Literatura ke zpracování DP na téma Efektivita hospodaření a finančního řízení NNO.

Text dotazu

Dobrý den, prosím o doporučení literatury ke zpracování diplomové práce na téma Efektivita hospodaření a finančního řízení NNO. Budu Vám vděčná za tipy na české zdroje, ale i za nějaký typ na zahraniční zdroj(e). Kromě informací o hospodaření a finančního řízení NNO v ČR bych se ráda blíže zaměřila na měření efektivity vynaložených zdrojů v neziskové organizaci versus měření efektivity v komerčním podniku.
Budu Vám vděčná za doporučení .

Odpověď

Dobrý den,

na Váš dotaz ohledně literatury k diplomové práci připojujeme základní přehled publikací a zdrojů, u všech zároveň naleznete odkaz na souborný katalog se seznamem knihoven, které by měli mít titul k dispozici. Uvádíme i několik závěrečných prací na podobné téma, které mohou být pro Vás užitečným vodítkem a inspirací při hledání dalších zdrojů. Pokud budete mít zájem o podrobnější vyhledávání, můžete využít naše rešeršní služby, které jsou už ale zpoplatněny. Anebo můžete navštívit naše pracoviště Referenčního centra osobně v Národní knihovně, kde Vám rádi poradíme. Více informací naleznete zde: https://www.nkp.cz/sluzby/reserse.

Knižní publikace:

-BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2009. 303 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1650-9. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004229175&local_base=SKC
-OŠT, Marek. Nestátní neziskové organizace: právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost. Vydání první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019. 249 stran. ISBN 978-80-245-2325-5. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=008386964&local_base=SKC
-HULME, David, ed. a EDWARDS, Michael, ed. Beyond the magic bullet: NGO performance and accountability in the post-cold war world. West Hartford, Conn.: Kumarian Press, ©1996. x, 285 s. Kumarian Press books on international development. ISBN 1-56549-051-7.  https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003105640&local_base=SKC  
-CAMMACK, John. Building financial management capacity for NGOs and community organizations: a practical guide. Rugby: Practical Action, 2014. xvi, 180 stran. ISBN 978-1-85339-824-7. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=008057101&local_base=SKC
-STEJSKAL, Jan, KUVÍKOVÁ, Helena a MAŤÁTKOVÁ, Kateřina. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky: se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 169 s. ISBN 978-80-7357-973-9. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005581327&local_base=SKC
-MATYÁŠ, Ondřej a STRÁNSKÝ, Jakub. Controlling nevládních neziskových organizací. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2011. 182 s. ISBN 978-80-245-1726-1. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004791208&local_base=SKC
-PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. 335 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-2117-5. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=007943991&local_base=SKC

 Články:

-POLÍVKA, Milan. Financování neziskových organizací. Ekonom, 1994, 38(29), s. 16-17. ISSN 1210-0714. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000188695&local_base=ANL
-ZUSKA, Karel. Financování neziskových organizací a veřejná podpora. Moderní obec, 2015, 21(5), s. 53. ISSN 1211-0507. Dostupné také z: http://www.profipress.cz/archiv/moderni-obec-52015/#page/55. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001635176&local_base=ANL
-ČEVELOVÁ, Kristýna. Jak financovat neziskové organizace a posílit jejich konkurenceschopnost?: daňové asignace. Veřejná správa, 2015, 26(7), s. 14-16. ISSN 1213-6581. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001604394&local_base=ANL

 Elektronické zdroje:

-LEWIS, David J. The management of non-governmental development organizations: an introduction [online]. London: Routledge, 2001. Routledge studies in the management of voluntary and non-profit organizations; 5 [cit. 2021-11-01]. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=201271 . https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004562933&local_base=SKC

-AHMED, Shamima. Effective non-profit management: context, concepts, and competencies [online]. Boca Raton, Fla.: CRC Press, ©2013. American Society for Public Administration series in public administration and public policy [cit. 2021-11-01]. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=967993. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=008290317&local_base=SKC

 Závěrečné práce (mohou obsahovat užitečné tipy na další zdroje):

https://vskp.vse.cz/23820

https://is.muni.cz/th/msxad/Dimitriadisova_Bakalarska_prace.pdf

https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html

https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/29599

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.11.2021 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu