Literatura k tématu: Středoškolská mládež

Text dotazu

Dobrý den,
pro svou práci bych potřebovala literaturu, zabývající se středoškolskou
mládeží. Dobré by bylo, kdyby se nějaká literatura zabývala jak gymnazisty
tak i učni a žáky SOŠ. Je něco takového?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel jste blíže nespecifikovala, na co je Vaše téma ve vztahu ke středoškolské mládeži zaměřeno, snad byste mohla využít některý z následujících dokumentů, které jsme vyhledali pomocí elektronického katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* KRAUS, Blahoslav et al. Středoškolská mládež a její svět na přelomu století. Brno : Paido, 2006. 156 s. ; 23 cm. ISBN 80-7315-125-1.

* KRAUS, Blahoslav et al. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI.
století : výzkum v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2003. Hradec Králové
: Gaudeamus 2004. 171 s. ; 21 cm. ISBN 80-7041-738-2.

* SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Mládež na křižovatce : sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace. Praha : Svoboda Servis, 2004. 240 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-86320-33-2.

* VOJTĚCH, Jiří. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání a jejich uplatnění na trhu práce. [Praha] : Národní ústav
odborného vzdělávání, 2001. 21 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-85118-70-X.      

* TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana; MARTINKOVÁ, Milada; SCHEINOST, Miroslav. Znalosti a postoje pražské středoškolské a učňovské mládeže ve vztahu k problematice lidských práv a morálních hodnot. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. 62 s. : il. ; 22 cm. ISBN 80-86008-08-8.
- v současné době nelze expedovat, sklad je v rekonstrukci z důvodu revitalizace Klementina

* Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) : výsledky průzkumu v České republice v roce 2003 / [Ladislav Csémy ... et al.]. Praha
: Úřad vlády České republiky, 2006. 120 s. : il., mapy ; 30 cm. (Výzkumná zpráva ; no. 4). ISBN 80-86734-94-3.
 * užívání drog -- Česko * kouření -- Česko * konzumace alkoholu -- Česko * středoškolští studenti -- Česko * statistiky * výzkumné zprávy

* KELBLOVÁ, Lucie a kol. Čeští žáci v mezinárodním srovnání : české školství ve světle zjišťovaných výsledků vzdělávání v mezinárodních šetřeních. Praha
: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006. 148 s. : barev. il. ; 30 cm. ISBN 80-211-0524-0.

Další vhodné zdroje byste mohla získat prostřednictvím bibliografické článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/anl, databáze obsahuje citace článků vydaných od r.
1991), do obecného vyhledávacího pole (nebo do pole Předmět) můžete zadávat kombinace klíčových slov, jako např. středoškol? and mládež?; střed? and škol? and mládež?; středoškol? and student?; střed? and škol? and student?.
Znaménko "?" umožňuje pravostranné rozšíření výrazu o libovolný počet znaků, tzn. na dotaz středoškol? budou vyhledány záznamy obsahující klíčová slova jako středoškolský, středoškolská, středoškolským atd.

Podobným způsobem můžete hledat v katalogu Národní pedagogické knihovny Komenského (http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php), který obsahuje záznamy monografií, periodik, článků i dalších typů dokumentů zaměřených na oblast výchovy a vzdělávání.
Zajímavé informace, případně odkazy na další odborné zdroje, jsou k dispozici také na odborném portálu EDU.CZ
(http://app.edu.cz/portal/page?_pageid=33,273723&_dad=portal&_schema=PORTAL)
nebo vzdělávacím portálu RVP.CZ (http://rvp.cz/).

V případě, že byste měla zájem i o zahraniční zdroje, doporučujeme zejména placené článkové databáze, které obsahují také plné texty článků ze zahraničních periodik. Tyto databáze jsou přístupné v knihovnách registrovaným uživatelům, některé knihovny poskytují také vzdálený přístup k databázím odkudkoli (z domova, z práce, ze školy atd.). Relevantní články by mohly být obsaženy zejména v databázích EBSCO - Academic Search Complete, EBSCO - Education Research Complete, Web of Knowledge - Social Science Citation Index, ProQuest Education Journals, SpringerLINK, Wilson OmniFILE Full Text Select aj.
Přehled databází dostupných pro registrované uživatele Národní knihovny ČR je k dispozici na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3,
NK ČR poskytuje svým uživatelům také vzdálený přístup, více informací na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3
=104.
Z volně dostupných odborných zahraničních zdrojů můžete využít zejména bibliografickou databázi z oblasti pedagogiky a vzdělávání s názvem ERIC (Education Resources Information Center, http://www.eric.ed.gov/).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 07:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu