Literatura na téma: Československá zahraniční politika za druhé světové války

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o pomoc při výběru vhodné literatury pro tvorbu bakalářské práce na téma Československá zahraniční politika za druhé světové války. Mnohokrát děkuji za ochotu.

Odpověď

Dobrý den,
služba Ptejte se knihovny Vám může doporučit zdroje, které jsou vhodné pro výběr literatury k jakékoliv vysokoškolské  práci. Vyhledávání konkrétních dokumentů je záležitostí studenta, neboť on jediný může přesně určit relevanci a vhodnost konkrétního titulu.

V případě knih, které byly vydány na našem území, doporučujeme Českou národní bibliografii nebo bázi NKC (online katalog Národní knihovny ČR), případně i souborný katalog ČR - http://aleph.nkp.cz/F/ nebo také můžete využít Jednotnou informační bránu - JIB  http://www.jib.cz - Knihy v ČR (tyto zdroje obsahují i zahraniční literaturu dostupnou v knihovně/ách).

Např. v bázi NKC jsme nalezli tyto dokumenty:
Tesař, Jan. Mnichovský komplex: jeho příčiny a důsledky. Vyd. 1. Praha:
Prostor, 2000. 255 s. Obzor; sv. 28. ISBN 80-7260-035-4.

Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939-1945: sborník
studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5.
prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, 2008. 388 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 43. ISBN 978-80-7285-105-8.

Jedno z předmětových hesel u obou titulů: zahraniční politika -- Československo -- 1939-1945

Brouček, Miloslav Jan. Československá tragedie: Jak byla bolševisována ČSR.
[New York]: [s.n.], 1956. 422 s.
Jedno z hesel: zahraniční politika

V případě článků publikovaných u nás doporučujeme bázi ANL nebo opět vyhledávací skupinu České články na portálu JIB. Pro úplnost dodáváme, že existuje tištěná článková bibliografie Články v českých časopisech 1953-1990 a retrospektivní článková kartotéka za roky 1945-1952 - více informací k tomuto zdroji je k dispozici  na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm

Např. článek z báze ANL:
Ort, Alexandr. Z dějin československé zahraniční politiky (9). V protihitlerovské koalici. Mezinárodní politika, 1991, 15(5), 28-29.

Dále můžete využít i zdroje Historického ústavu AV ČR a zdroje Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR či Ústavu mezinárodních vztahů AV ČR, odkazy na tyto článkové zdroje jsou součástí Profi hledání na JIB, kategorie České články.

Lze předpokládat, že se studie o naší zahraniční politice mohla objevit i v zahraničních zdrojích, jednalo by se především o články v odborných periodikách. Doporučujeme využít zahraniční licencované zdroje vysoké školy, kterou studujete (knihovnu Vaší vysoké školy můžete využít i pro monografie a další druhy dokumentů). Pro knihy vydané v zahraničí můžete také využít Souborný katalog ČR nebo JIB / Knihy v ČR - zde zjistíte i dokumenty dostupné v českých knihovnách. - viz odkazy výše.
Můžete také vyhledávat na volném internetu, doporučujeme GoogleScholar, který obsahuje i dokumenty tzn. šedé literatury a jsou zde zpřístupňovány i informace z některých databází.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2012 10:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu