literatura na téma Český stranický systém po roce 1989

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jaká literatura by byla vhodná, na zpracování tématu týkajícího se Českého stranického systému po roce 1989.

Odpověď

Dobrý den,

Literatury zpracovávající český politický systém po roce 1989 je mnoho. Zkuste se podívat přes webové stránky Národní knihovny do eds katalogu: http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#eds . Pakliže nejste čtenář Národní knihovny, máte možnost se připojit  jako guest. Pokud čtenářem Národní knihovny jste, zadejte přihlašovací údaje z Vaší legitimace. Další možností, jak se zorientovat v soudobé literatuře zaměřené na toto téma, je katalog Národní knihovny, odkaz: http://aleph.nkp.cz . Z nabídky vyberte bázi NKC (čistě katalog Národní knihovny), anebo SKC (Souborný katalog knih celé ČR), případně ANL. (články z českých novin, časopisů a sborníků), Jednotné informační brány, což je volný portál bez jakýchkoliv omezení, kde získáte citace jak z české, tak i zahraniční literatury, včetně článků z českých i zahraničních periodik, odkaz: http://www.jib.cz/V?RN=432384962  .

Následujícím krokem pro Vás bude vytvořit si seznam předmětových hesel, klíčových slov, na jejichž základě budete konkrétní knihovní jednotky vyhledávat: politický systém, politické strany, česko, volební systém, systém poměrného zastoupení, kritika politiky, vláda, ústava. Výsledky dotazu lze zpřesnit časově.

Pokud pracujete se Souborným  katalogem knih, pečlivě zapisujte zkratky (sigly) jednotlivých knihoven, které budou mít Vámi vybrané publikace ve svém fondu. Následně přes webové stránky konkrétní knihovny si ověřte, jaké jsou podmínky uživatelské registrace a zda si budete moci konkrétní knihovnu odnést domů k absenčnímu studiu.

Vyhledané výsledky: MONOGRAFIE

Vodička, Karel a Cabada, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011. 486 s. ISBN 978-80-7367-893-7.

Bureš, Jan et al. Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 526 s. ISBN 978-80-247-4283-0.

Pinc, Zdeněk et al. Demokracie a ústavnost. 2., rozš. vyd. V Praze: Karolinum, 1999. 302 s. ISBN 80-7184-868-9.

Pehe, Jiří. Demokracie bez demokratů: úvahy o společnosti a politice. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2010. 295 s. Střed; sv. 93. ISBN 978-80-7260-234-6.

Novák, Miroslav, ed. a Brunclík, Miloš, ed. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech - Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 399 s. Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.

Dále články:

     Zdroj               GEOBIBLINE

     Název               České politické strany v politickém prostoru   / Roman Chytilek, Otto Eibl

     Autor                Chytilek, Roman , 1976-

     Další autor        Eibl, Otto

     Zdrojový dokument   Sociologický časopis. Roč. 47, č. 1 (2011), s. 61-88. ISSN 0038-0288

     Rok                  2011

     Předmět            stranické systémy ph309609

     Předmět            politický prostor

     Předmět            Česko ge128065

     Předmět            články fd133976

     Poznámka            Plný text C vydavatel Sociologický ústav

     Poznámka            6 tab., 2 grafy

     MDT - třídění    316

     MDT - třídění    329:321

     Bibliografie         Obsahuje bibliografii

     Jazyk                Anglické resumé

     Zdroj               NK ČR - článková bibliografie (ANL)

     Název               Nedostatky volebního inženýrství   / Jiří Koubek

     Autor                Koubek, Jiří , 1979-

     Zdrojový dokument   Ekonom. Roč. 54, č. 20 (20100520), s. 56. ISSN 1210-0714

     Rok                  2010

     Předmět            volební systémy ph127224 Česko

     Předmět            volební systémy ph127224 Velká Británie

     Předmět            volební systémy ph127224 reformy

     Předmět            volební systémy ph127224 politické aspekty

     Předmět            electoral systems

     Předmět            komentáře fd132578

     Předmět            commentaries

     MDT - třídění    342.8

     MDT - třídění    32

     MDT - třídění    (0.072)

     MDT - třídění    (410)

     MDT - třídění    (437.3)

     Fyzický popis       il.

     Sigla vlastníka     ABA001

     Zdroj               NK ČR - článková bibliografie (ANL)

     Název               Právní úprava některých proměnných volebního systému jako faktor ovlivňující selekci kandidátů uvnitř politických stran   / Filip Rigel

     Autor                Rigel, Filip

     Zdrojový dokument   Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 17, č. 4 (2009), s. 285-292. ISSN 1210-9126

     Rok                  2009

     Resumé              Intra-party democracy is not governed by the law of the Czech Republic. However, it is possible to study the electoral system as a factor influencing the selection of candidates. It is important how voters can influence, which candidates from the list of candidates for whom those voters vote, receive a mandate. From this perspective, it is positively evaluated preferential voting in elections to the Chamber of Deputies, while for other options, preferential

                          voting is not optimally regulated. Positive is also regulation of the constituencies in its present form, at least from the perspective, that there is an opportunity for the decentralization process within the party nomination. An important step towards decentralization was also a derogation of the second scrutiny

     Abstrakt             Intra-party democracy is not governed by the law of the Czech Republic. However, it is possible to study the electoral system as a factor influencing the selection of candidates. It is important how voters can influence, which candidates from the list of candidates for whom those voters vote, receive a mandate. From this perspective, it is positively evaluated preferential voting in elections to the Chamber of Deputies, while for other options, preferential

                           voting is not optimally regulated. Positive is also regulation of the constituencies in its present form, at least from the perspective, that there is an opportunity for the decentralization process within the party nomination. An important step towards decentralization was also a derogation of the second scrutiny

     Předmět            politické strany ph115790 Česko

     Předmět            volební právo ph127222 Česko

     Předmět            volební systémy ph127224 Česko

     Předmět            demokracie ph117182

     Předmět            political parties

     Předmět            election law

     Předmět            electoral systems

     Předmět            democracy

     Poznámka            Abstrakt C vydavatel

     MDT - třídění    329.1/.6

     MDT - třídění    342.8

     MDT - třídění    342.8

     MDT - třídění    321.7+342.34

     MDT - třídění    (437.3)

     Jazyk                Anglické resumé

     Odkaz               http://www.law.muni.cz/dokumenty/7905Plný text

     Abstrakt             Intra-party democracy is not governed by the law of the Czech Republic. However, it is possible to study the electoral system as a factor influencing the selection of candidates. It is important how voters can influence, which candidates from the list of candidates for whom those voters vote, receive a mandate. From this perspective, it is positively evaluated preferential voting in elections to the Chamber of Deputies, while for other options, preferential

                           voting is not optimally regulated. Positive is also regulation of the constituencies in its present form, at least from the perspective, that there is an opportunity for the decentralization process within the party nomination. An important step towards decentralization was also a derogation of the second scrutiny

     Sigla vlastníka     ABA001

Pokud jste čtenářkou konkrétní knihovny, budete mít patrně v prostorách knihovny možnost vyhledávat v databázi Anopress, což je plnotextová databáze vybraných českých novin  a časopisů. V Národní knihovně kromě Anopressu můžete využít i výše zmíněného katalogu eds. Jestliže jste zaregistrovaná a přihlásíte se do katalogu Vašimi přihlašovacími údaji z legitimace, máte možnost si pohodlně domů v rámci licence stáhnout vybrané plné texty článků.

Zajímavý pro Vás může být také tento odkaz na Knihovnu Právnické fakulty v Praze: http://knihovna.prf.cuni.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=152  a na Knihovnu Masarykovy univerzity v Brně: https://www.law.muni.cz/content/cs/pro-verejnost/publikace-a-casopisy/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2013 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu