literatura na téma "Aktivizační metody a jejich praktické uplatnění ve vzdělávání dospělých"

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych poradit s výběrem literatury k bakalářské práci na téma "Aktivizační metody a jejich praktické uplatnění ve vzdělávání dospělých". Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Aktivizační metody kladou důraz na samostatnou práci žáků a jejich spolupráci s učitelem, což vede k jejich vyšší participaci ve výuce. Primárním cílem těchto metod je přeměna pasivních žáků (posluchačů) v účastníky v učení, kteří se přímou zkušeností naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních frontálních výukových metod.

Obvykle se za aktivizační metody označují:  diskuse, výukové hry (interakční, situační, inscenační), projektová metoda, metody uvnitř skupinové práce jako je např. badatelská metoda, metody zkušenostního učení (zážitkové pedagogiky) aj.

PŘÍKLADY LITERATURY :

-KOTRBA, Tomáš; LACINA, Lubor. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce . 1. Brno : Barrister a Principal, 2007. 186 s. ISBN 80-87029-12-7.

-MAŇÁK, J., ŠVEC,V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN: 80-7315-039-5  Zdroj : http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/A/Aktiviza%C4%8Dn%C3%AD_metody

Zasíláme Vám příklady literatury vyhledané v bázi NKC Národní knihovny , http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze :

-[Č.záznamu: 002251970]

Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina [ilustrace Hana Šefrová]. -- 2., přeprac. a dopl. vyd.. -- Brno : Barrister & Principal, 2011. -- 185 s

-[Č.záznamu: 001489890]

Sociální hnutí a vzdělávání dospělých : aktivní občanství jako cíl pro celoživotní učení / Martin Kopecký. -- 1. vyd.. -- Praha : Eurolex Bohemia, 2004. -- 131 s.

-[Č.záznamu: 002198352]

Metodika a didaktika vzdělávání dospělých : studijní text pro kurz Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých, specificky připravený pro pedagogické pracovníky škol zapojených do projektu UNIV 2 Kraje / Hana Bartoňková. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. -- 62 s.

-[Č.záznamu: 002006881]

Vzdělávací strategie : studijní texty pro kombinované studium / Hana Bartoňková. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. -- 144 s. :

-[Č.záznamu: 001860956]

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU / Helena Vychová. -- 1. vyd.. -- Praha : VÚPSV, 2008. -- 185, 10 s.

-č.záznamu: 001123336]

Vzdělávání - průvodní jev života / Věra Bočková. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Pro Andragogé - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání UP vydala Univerzita Palackého, 2002. -- 49 s.

-[Č.záznamu: 002175273]

Aktuální otázky vzdělávání dospělých : andragogika na prahu 21. století / Jaroslav Veteška, Tereza Vacínová a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. -- 208 s. Dobrý den,

-Č.záznamu: 001865261]

Další vzdělávání jako nástroj rozvoje jednotlivce i společnosti / Michaela Tureckiová (ed.). -- Praha : Educa Service ve spolupráci s Českou andragogickou společností, 2008. -- 132 s. 

-[Č.záznamu: 002236787]

Technologie vzdělávání dospělých / Miroslava Dvořáková. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. -- 116 s. 

-[Č.záznamu: 001832759]

Úvod do evaluace ve vzdělávání dospělých : studijní text pro distanční studium / Miroslava Dvořáková. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Hanex, 2006. -- 45 s.

-[Č.záznamu: 002270338]

Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých [elektronický zdroj] / Jaroslav Balvín. -- Praha : Hnutí R, 2011. -- 1 CD-ROM

-[Č.záznamu: 001310043]

Efektivní metody vzdělávání dospělých / Josef Malach. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. -- 72 s. 

 -[Č.záznamu: 001823115]

Jak vzdělávat dospělé / Jan Barták. -- 1. vyd.. -- Praha : Alfa Nakladatelství, 2008. -- 197 s

-[Č.záznamu: 001310041]

Systémy vzdělávání dospělých / Josef Malach. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. -- 56 s. 

- [Č.záznamu: 002388953]

Celoživotní vzdělávání v podmínkách EU [elektronický zdroj] / Lenka Danielová, Dana Linhartová, Helena Fejfarová (Eds.). -- Vyd. 1.. -- Brno : Pro Mendelovu univerzitu v Brně vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2012.

- [Č.záznamu: 001286695]

Programy celoživotního vzdělávání / Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta ; [odpovědný redaktor Hana Dziková]. -- 1. vyd.. -- V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003-.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2013 13:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu