Literatura k tématu zdanění cenných papírů se zaměřením na osvobození od daně v ČR

Text dotazu

Zdanění cenných papírů se zaměřením na osvobození
od daně v ČR - tedy rozebrat vývoj toho osvobození,z jakého důvodu existují
právě takové druhy,jak je to v jiných státech.

Odpověď

Dobrý den,

základní literaturou by pro Vás mohla být kniha Lubomíra Pujmana:

* PUJMAN, Lubomír. Cenné papíry : problematika zdaňování a účtování. 1.vyd.

Brno : Cathy, 1997.ISBN 80-238-1976-3.

Informace o cenných papírech, daních a jejich historii by měly být obsaženy i v následujících vybraných publikacích:

* Kurs obchodního práva : právo cenných papírů. 5. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7179-454-7.

* GRÚŇ, Lubomír. Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla. 1.vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2004.

ISBN 80-244-0867-8.

* BEJČEK, Josef. Nástin obchodního práva II : multimediální učební text.

1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3604-4.

* PAULY, Jan. Základní teoretické otázky cenných papírů. V Tribunu EU vyd.

1. Brno : Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-650-5.

* Dějiny daní a poplatků. 1.vyd. Praha : Havlíček Brain Team, 2009. ISBN 978-80-87109-15-1.

* Cenné papíry : [aktualizováno k 15.7.2004 ; prováděcí předpisy a předpisy

související: cenné papíry, dluhopisy, podnikání na kapitálovém trhu, kolektivní investování ; předpisy včetně všech příloh. 1.vyd. Brno :

Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0224-6.

* Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ; Zákon o cenných papírech ; Zákon o kolektivním investování : právní stav ke dni ... Praha : C.H. Beck, [2009].

Další literaturu k tématu můžete nalézt v níže uvedených katalozích a

databázích:

* Online katalog Národní knihovny: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc

* Jednotná informační brána: http://www.jib.cz/

* Článcích v českých novinách, časopisech a sbornících:

http://sigma.nkp.cz/cze/anl

* licencované online databáze NK ČR (pokud vlastníte čtenářský průkaz NK

ČR):

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3

=104

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2010 14:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu