literatura na téma: "protižidovské projevy v politice Mladočechů"

Text dotazu

Dobrý den,
pracuji na své diplomové práci, zabývající se protižidovskými projevy v politice Mladočechů a ráda bych se zeptala, jestli byste mi mohli doporučit relevantní literaturu, články, jakékoli publikace, kterými bych mohla práci doplnit.

Odpověď

Dobrý den,

literaturu k tématu antisemitismu v politice mladočechů můžete dohledat ve volně dostupných katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Doporučujeme Vám využít především Souborný katalog ČR (báze SKC), katalog Národní knihovny ČR (báze NKC) nebo článkovou bázi ANL. Při vyhledávání můžete zohlednit dvě hlavní témata, a to knihy pojednávající o mladočeších, jejich politice, názorech nebo konkrétně o antisemitismu buď přímo v daném období či  jeho projevech obecně. Níže uvádíme citace knih, které tato témata obsahují a věříme, že v nich naleznete potřebné informace.

 

* MIKULÁŠEK, Alexej. Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století: teoretická a historická studie. Praha: Votobia, 2000. 238 s. ISBN 80-7220-090-9.

* Český antisemitismus 19. století. [Žďár nad Sázavou: Hedvika Nenadálová], ©2010. 316 s. ISBN 978-80-904365-5-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102033341_1.pdf

* FRANKL, Michal. "Emancipace od židů": český antisemitismus na konci 19. století. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2007. 403 s. ISBN 978-80-7185-882-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200803/contents/nkc20081792704_1.pdf

* KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2012. 399 s. ISBN 978-80-7432-174-0.

* VOJTĚCH, Tomáš. Mladočeši a boj o politickou moc v Čechách. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 198 s., 4 s. fot. příl.

* CIBULKA, Pavel, ed. Politické programy českých národních stran v letech 1860-1890. Praha: Historický ústav, 2000. 343 s. Edice politických programů; sv. 3. ISBN 80-7286-020-8.

 

Uvádíme Vám také knihy zabývající se postojem Jana Nerudy k Židům. Toto téma jsme zvolili s ohledem k tomu, že J. Neruda přispíval do novin mladočechů - Národních listech. 

* NERUDA, Jan. Pro strach židovský: (psáno v roce 1869). V Praze: Kruh přátel díla Nerudova, 1942. 26 s.

* FRANKL, Michal, ed. a TOMAN, Jindřich, ed. Jan Neruda a Židé: texty a kontexty. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012. 204 s. ISBN 978-80-7470-009-5.

* http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/104773/V_BohemicaLitteraria_02-1999-1_7.pdf - Němci a Židé v Nerudových povídkách malostranských

 

 

Pro dohledání literatury (kromě knih také články) můžete využít také bibliografickou databázi Historického ústavu AV ČR, kterou naleznete na adrese http://biblio.hiu.cas.cz/. Záznamy můžete opět vyhledávat zadáním či kombinací slov mladočeši,Národní strana svobodomyslná, Židé, antisemitismus, politika, 19.století apod. 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.05.2014 10:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu