Literatura - motivace zaměstnanců

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych pomoci s výběrem
literatury k bakálářské práci na téma: Statistická analýza porovnání
motivace zaměstnanců ve stanovené firmě a státním subjektu z předmětu
statistika. Obsahem mé práce by mělo být celkové shrnutí motivace a
porovnání motivace v jednotlivých subjektech. Literatura by měla obsahovat
ISBN. Děkuji za radu a pomoc

Odpověď

Dobrý den, k Vámi uvedenému tématu jsme nalezli následující zdroje:

* PROVAZNÍK, Vladimír; KOMÁRKOVÁ, Růžena. Motivace pracovního jednání. Praha

: Oeconomica, 2004. 128 s. : il. ; 29 cm. ISBN 80-245-0703-X (brož.)

* BOHÁČIKOVÁ, Petra; HEGER, Martin. Motivace pracovníků a tvorba mzdových soustav [elektronický zdroj] : P_405 : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity) : učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční formě. V Praze : [Oeconomica], 2002. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm + 1 příručka (11 s.). ISBN 80-245-0367-0 (příloha : brož.)

* TOMŠÍK, Pavel. Odměňování při řízení lidských zdrojů = Remuneration in human resource management. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 83 s. : il. ; 21 cm. (Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Facultas Oeconomica). ISBN 80-7157-846-0 (brož.)

* TOMŠÍK, Pavel. Teorie motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů = Theory of motivation and remuneration for human resource management. Brno :

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 105 s. : il. ; 21 cm.

(Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Facultas Oeconomica). ISBN 80-7157-845-2 (brož.)

* DEIBL, Maria. Motivace jako nástroj řízení. Praha : Linde, 2005. 127 s. ;

24 cm. ISBN 80-902105-8-9 (brož.)

Níže uvedené dokumenty by Vám mohly rovněž pomoci, jedná se však o články a starší publikace, které neobsahují ISBN:

* BAŠEK, Václav. Analýza motivačních faktorů řídících pracovníků OP státní statky v Tachově. Praha : [s.n.], 1976. -- 2 sv.

Strojopis. -- Dis.: VŠZ. Fak. provozně ekonom., Praha. Obsahuje: sv. 1.

Text. 254 s. -- sv. 2. Přílohy. 12 s.

* HORČICOVÁ, Alena; POLEDNOVÁ, Z. Motivace pracovníků k výkonu a zdokonalování činnosti ve státní správě. Praha : Ústav státní správy, 1987 (TZ 52). 115 s. : [10] s. tb. a grafů ; 20 cm. (Studie a informace / Ústav st. správy ; Roč. 21)

* DUCHÁČEK, Ludvík. Diagnostika pracovní motivace v několika současných českých firmách: empirický výzkum. In: Psychologie v ekonomické praxi. -- ISSN 0033-300X. -- Roč. 42, č. 1/2 (2007), s. 41-49.

* OBERHOLZ, A. Motivace pracovníků v menších podnicích. Zprac. dle :

Oberholz, A.: Je jünger der Chef, desto weniger führt er als Patriarch.

Blick durch die Wirtschaft, 30.7.1993. In: Moderní řízení. -- ISSN 0026-8720. -- Roč. 28, č. 28 (1993), s. 78-79.

* ŠINDELÁŘ, Jiří. Motivace v obchodních strukturách. In: Moderní řízení. -- ISSN 0026-8720. -- Roč. 44, č. 1 (2009), s. 52-53

* PŘIKRYL, Jan. Motivovat pracovníky je stále složitějším úkolem :

Odměňování: PricewaterhouseCoopers zveřejnil výsledky letošního průzkumu PayWell. In: Hospodářské noviny. -- [Praha]. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 47, č. 228 (20031124)

Resumé: Podle nejnovějšího vydání studie PayWell: Efektivně řídit, efektivně odměňovat, kterou vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers, není výše základní mzdy sama o sobě motivací pro vyšší výkon

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2010 18:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu