Literatura k tématu: Travení volného času mládeží

Text dotazu

Dobrý den,
existuje literatura či jiné zdroje, zabývající se trávením volného času
středoškoláky (gymnazisty, učni, SOŠ)?

Odpověď

Dobrý den,
informace vztahující se k trávení volného času mládeže a středoškoláků můžete nalézt v následujících knihách a článcích:

* ŠVESTKA, Vladimír. Aktivity mladých lidí ve volném čase : Výsledky průzkumu. [Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1994. ISBN 80-211-0208-X.
* HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. 1.vyd. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5.
* SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas adolescentů. 1.vyd. Praha :
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001. ISBN 80-86317-13-7.
* Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. Praha :
Česká rada dětí a mládeže, 1999-
* Jak jinak a lépe, aneb, Aktivitami proti nudě a drogám : (nabídka aktivit pro volný čas mládeže ve městě Jihlava). 2. díl. 1. vyd. Jihlava : Idea :
Okresní hygienická stanice, 1998. ISBN 80-238-3874-1.
* Europäische Städte und ihre Jugendlichen : Jugendpolitik und Jugendarbeit im Vergleich. Frankfurt am Main : Haag + Herchen, c1997. ISBN 3-86137-635-0.
* VESELÁ, Jana. Jak ve volném čase? : projekty her pro volný čas dětí a mládeže. 1.vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. ISBN 80-7041-146-5.
* KOCHTOVÁ, Jitka. Volný čas a žáci SOU. 1.vyd. Praha : Institut přípravy mládeže, 1989. ISBN 80-7104-001-0.

články:
 * Adrenalinové sporty spolu s pravidly první pomoci : Expres hry jsou ojedinělým projektem, který inspiruje mládež k aktivnímu trávení volného času. Školství. roč. 13, č. 18-19 (2005), s. 17.
*  FILIP, Martin. Kluby jsou alternativou kroužků : nízkoprahová centra nabízejí mladým lidem zázemí a pomoc v dospívání. Mladá fronta Dnes. Seš. C, Kraj hradecký Dnes. Hradec Králové. roč. 16, č. 221 (20050920), s. 3. ISSN 1210-1168.
*  BĚLOHLÁVEK, Jan. Mládež a volný čas. Moderní obec. roč. 2, č. 5 (1996), s. 33-34.ISSN 1211-0507. 
*  ŽLÁBKOVÁ, Ludmila. Nízkoprahové zařízení Klídek nabízí mladým lidem náplň volného času, radu a pomoc.  U nás v kraji. Hradec Králové. roč. 3, č. 2 (2004), s. 4.
*  GREIS, Werner. Při hrách se nemusí pouze soutěžit a bojovat : Zakladatel United Games sází na mladé. Hanácký a středomoravský den.  Olomouc. roč. 10, č. 189 (19990815), s. 3. ISSN 1212-3625.
*  JÍRA, Otakar. Sociálně deviantní jednání mládeže a volný čas. Mládež a společnost. č. 1 (1996), s. 21-26
*  SLEPIČKOVÁ, Irena. Sports in structure of leisure time of young people = Sport ve struktuře volného času mládeže. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995.
[Vol.] 25, s. 65-69. ISBN 80-7067-611-6. 
*  VALACHOVIČ, Jiří. Úkoly a volný čas středoškoláků. Tělesná výchova a sport mládeže. roč. 64, č. 2 (1998), s. 40-41.
*  ŠAFAŘÍKOVÁ, Jana. Úvahy nad sportem mládeže. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha :
Karolinum (nakladatelství). roč. 74, č. 8 (2008), s. 2-4. ISSN 1210-7689.
* ŠVESTKA, Vladimír. Volný čas. Učitelské noviny. roč. 98, č. 5 (1995), s.
18.

Další vhodnou literaturu k tématu můžete dohledat v Online katalogu Národní
knihovny: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, Jednotné informační bráně:
http://www.jib.cz/ či Souborném katalogu ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/skc, články prostřednictvím výběrové databáze: Články v českých novinách, časopisech a sbornících: http://sigma.nkp.cz/cze/anl či databáze Anopress (licencovaná online databáze - dostupná z počítačů NK ČR).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.08.2010 13:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu