Literatura k tématu: Výuka cizích jazyků a jógy v mateřské škole

Text dotazu

Dobrý den,
mám prosbu, sháním literaturu, která se zabývá výukou cizího jazyka v
mateřské škole, chtěla bych znát názory pro a proti, jak na to apod. Dále
pak knihy o výuce jógy v mateřské škole, ale nemusí to být jen jóga,
jakékoliv tělesné cvičení s dětičkama v MŠ.
Mnohokrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,
k těmto dvěma tématům existuje mnoho informačních zdrojů.

Při hledání informací můžete využít katalog Národní knihovny (http://sigma.nkp.cz/), databázi ANL: Články v českých novinách, časopisech a sbornících
(http://aleph.nkp.cz/F/IX9YQSXBLUH8TVHNPIUR7M2LS1MN5H8BIHP3NBS7TRKG59S9C5-17
474?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL),  Souborný katalog ČR (http://www.caslin.cz/), nebo také Jednotnou informační bránu (http://info.jib.cz/).

Dále využijte katalogy odborných knihoven, především Národní pedagogickou knihovnu Komenského : http://www.npkk.cz/.

Také můžete využít katalogy vysokoškolských knihoven, hlavně pedagogických fakult.

Při vyhledávání informací můžete také využít on-line databáze, přes NK nebo právě Národní pedagogickou knihovnu (pokud jste registrovaný čtenář; většina zdrojů je dostupná i přes vzdálený přístup):
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3
=104 .  Tyto databáze především využijete, pokud Vás zajímají informace z jiného než českého prostředí.

Doporučujeme Vám především databázi ERIC a Education Research Complete.

Elektronické informační zdroje můžete využít i přes knihovnu vaší VŠ, většina VŠ má vzdálený přístup k elektronickým zdrojům bez registrace na základě vyplnění čísla ISIC karty, nebo pokud se registrujete v knihovně jako čtenář:

VŠE: http://ciks.vse.cz/zdroje/
UK: http://pez.cuni.cz/ezdroje/,
MU: http://library.muni.cz/ezdroje/,
UP: http://ezdroje.upol.cz/ezdroje/ .

Mnoho zajímavých článků najdete v odborných a populárně-naučných časopisech jako např.: Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola a Informatorium.

Vybrané vyhledané zdroje:

Výuka cizího jazyka v mateřské škole

*PALATINOVÁ, Alžběta. Angličtina v mateřské škole ano, nebo ne?. In:
Informatorium 3-8. -- Roč. 11, č.8 (2004), s.7.

Resumé: Výuka angličtiny (cizí řeči obecně) a její vliv na proces osvojování si mateřského jazyka v předškolním věku. Rozvíjení schopností během učení se
jazyku: schopnost zachycovat určité významy, schopnost zvládat omezené lingvistické významy, schopnost nepřímého učení, schopnost učit se protřednictvím představivosti, schopnost porozumět. Motivace pro učení se cizím jazykům. Souvislost kognitivního vývoje a rozvoje dovedností v cizím jazyce.

*NÁDVORNÍKOVÁ, Hana. Úvahy nad cizím jazykem v mateřské škole. In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 109, č. 6 (2006), s. 10-11.
Resumé: S výukou cizího jazyka v mateřské škole, především s angličtinou, počítá do budoucna Národní plán výuky cizích jazyků. Nejde o klasickou výuku, ale o průběžné seznamování s jazykem, kterým by měl být denní program předškoláků prokládán. Názory (vesměs vstřícné) několika školských odborníků na toto téma.

*NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. In: Pedagogická orientace. -- Olomouc: Česká pedagogická společnost. -- ISSN 1211-4669. -- Roč. 2008, č. 2 (2008), s. 37-51.

Resumé: Studie se věnuje problematice výuky cizích jazyků v primárním a předprimárním vzdělávání. Přehled zahraničních pohledů na dané téma. Výzkum efektivity rané výuky angličtiny. Porovnání výsledku žáka 8. třídy v didaktickém testu s intenzitou rané výuky angličtiny (např. v MŠ, v 1. a 2.
ročníku ZŠ) v jazykovém životopise daného žáka. Možnost řady proměnných (např. nadání žáka, odborná způsobilost učitele ...).

*BITLJANOVÁ, Věra. Angličtina ve školce. S učebnicí, nebo bez ní?. In:
Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN 1210-7506. -- Roč. 15, č. 4 (2008), s.10.

Resumé: Výuka angličtiny v mateřské škole - problematika volby způsobu výuky a jejího zaměření. Práce s jazykovou učebnicí v mateřské škole. Výběr vhodné učebnice - hlavní hlediska. Příklady některých učebnic, jejich charakteristika, způsoby práce s nimi. Využívání metodických průvodců.12

*ŠTEFFLOVÁ, Jaroslava. Angličtina jako hra. In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 108, č. 46 (2005), s. 8-9.

Resumé: Článek uvádí příklad soukromé mateřské školy v Praze 3, která vyučuje děti anglickému jazyku. Tato mateřinka je výjimečná tím, že jiným jazykem než anglicky se v ní, až na výjimky, nemluví. Chodí sem většinou děti z českých rodin, které se s angličtinou nikdy nesetkaly. O školu je velký zájem, třebaže se školné pohybuje mezi 11 a 15 tisíci korunami měsíčně.

Jóga a cvičení

*LAUPER, Renate. Dítě od hlavy až k patě v pohybu : pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky . Olomouc : Poznání, 2007. 132 s. ISBN
978-80-86606-67-5 (váz.).
 *pohybová koordinace   *držení těla  *pohybové hry  *tělesná cvičení  *děti
školního věku  *děti předškolního věku   *příručky

*POHLODKOVÁ, Eva. Jóga pro děti předškolního věku. Brno : Centrum volného času Lužánky v nakl. Pavel Křepela, 2010. 94 s. ISBN 978-80-86669-14-4 (brož.).
 *hathajóga  *děti předškolního věku   *příručky

*POHLODKOVÁ, Eva. Psychomotorika a jóga pro děti předškolního věku. Brno :
Středisko volného času Lužánky ve spolupráci s nakl. Pavel Křepela, 2007. 66 s. ISBN 978-80-86669-06-9 (Pavel Křepela : brož.).
 *psychomotorika  *psychomotorické hry  *jóga  *děti předškolního věku

*ROJOVÁ, Věra. Jóga, hry a pohádky : [soustředění, pozitivní vztahy, držení těla, obratnost]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. 115 s .ISBN
978-80-7367-240-9 (brož.).
 *jóga  *děti předškolního věku  *děti školního věku * hry  *pohádky *metodické příručky


*STUDENEC, Tomáš. Cvičíme s pohádkou : v integrovaných blocích : ukázka praktického realizování RVP PV : průpravná a formativní cvičení pro děti předškolního věku motivovaná pohádkovým příběhem. Kroměříž : Plus, c2008. 68 s. ISBN 978-80-87165-06-5.
 *předškolní výchova  *pohybová výchova  *tělesná cvičení  *metodické příručky

Pokud budete chtít s vyhledáváním pomoci, navštivte knihovnu osobně, knihovníci Vám rádi vše ukáží a poradí.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.10.2010 08:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu