obrátit se na Pedagogickou knihovnu J.A. Komenského (http://npmk.cz/knihovna) nebo univerzitní knihovny (např. Knihovna psychologických a sociokulturních věd: http://www.knihovnaceletna.ff.cuni.cz/). Při hledání v univerzitních knihovnách je možné nahlížet i do akademických prací, které mohou být velmi užitečné díky přítomnosti seznamu použité literatury.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.06.2012 14:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu