literatura na téma: Využití prostředků EU k podpoře zaměstnanosti v ČR

Text dotazu

Dobrý den, měla bych dotaz, co se týče literatury na bakalářské téma : Využití prostředků EU k podpoře zaměstnanosti v ČR.
Jestli by jste mi mohli doporučit nějakou literaturu, kterou lze nalézt v Národní knihovně nebo v Městské knihovně v Praze.
Práce se zaměří na zhodnocení dopadů projektů podpořených z fondů EU v oblasti zaměstnanosti, se zvláštním důrazem na integraci osob po rodičovské dovolené na trh práce. Představeny budou projekty minulého programového období, jejich cíle a záměry. Na vybraných případových studiích budou analyzovány dopady těchto projektů na řešení problémů s reintegrací na trh práce.

Odpověď

Dobrý den, 

níže uvádíme některé publikace, které se nacházejí ve fondu Národní knihovny ČR a z nichž byste mohla pro svou práci čerpat. Bibliografické záznamy spolu s informacemi o možnosti výpůjčky v NK ČR naleznete v elektronickém katalogu NK ČR (http://alep.nkp.cz/cze/nkc), dokumenty je možné z katalogu ihned objednat k výpůjčce. V katalogu Městské knihovny v Praze (http://search.mlp.cz) jsme bohužel žádné vhodné dokumenty nenalezli.

* Přichystal, Aleš. Programy a fondy Evropské unie: (učební texty). Vyd. 1. [Praha]: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2009. 95 s. ISBN 978-80-86847-34-4. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200910/contents/nkc20091997629_1.pdf

* Halásková, Renáta. Politika zaměstnanosti. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 145 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity; č. 177/2008. ISBN 978-80-7368-522-5. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081811299_1.pdf

* Chvojková, Anna a kol. Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013. Vyd. 1. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2007. 181 s. ISBN 978-80-86684-43-7. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200703/contents/nkc20071710013_1.pdf

* Horizontální témata operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost: podporujeme vaši budoucnost. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 19 s. ISBN 978-80-86878-59-1. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20081824481_1.pdf

* Pro váš lepší život: Evropská unie investuje do lidí prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2009. 146 s. ISBN 978-92-79-12671-0.

* Průvodce fondy EU 2007-2013. Brno: [Raven Consulting], 2007. 80 s. ISBN 978-80-903830-1-2. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200704/contents/nkc20071711531_1.pdf

* Mejstřík, Michal a Tesárková, Dita. Přínosy strukturálních fondů a kohezní politiky v České republice: březen 2014. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2014. 146 s. ISBN 978-80-87147-57-3. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/102889/pdf

* Novotný, Tomáš. Vyhodnocení stavu čerpání fondů EU u sedmnácti operačních programů v ČR. Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. 21 s. Dialog, strategie, alternativy. ISBN 978-80-87748-13-8. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/98248/pdf

* Zahradník, Petr. Analýza čerpání fondů EU v České republice. Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung, [2013?]. 18 s. Dialog, strategie, alternativy. ISBN 978-80-87748-09-1. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/98258/pdf

* Šimek, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: nové přístupy a jejich efekty. 1. vyd. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2010. iv, 142 s. ISBN 978-80-86572-66-6. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/42114/pdf

Doporučovali bychom navštívit také knihovnu fakulty, na které studujete, kde zřejmě naleznete více odborných publikací k této problematice, příp. bakalářské nebo diplomové práce, ze kterých byste mohla získat další odkazy na literaturu. Další relevantní dokumenty byste mohla nalézt i v Knihovně Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (http://www.vupsv.cz/index.php?p=library&site=default).

Pro svou práci jistě využijete i stránky Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského sociálního fondu:

* http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/ 

* http://www.esfcr.cz/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2015 13:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu