literatura na téma "České vězeňství a jeho schopnost naplňovat veřejný zájem"

Text dotazu

Dobrý den,
píši diplomovou práci na téma České vězeňství a jeho schopnost naplňovat veřejný zájem. Měla bych tedy zájem o literaturu týkající se pojetí veřejného zájmu, publikace o veřejném zájmu ve veřejné politice, o systému vězeňství a pojetí trestu, jak u nás, tak i třeba v zahraničí a tedy zejména jestli existuje literatura vztahu vězeňství a veřejného zájmu. Pokud jde o cizojazyčnou literaturu, tak bych preferovala tu v angličtině.
Mnohokrát Vám děkuji za čas strávený nad mou žádostí, snad se najde alespoň nějaké literatura.

Odpověď

Dobrý den,

 

naše služba zasílá příklady literatury k žádaným tématům  zhruba do 5 citací. Pokud byste chtěla vypracovat rešerši (soupis citací), jedná se o placenou službu, http://www.nkp.cz/sluzby/reserse, u školních prací rovněž přiložit souhlas vedoucího práce se zpracováním rešerše.

Českou literaturu, částečně i zahraniční z fondu Národní knihovny  můžete volně vyhledávat v bázi  NKC, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze.

Dále máte možnost vyhledávat v licencovaných online zdrojích(zahraniční databáze ), http://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/licencovane-databaze ve studovnách Národní knihovny, a vzdáleným přístupem - pokud  máte průkazku čtenáře NK ČR - kdekoli je přístup k internetu - http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup/vzdal-pristup.

 

Z báze NKC uvádíme příklady literatury k vašemu tématu :

-[Č.záznamu: 002093140]

Dějiny vězeňství a vzdělávání ve věznicích [rukopis] : rešerše. -- [Praha] : [Referenční centrum : Národní knihovna ČR], 2005. -- 40 záznamů, RC 386/2005

- [Č.záznamu: 001855643]

Dictionary of prisons and punishment / edited by Yvonne Jewkes and Jamie Bennett. -- 1st pub.. -- Cullompton ; Portland : Willan, 2008. -- xxxiii, 377 s. 

Obsahuje bibliografii a rejstřík

- [Č.záznamu: 000963840]

Dohlížet a trestat : kniha o zrodu vězení / Michel Foucault ; [z francouzského originálu ... přeložil Čestmír Pelikán]. -- Praha : Dauphin, 2000. -- 427 s. 

- [Č.záznamu: 002078799]

Drugs, prisons, and policy-making [elektronický zdroj] / Karen Duke.. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2003. -- xii, 206 p. 

- [Č.záznamu: 001417442]

European prison systems : reports of the international conference held from 21th to 25th of June 2004 in Kroměříž under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Mr. Walter Schwimmer, and the Committee for Deference and Security of the Parliament of CR = Evropské vězeňské systémy : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-25.6.2004 v Kroměříži pod záštitou pana Waltera Schwimmera, generálního tajemníka Rady Evropy, a Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. -- Vyd. 1.. -- Praha : Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, 2004. -- 495 s. 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2013 12:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu