literatura na téma: Volební právo kurií a propaganda politických stran a politiků 19. stol. v českých zemích

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych doporučit literaturu na téma seminární práce O volebním právu - kurií a propaganda politických stran a politiků v 19.st. v českých zemích.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v rámci služby Ptejte se knihovny Vám můžeme doporučit zdroje, ve kterých můžete vhodnou literaturu k tématu vyhledávat, popřípadě zmínit několik vhodných publikací.

Vhodné dokumenty k tématu můžete vyhledávat v katalozích Národní knihovny, souborných katalozích či dalších licencovaných i nelicencovaných databázích, využít samozřejmě můžete i bibliografie uvedené v jednotlivých monografiích.

K dohledávání vhodné literatury můžete mimo jiné použít např.:

* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc

* Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/

* Výběrovou článkovou databázi ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/anl

* Online databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/

Vybraná doporučená literaturu (Online katalog NK ČR):

* CHYTILEK, Roman et al. Volební systémy. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2009. 375 s. ISBN 978-80-7367-548-6.

*  MATES, Pavel. Vývoj volebního práva v buržoazním Československu. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1981. 230 s. Spisy právnické fakulty University J.E. Purkyně v Brně = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica; sv. 41.

*  KREJČÍ, Oskar. Nová kniha o volbách. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006. 481 s. ISBN 80-86946-01-0.

* VOJÁČEK, Ladislav, SCHELLE, Karel a KNOLL, Vilém. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 694 s. ISBN 978-80-7380-257-8.

* MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., V nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2010. 640 s. Student. ISBN 978-80-87212-39-4.

* MALÍŘ, Jiří a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004. Brno: Doplněk, 2005. 2 sv. ISBN 80-7239-180-1.

Edice politických programů (6. svazků) – viz Online katalog NK ČR

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.12.2013 14:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu