Literatura k tématu zrakově postižení

Text dotazu

Pro bakalářskou práci na téma "Vývoj kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, edukační činnost(proces) k jejich zvládnutí
uživateli a jejich vliv na kvalitu života uživatele" bych potřebovala odbornou literaturu v českém jazyce, vztahující se k tomuto
tématu. Historie vývoje, jak se slepí učí s pomůckami (počítači,
holemi, čtečkami včetně vodících psů) zacházet, případně studie hodnotící
jejich přínos pro zrakově postižené, pokud existují. Za jakékoli odkazy
děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
služba Ptejte se knihovny nezpracovává seznamy literatury k psaní vysokoškolských prací (to je záležitostí studenta), pouze doporučuje zdroje k vyhledávání.
Pokud se Vám jedná jen o české dokumenty, doporučujeme začít zdroji Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského  jako ústřední odborné knihovny - http://www.npkk.cz/

Národní knihovna ČR buduje své báze  na základě práva povinného výtisku, bibliografické báze naší knihovny jsou volně k dispozici http://aleph.nkp.cz/F/

Můžete využít články z databáze ANL (kooperační projekt, přispívá i pedagogická knihovna), knihy můžete hledat v z bázi NKC (online katalog naší
knihovny) nebo bázi SKC - souborném katalogu ČR.
Musíte si nejprve určit klíčová slova, podle kterých budete vyhledávat - např. kompenzační pomůcky  zrakově postižení  nebo zrakově postižení vzdělávání . Vyhledávat můžete prostřednictvím všech polí a/nebo použít Slova z obsahu (Table of Content).
Např. NKC:
Matysková, Kateřina. Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením.
1. vyd. Praha: Okamžik, 2009. 60 s. ISBN 978-80-86932-24-8.
Stoklasová, Veronika. Integrace zrakově postiženého žáka do základní školy.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 73 s. Monografie.
ISBN 80-244-1540-2.
 Vojtko, Tibor, ed. Postižený člověk v dějinách II: texty k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe: vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 106 s. Edice speciální pedagogiky. ISBN 978-80-7041-081-3.

Můžete také kontaktovat organizace či navštívit portály, které se touto problematikou zabývají.
http://www.helpnet.cz/zrakove-postizeni
http://www.sons.cz/

Odborné práce dostupné prostřednictvím internetu můžete vyhledávat i prostřednictvím GoogleScholar.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.06.2012 13:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu