literatura k tématu "Znalostní a expertní systémy v podniku"

Text dotazu

Žádám Vás,zda byste mi mohli poskytnout seznam knih nebo časopisů,které se týkají tématu: Znalostní a expertní systémy v podniku. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
služba Ptejte se knihovny nezpracovává rešerše k tématům, pouze doporučuje zdroje a postupy vyhledávání.
K tomu, co požadujete, slouží rešeršní služby jednotlivých knihoven, které jsou službami placenými a jsou poskytovány za podmínek, které si každá knihovna určuje sama.

Nejprve je nutné si ujasnit, jaké dokumenty vlastně hledáte, zda ty, co byly vydány na našem území, či ty, které jsou dostupné v českých knihovnách nebo v konkrétní knihovně (bez ohledu na jazyk dokumentu). Je nutné si také určit typy dokumentu, nejčastěji jsou hledány monografie, sborníky a články v odborných periodikách.

Pro dokumenty vydané na našem území můžete využít českou  národní bibliografii (báze CNB, případně báze NKC nebo SKC - viz přehled bází naší knihovny http://aleph.nkp.cz/F/ ).
Báze NKC obsahuje dokumenty, které NK ČR vlastní (bez ohledu na místo vydání, tedy i zahraniční dokumenty), báze SKC je souborným katalogem, obsahuje také dokumenty bez ohledu na místo vydání (je zde zapojeno cca 200 knihoven).

V bázi NKC např. naleznete - zadané heslo:  systémy AND (znalostní OR expertní) AND podnik? AND systém?  - bylo nalezeno 172 dokumentů, např.:

Information modelling and knowledge bases xxi [online]. Washington, D.C.: IOS Press, 2010. Frontiers in artificial intelligence and applications; v. 206 [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: <http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10403984>.
Heslo: expertní systémy
Olej, Vladimír a Petr, Pavel. Expertní a znalostní systémy v managementu. Expertní systémy: distanční opora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 54 s. ISBN 80-7194-688-5.
Hesla: expertní systémy, znalostní systémy
Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelského seskupení (2007 : Praha, Česko). Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelského seskupení: sborník z konference: 30. a 31. října 2007 [CD-ROM]. V Praze: ČVUT, [2007?]. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-01-03891-8.
Heslo: znalostní management

Pro kontrolu zadávaných hesel doporučujeme bázi autorit AUT , např. heslo expertní systém má tento záznam:
Záhlaví   expertní systémy

Podřazený termín  SAK (expertní systém)

 SAZE (expertní systém)

 VP-Expert

Asoc. termín  CLIPS

 KONWERK

 umělá inteligence

 znalostní inženýrství

 znalostní systémy

 případové usuzování

MDT   004.891

Angl. ekvivalent  expert systems
Skupina Konspektu   004.8 - Umělá inteligence [23]

Báze NKC obsahuje i záznamy českých a zahraničních periodik, můžete si také omezit bázi pro vyhledávání jen na periodika (Dílčí báze).

Články v českých periodikách můžete hledat jednak přímo prostřednictvím báze ANL - viz odkaz výše, jednak prostřednictvím portálu Jednotná informační brána http://www.jib.cz , set České články (paralelní vyhledávání). Zahraniční články můžete vyhledávat v licencovaných zdrojích jednotlivých knihoven, např. seznam zdrojů NK ČR je k dispozici na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 (báze jsou dostupné i z domova prostřednictvím vzdáleného přístupu jen uživatelům s platným průkazem NK ČR) , prostřednictvím JIB (Zahraniční články), portálu EOD http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Aktualni_zkusebni_pristupy&submenu3=166 nebo i GoogleScholar.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.06.2012 10:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu