literatura na téma "Mystery shopping"

Text dotazu

Dobrý den,
budu psát bakalářskou práci na téma Mystery shopping ve finanční instituci. Ráda bych Vás proto poprosila o inforamci z jakých knih bych mohla čerpat pro tuto práci?
S přátelským pozdravem.

Odpověď

Dobrý den,
standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz

Ve Vašem případě Vám doporučujeme nejdříve nahlédnout do katalogu knihovny vysoké školy, kterou studujete. Knihovna by měla mít ve svém fondu publikace související se studovanými obory a Vy zároveň snadný přístup k literatuře.

V online katalogu NK ČR zjistíte, které publikace se nachází ve fondu Národní knihovny; pokud využijete Souborný katalog nebo Jednotnou informační bránu, získáte přehled o dostupnosti titulu také v dalších českých knihovnách.
V JIB můžete využít předpřipravené zdroje v Snadném hledání, v Profi hledání si můžete sama vybírat a kombinovat zdroje z různých kategorií (např. české knihovny + jejich specifické druhy, české články, atd.) a různých oborů - pro Váš dotaz by byly vhodné např. "ekonomické vědy. obchod". Pokud se přihlásíte do Vašeho účtu JIB (registrace je bezplatná) můžete si navíc vytvářet vlastní vyhledávací skupiny, kde mohou být obsaženy Vámi vybrané zdroje z různých kategorií.

Uvádíme Vám příklady záznamů z online katalogu Národní knihovny a Souborného katalogu ČR, většinou se týkají tématu mystery shopping obecně, konkrétně ve finanční instituci jsme našli pouze jediný záznam. Pro Váši práci tedy nejspíše bude potřeba kombinovat knihy o mystery shoppingu s knihami věnující se finančním institucím.
* Wagnerová, Irena a Baarová, Eva. Hodnocení pracovního výkonu - využití metody mystery shopping. Praha: Filozofická fakulta UK, 2008. 28 s. Pražské sociálně vědní studie = Prague social science studies. Psychologická řada, PSY-020.
* Gow, Kailin. How to have fun and make money in mystery shopping: a how-to workbook with leads!. 2nd ed. Irving: Sparklesoup Studios, C2003. 75 s. ISBN 0-9714776-3-9.
* Burda, Alexandr et al. Mystery shopping: prolegomena. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2011. 114 s. ISBN 978-80-7248-663-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201108/contents/nkc20112219799_1.pdf
* Matušínská, Kateřina. Marketing finančních služeb: distanční studijní opora. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 203 s. ISBN 978-80-7248-520-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200908/contents/nkc20091928717_1.pdf
* Wagnerová, Irena a kol. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3701-0.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201106/contents/nkc20112188830_1.pdf

Další knihy můžete dohledat ve výše uvedených zdrojích. Při vyhledávání Vám doporučujeme využít zástupný znak *, který umožňuje pravostranné rozšíření slova, tzn. finančn* bude vyhledáno finanční, finančnímu, finančnictví, atd. Výsledky můžete dále upravovat pomocí nabídek "filtrovat" a "zpřesnit", můžete např. zvolit publikace pouze v češtině či v určitých letech vydání.

Dále Vám vřele doporučujeme článkové licencované online databáze, ve kterých lze nalézt aktuální články z odborných zahraničních periodik. Pro představu těchto zdrojů se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů, které nabízí NK ČR pro své registrované uživatele, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Doporučujeme Vám zeptat se v knihovně vysoké školy na dostupnost a možnost využití těchto licencovaných zdrojů, které obsahují mnohdy velmi cenné články.
V souvislosti se službami knihovny vysoké školy Vám také doporučujeme zjistit, zda již nebyla práce na toto téma napsaná některým ze studentů z minulých ročníků. Práce Vám může sloužit jako inspirace, východisko, příp. srovnání se současným stavem.

Pokud byste měla zájem také o české články, můžete je dohledat v bázi ANL, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Dalším zdrojem je ANL+, který pokrývá články od r. 2011 a taktéž výběrové rozhlasové a televizní zprávy; u většiny z nich nabízí také plný text (přístup k plným textům je možný pouze z vybraných počítačů knihoven zapojených do tohoto projektu). Informace o ANL+ naleznete na adrese http://info.jib.cz/news/anl/, přístup je možný v rozhraní PRIMO http://anlplus.jib.cz a Jednotné informační brány www.jib.cz. Ukázkou Vám uvádíme výběr článků:
* Drahovský, Ľubomír. Mystery shopping - cesta k sebareflexii obchodu. Moderní obchod: časopis pro úspěch v prodeji, 2008, 16(11), s. 21. ISSN 1210-4094.
* Baarová, Eva a Wagnerová, Irena. Mystery shopping jako nástroj hodnocení pracovního výkonu. Psychologie v ekonomické praxi, 2008, 43(1/2), s. 57-68. ISSN 0033-300X.
* Staňková, Pavla a Vaculíková, Marcela. Mystery shopping as an instrument of marketing research. Ekonomie a Management, 2007, 10(1), s. 108-113. ISSN 1212-3609.

Nakonec můžete využít volně dostupné příspěvky na internetu, zde je samozřejmě třeba více dbát na důvěryhodnost informací, např.
* http://www.mysteryshopping.cz/
* http://www.sfc.hk/web/doc/EN/general/general/lehman/Review%20Report/Exhibit%205.pdf - Mystery Shopping Guide Dále naleznete také velké množství odkazů na firmy zabývající se mystery shoppingem.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2012 09:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu