literatura na téma "Vývoj českého systému státní sociální podpory"

Text dotazu

Dobrý den,
hledám zdroje pro svoji bakalářskou práci na téma Vývoj českého systému státní sociální podpory v letech 1918 - 2012. Potřebovala bych především údaje pro první polovinu 20.století. Doporučili byste mi, prosím, nějaké prameny?
Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den,

pro dohledání dokumentů můžete využít katalogy dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F ; pro knihy jsou to především zdroje online katalog NK ČR (báze NKC), Souborný katalog ČR (báze SKC) a Česká národní bibliografie (báze ČNB). Články z českých periodik, novin a sborníků od r. 1991 můžete vyhledávat v bázi ANL na téže adrese.

Starší články můžete dohledat v tištěné bibliografii Články v českých časopisech 1953 - 1990, která je v NK ČR dostupná v Referenčním centru. Ještě starší záznamy naleznete v kartotéce Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952, která je na požádání opět dostupná v Referenčním centu.

 

Ukázkou Vám uvádíme příklad vyhledaných publikací v Souborném katalogu ČR, které by pro Vás mohly být užitečné. Nejen v něm, ale také v dalších online zdrojích můžete vyhledávat pomocí klíčových slov sociální podpora, sociální politika, dějiny apod. + jejich kombinace. Při vyhledávání můžete také využít zástupný znak "*" pro pravostranné rozšíření, tzn. při zadání slova podpor* bude vyhledáno podpora, podpory, podporovat, apod.

 

* Dobiáš, Kazimír. Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání. Praha: Otakar Janáček, 1929. 77 s.

 

* Nečas, Jaromír. Nezaměstnanost a podpůrná péče v Československu. V Praze: Sociální ústav ČSR, 1938. 80 s. Publikace Sociálního ústavu ČSR; č. 73.

 

* Karavajev, V. V. Podpory při dočasné pracovní neschopnosti. Praha: Ústř. n. pojišťovna, 1951. [1] , 56 s. Sociální pojištění v cizině. Svaz sovět. socialist. republ.; [Roč.] 1951. Čís. 1.

 

* Zabranský, Vladimír. O státních podporách pro rodiny mobilisovaných. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1914. 39 s.

 

* Meissner, Alfred. Nároky vdov a sirotků po padlých vojínech. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1914. 69 s.

 

* O státní podpoře na stavbu bytů: zákon o stavebním ruchu z roku 1930. V Praze: Ministerstvo sociální péče, 1930. 35 s.

 

* Deyl, Zdeněk., ed. Soupis literatury k sociálním dějinám ČSR 1918-1938. Díl I., Sociální politika. Praha: Ústav československých a světových dějin v Praze, 1973. 243 s. Práce oddělení novějších československých dějin; řada II., 2a.

 

* Knausová, Ivana. Kapitoly z historie sociální politiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 57 s. Studijní opora. ISBN 978-80-244-2865-9.

 

Doporučujeme Vám také nahlédnout do archivu služby Ptejte se knihovny, kde jsme již zpracovávali podobné dotazy a zde byste tedy mohla najít další užitečné zdroje a záznamy. Dotaz " Historický vývoj sociální podpory rodin s dětmi" - http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/historicky-vyvoj-socialni-podpory-rodin-s-detmi; "sociální pojištění" - http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/socialni-pojisteni-1; "Sociální systém - soc. dávky, podpora v nezaměstnanosti" - http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/socialni-system-soc-davky-podpora-v-nezamestanosti.

 

Dále Vám doporučujeme nahlédnout do digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/), kde naleznete digitalizované monografie a periodika z 19. století a především z první poloviny 20. století. Zdroj je volně dostupný, můžete v něm také volně vyhledávat. Při zobrazení plných textů je ovšem potřeba dodržovat autorský zákon, proto pro volné zobrazení byla stanovena hranice periodik vydaných do roku 1890 a monografie vydané do roku 1880, tzn. všechny starší dokumenty můžete zobrazit kdekoli mimo NK ČR, vše co bylo vydáno později ,je možné zobrazit pouze na vybraných počítačích v NK ČR. Pokud byste narazila na článek, který by V8s zajímal, ovšem s ohledem na autorský zákon se k němu nedostanete, zobrazíte jej v NK ČR nebo můžete požádat o jeho papírovou kopii pomocí formuláře na adrese http://www.nkp.cz/sluzby/formulare/kramerius-objednavka.

 

Kromě toho se také podívejte volně na internet, resp. využijte běžné vyhledávače, protože i s jejich pomocí můžete nalézt zajímavé a snad i užitečné zdroje, např.:

* http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf - 80 let sociálního zajištění

* http://is.muni.cz/th/244939/pravf_b/Vyvoj_soc._spravy_na_nasem_uzemi.pdf - bakalářská práce "Vývoj sociální správy na našem území "

* http://www.penize.cz/duchody-a-davky/234979-socialni-stat-socialni-zakonodarstvi-na-pocatku-20-stoleti-a-po-vzniku-prvni-republiky

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2013 15:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu