literatura na téma: "Nezaměstnanost jako sociální problém"

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o doporučení vhodné literatury, ze které bych mohla čerpat při zpracování diplomové práce na téma Nezaměstnanost jako sociální problém. Mám již k dispozici literaturu: Kuchař: Trh práce, Praha,2007; Kotýnková: Trh práce na přelomu tisíciletí, Praha,2006; Buchtová: Nezaměstnanost - psychlogický, ekonomický a sociální problém, Praha, 2002; Mareš: Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha, 1998. Potřebovala bych literaturu zaměřenou přímo na nezaměstnané do 25 let věku, ženy, dlouhodobě nezaměstnaní, společensky nepřizpůsobivé osoby). Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

V Online katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) jsme k tématu dohledali mimo jiné následující publikace:

 

* TRHLÍKOVÁ, Jana. Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání : šetření mladistvých, kteří jsou po ukončení základní školy evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce ČR.

Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2006. ISBN   80-85118-98-X.

* FESTOVÁ, Jeny.  Uplatnění absolventů středních škol ve sféře práce. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním.  Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2002. ISBN   80-85118-73-4.

* DUFEK, Jaroslav a MINAŘÍK, Bohumil. Hodnocení rozvojového potenciálu krajů České republiky z hlediska lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 142 s. ISBN 978-80-7375-424-2.

* Ročenka statistiky trhu práce ... Praha: Český statistický úřad, [200-]- . Práce, sociální statistiky. Práce a mzdy.

* VÁCLAVÍKOVÁ, Anna, KOLIBOVÁ, Helena a Kubicová, Alina. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti: [studijní materiály pro kombinované studium Veřejná správa a regionální politika]. Vyd. 1. Opava: Optys, 2009. 149 s. ISBN 978-80-85819-76-2.

* ŠINDLEROVÁ, Ivana, ed. Ženy na trhu práce: jak na nezaměstnanost a diskriminaci: prakticky a takticky!: příklady dobré praxe z Evropy (převážně Střední a Východní). Praha: Evropská kontaktní skupina v ČR, 2005. 44 s. ISBN 80-254-3866-X.

* Zaostřeno na ženy = Focused on women. Praha: Český statistický úřad, [2001? - 2008 -] . Souborné informace. Souborné publikace.

 

 

Periodicky vycházející  studie:

* Uplatnění absolventů škol na trhu práce ...  Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [199-]-

Poslední nakl.   2002- : Praha : Národní ústav odborného vzdělávání

Roky / Sv.   1997-2000, 2003-2005, 2007-2011-

* Nezaměstnaní absolventi škol.  [Praha] : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, [1999]-

Roky / Sv.   1999, 2000-

 

Poměrně velké množství článků k tématu nabízí článková databáze ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících: http://aleph.nkp.cz/cze/anl (klíčová slova: absolvent* nezaměstnan*; mladí nezaměstn* apod.).

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz a již zmíněné databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/nkc  (a ANL+ : http://www.jib.cz ).

 

 

Odpovědi na obdobné dotazy můžete nalézt též v archivu služby Ptejte se knihovny:

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/nezamestnanost-rizikovych-skupin-v-cr

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/vyvoj-trhu-prace-a-nezamestnanost-v-cr

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/nezamestnanost-zen-v-cr

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2013/pocet-absolventu-a-nezamestnanost

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2013/literatura-na-tema-vyvoj-nezamestnanosti

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/nezamestnanost-a-rodina

aj.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2013 18:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu