literatura na téma "Vývoj nezaměstnanosti"

Text dotazu

Dobrý den, prosím o doporučení literatury, kterou budu potřebovat k vypracování své diplomové práce na téma: Vývoj nezaměstnanosti. Podbody osnovy jsou nezaměstnanost, důsledky nezaměstnanosti, trh práce, vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR, vývoj nezaměstnanosti v EU. Nezaměstnanost v rácmci věku a vzdělání.
předem děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

literaturu k diplomové práci si můžete vyhledat ve volně dostupných katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Pro knihy Vám doporučujeme především Českou národní bibliografii (báze ČNB), Souborný katalog ČR (báze SKC, do katalogu přispívá velká část českých knihoven, tedy kromě záznamu knihy zde naleznete také informace, který knihovna daný dokument vlastní) a katalog NK ČR (báze NKC). Dále můžete využít také portál Jednotná informační brána www.jib.cz.

Dokumentů na téma nezaměstnanost je velké množství a také záleží na tom, o jaké období se ve své práci budete zajímat. Nejrelevantnější pro Vaši práci si tedy jistě vyberete nejlépe vy sama.

Při vyhledávání můžete použít klíčová slova typu nezaměstnanost, vývoj, statistika, Evropská unie, vzdělání, apod. + jejich kombinace. Můžete také využít zástupný znak "*", který slouží k pravostrannému rozšíření slov, tzn. při zadání nezaměstnan* bude vyhledáno nezaměstnanost, nezaměstnaný, nezaměstnaným, atd.

Pro příklad Vám uvádíme některé dokumenty vyhledané v Souborném katalogu ČR:

* Pavelka, Tomáš et al. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2011. 116 s. ISBN 978-80-86175-76-8.

* Burdová, Jeny a Chamoutová, Daniela. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 66 s. VIP - kariera. Vzdělávání, informace, poradenství.

* Šperlová, Iva et al. Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice. Praha: Organizace pro pomoc uprchlíkům, 2011. 120 s.

* Vojtěch, Jiří a Chamoutová, Daniela. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii. 2010/11. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 52 s.

* Hora, Ondřej. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému: (původní, rozšířená verze). 1. vyd. Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2008. 384, 9 s. ISBN 978-80-7416-004-2.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081817017_1.pdf

* Hora, Ondřej. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: (souhrnná zpráva z výzkumu). 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2008. 154, 8 s. ISBN 978-80-87007-98-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200808/contents/nkc20081812229_1.pdf

* Winkler, Jiří a Wildmannová, Mirka. Evropská unie: evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. ix, 143 s. Business books. ISBN 80-7226-195-9.

* Bičáková, Alena. Gender unemployment gaps in the EU: blame the family. Prague: CERGE-EI, 2012. 44 s. Working paper series, 475. ISBN 978-80-7343-279-9.

Pro ukázku titulů týkajících se nezaměstnanosti v krajích ČR, Vám ukázkou uvádíme:

* Schofferová, Miroslava. Trh práce - nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji = Labour Market - unemployment in the Moravian-Silesian Region. Opava: [vl.nákl.], 2009. 49 s.

* Nezaměstnanost ve Zlínském kraji. Zlín: Český statistický úřad, 2007. 31 s. Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích; roč. 2007. ISBN 978-80-250-1510-0.

* Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v letech 2000 až 2006. Plzeň: Český statistický úřad, 2007. 62 s. Souborné informace. Souborné publikace; roč. 2007. ISBN 978-80-250-1532-2.

Pro statistické informace o nezaměstnanosti a trhu práce v ČR Vám doporučujeme využít také Český statistický úřad (http://www.czso.cz/), pro evropskou provenienci poté Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/). Obě databáze neposkytují všechny informace volně, ovšem k základním datům byste se měla dostat.

Pokud by Vás zajímaly také články z česckých periodik, můžete nahlédnout do báze ANL- články v českých novinách, časopisech a sbornících (dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F). Zde naleznete bibliografické záznamy vybraných článků od r. 1991, např.

* Mielcová, Elena. Economic growth and unemployment rate of the transition country - the case of the Czech Republic 1996-2009. E + M. Ekonomie a Management = Economics and Management, 2011, 14(1), s. 29-37. ISSN 1212-3609.

* Miskolczi, Martina a Langhamrová, Jitka. Nezaměstnanost v České republice podle pohlaví, věku a vzdělání. Demografie, 2011, 53(1), s. 70-79. ISSN 0011-8265. Dostupné také z: http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:d90426d3-e795-4d15-8d3a-23b3bc048033.

* Sýkorová, Petra. Nezaměstnanost - trvalá politická potíž. Profit, 2010, 21(36), s. 26-29. ISSN 1212-3498.

+ velké množství článků s regionální tematikou.

Plný text článků nabízí licencovaná databáze Anopress, mmj. dostupná v NK ČR, archiv od r. 1996 (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#anopress).  Pokud byste potřebovala starší články, můžete využít tištěnou bibliografii Články v českých časopisech 1953 - 1990.

Zajímavé by pro Vás také mohly být zahraniční licencované článkové databáze, díky kterým máte přístup aktuálním článkům ze zahraničních odborných periodik. Pokud jste čtenářkou NK ČR, můžete tyto zdroje využívat, pokud navštěvujete jinou knihovnu, zeptejte se na přístup k licencovaným zdrojům tam. Seznam licencovaných zdrojů dostupných v NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju; k většině z nich je také umožněn vzdálený přístup http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup.

Zahraniční články můžete také vyhledávat v JIB+ (www.jib.cz/jibplus), který díky indexu Primo Central (http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/napovedy/primo-central ) obsahuje záznamy článků z licencovaných i volně dostupných zdrojů.

Na toto téma již také bylo napsáno poměrně velké množství vysokoškolských prací. Doporučujeme Vám v katalogu vaší vysoké školy/fakulty/katedry vyhledat dřívější práce studentů – z nich byste mohla čerpat zajímavé informace, příp. se inspirovat informačními zdroji.

Zajímavé zdroje ovšem můžete nalézt také volně na internetu, použitím běžných vyhledávačů typu Google. Hodit by se Vám mohly např. tyto odkazy:

* http://is.muni.cz/th/237483/pedf_b/Vyvoj_inflace_a_nezamestnanosti_v_CR_ve_srovnani_se_staty_EU.pdf -Vývoj inflace a nezaměstnanosti v ČR ve srovnání se státy EU; bakalářská práce, Masarykova univerzita

* http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32228/1/CL576.pdf - Komparace vývoje nezaměstnanosti v ČR a na Slovensku; článek Univerzita Pardubice

* http://is.muni.cz/th/73708/pravf_b/Diplomova_prace_Lenka_Randusova.pdf - Vývoj nezaměstnanosti v ČR a její redukce ze strany státu; bakalářská práce, Masarykova univerzita

+ spousta článků k tématu

Služba Ptejte se knihovny nezpracovává rešerše, doporučuje omezené množství literatury a podává návody, jak si další tituly dohledat (viz pravidla služby http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu/#pravidla). Pokud byste měla zájem o zpracování rešerše, základní informace k této službě získáte na adrese http://www.nkp.cz/sluzby/reserse, v případě rešerše k VŠ práci je třeba souhlas vedoucího práce. Rešerše jsou služby placené, viz Ceník NK ČR http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/cenik.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2013 17:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu