literatura na téma koncentrační tábor v Hodoníně u Kunštátu

Text dotazu

Dobrý den,
mohli byste mi prosím zaslat seznam literatury, studii a článků, který se týká koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu? Zajímá mě období 1940 - 1950, tedy nejen období, kdy tábor sloužil jako cikánský taábor, ale i doba kdy zde byl kárný a pracovní tábor, shromaždiště Němců určených k odsunu, cvičiště ruské armády a hlavně tábor nucených prací po roce 1948. Případně také, ve kterých archivech bych mohla sehnat informace. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k danému tématu se vztahují mimo jiné následující knihy a články. Níže uvedený přehled je ovšem pouze výběrový. Úplný seznam doporučené literatury k tématu, tedy zpracování rešerše, je již službou placenou (viz http://www.nkp.cz/sluzby/reserse )

Monografie k tématu:

* MIKO, Václav. Skvrna Evropy. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2009. 80 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-826-4.

* NEČAS, Ctibor. Holocaust českých Romů. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1999. 173 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7260-022-2.

* HORVÁTHOVÁ, Jana, ed. Ma bisteren - nezapomeňme: historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (1942-1943). Vyd. 1. Brno: Muzeum romské kultury, 1997. 68 s. ISBN 80-238-1794-9.

* NEČAS, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 220 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Č. 299. ISBN 80-210-0945-4.

* NEČAS, Ctibor. Andr'oda taboris: tragédie cikánských táborů v Letech a v Hodoníně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 163 s. ISBN 80-210-1092-4.

* NEČAS, Ctibor. Andŕ oda taboris: Vězňové protektorátních cikánských táborů 1942-1943. 1. vyd. Brno: Měst. výbor ČSPB, 1987. 150 s.

* Borák, Mečislav a Janák, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954. Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996. 285 s. ISBN 80-902075-4-5.

* Jirásek, Zdeněk, ed. Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948-1954: Sborník konf. Opava 30. října 1991, Slezský ústav ČSAV a filoz. fak. Slezské univ. Opava: Slezská univerzita, 1992. 98 s. Sborníky prací filozofické fakulty Slezské univerzity.

Další literatura a zdroje k tématu:

·         KENRICK, Donald a PUXON, Grattan. Cikáni pod hákovým křížem. 1. české vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, Centre de recherches tsiganes, 2000. 179 s. Interface; sv. 8. ISBN 80-244-0048-0.

·         Arburg, Adrian von, ed. a Staněk, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: dokumenty z českých archivů. Díl II., svazek 1, Duben – srpen/září 1945: "Divoký odsun" a počátky osídlování. 1. vyd. Ve Středoklukách: Zdeněk Susa, 2011. 957 s. ISBN 978-80-86057-71-2.

·         Vilfred, Jiří. Příběhy chudých baronů. Brno: Šimon Ryšavý, 2005. 88 s. Brněnský legionář. ISBN 80-7354-023-1.

·         Janák, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství 1945-1955: historické souvislosti, právní základy a politické aspekty. Vyd. 1. Opava: Slezské zemské muzeum, 2002. 253 s. ISBN 80-86224-34-1.

·         http://www.holocaust.cz/cz2/history/camps/hodonin

·         http://romove.radio.cz/cz/clanek/21581

·         http://www.pmjak.cz/node/104

·         http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/192178-moravsti-romove-meli-take-sve-lety-cikansky-tabor-na-blanensku/

·         http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2009/05/04/rekreace-na-lidskych-kostech-v-hodonine/foto/235520/

články:

·         NEČAS, Ctibor. Transport romských vězňů z Hodonína u Kunštátu do Auschwitz-Birkenau. Bulletin Muzea romské kultury, 1997, 6, s. 33-35. ISSN 1212-0707.

·         NEČAS, Ctibor. Romští vězňové kárného pracovního , případně sběrného tábora v Hodoníně na Blanensku. Vlastivědný věstník moravský, 2005, 57(2), s. 139-144. ISSN 0323-2581.

·         ŠIKLOVÁ, Jiřina. Ma Bisterem či nezapomeneme!. Mosty, 1997, 6(35), s. 15.

·         MALIVA, Josef. Malíř vězněm tábora nucené práce za éry komunismu. Střední Morava, 2012, 18(33), s. 85-95. ISSN 1211-7889. ISBN 978-80-85807-52-3.

 

Archivní fondy:

·          Název fondu (sbírky):Tábor nucených prací Hodonín

             Uloženo v archivu: Archiv bezpečnostních složek

             Místo vzniku fondu (sbírky):Hodonín

             Časový rozsah:1950-1950

             Metráž:0,12 bm zpracováno (z toho 0,12 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno

             Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení

             Původce fondu(sbírky):Tábor nucené práce Hodonín 1949 - 1950 Objekt TNP byl umístěn v obci Hodonín, která se nachází poblíž města Kunštátu a v příslušném období patřila do okresu Boskovice.

             Tematický popis: Fond obsahuje běžnou korespondenci TNP.

             Archivní pomůcky:

             TÁBOR NUCENÝCH PRACÍ HODONÍN, 1950. Sdružený a skupinový inventář (část), 1977, s. 248, ev.č. 9/26.

·         Název fondu (sbírky):Tábor pro Němce Hodonín

Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Hodonín

Místo vzniku fondu (sbírky):Hodonín

Časový rozsah:1945-1951

Metráž:0,1 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,35 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení

Původce fondu(sbírky):Tábor pro Němce Hodonín

Tematický popis: kartony

Archivní pomůcky:

ŠPIČKOVÁ M.: TÁBOR PRO NĚMCE HODONÍN, 1945 - 1951. Prozatímní inventární seznam, 1996, s. 1, ev.č. 708.

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím  Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz , články prostřednictvím databáze ANL : http://www.jib.cz   (a ANL+ : http://www.jib.cz  ). Využít též můžete katalog Ústavu soudobých dějin http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/knihovna,

katalog Ústavu pro studium totalitních režimů: http://knihovna.ustrcr.cz/ a databáze Historického ústavu AV ČR : http://biblio.hiu.cas.cz/.

 

Přehled archivních fondů v ČR nabízí databáze dostupná na stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 12:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu