Literatura k tématu: Rovná daň v postkomunistických zemích

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o doporučení vhodné literatury, ze které bych mohla
čerpat při zpracování semestrální práce na téma: Rovná daň v
postkomunistických zemích. Úspěch či neúspěch? (popř. dostupnost této
literatury).

Odpověď

Dobrý den,

v elektronickém katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme bohužel nenalezli žádný dokument, který by se přímo zabýval uvedeným tématem. K získání alespoň základních informací by Vám mohly pomoci následující obecněji zaměřené dokumenty (informace o možnosti výpůjčky v NK ČR získáte u každého záznamu pod ikonou Exempláře):

ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně základních judikátů ESD. Praha: Linde, 2009. 354 s.; 21 cm. ISBN 978-80-7201-746-1.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200905/contents/nkc20091855997_1.pdf

LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, 2007. 271 s.
: il. ; 21 cm.
ISBN 978-80-7357-320-1.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200801/contents/nkc20071781570_1.pdf

Rovná daň [elektronický zdroj] : základ daňové reformy. Praha: CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, 2005. 1 CD-R : barev. ; 12 cm.
Resumé: Materiály z konference konané 26.4.2005 v Praze v rámci cyklu Forum Populini, zabývající se daňovými reformami v Evropě a zkušenostmi se zaváděním tzv. rovné daně. Obsahuje program konference, přepis záznamu konference (v češtině), originální příspěvky, PPT prezentace, fotografie z akce


Větším přínosem by pak pro Vás mohly být zejména články z periodik, k jejich vyhledání můžete použít bibliografickou databázi ANL (Články v českých časopisech, novinách a sbornících - http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Databáze obsahuje pouze citace článků, plné texty článků je třeba dohledat v tištěných periodikách, jejichž dostupnost v NK ČR zjistíte opět z elektronického katalogu. 

Uvádíme několik příkladů vyhledaných článků, další si můžete vyhledat zadáním spojení rovn? and dan? do pole Předmět ("?" nahrazuje v zadaných výrazech 1 a více znaků):

JAKUBÍKOVÁ, Emília; BÁNOCIOVÁ, Anna. Daňová reforma v SR a zdaňovanie príjmov obyvateľstva.
In: Sborník mezinárodní vědecké konference "Účetnictví a daně po vstupu České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky do EU" : Ostrava 8.2.-9.2.2005. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2005. ISBN 80-248-0762-9. s.
158-162.
 * Slovensko * daň z přidané hodnoty * daně z příjmů * rovná daň * spotřební daně

GOLA, Petr. Hrubá versus čistá mzda ve vybraných zemích - v Rusku se hrubá mzda od čisté moc neliší. In: Daně a finance. ISSN 1801-6006. Roč. 16, č. 5 (2008), s. 19-21.
 * mzdy -- Rusko (federace) -- 2006 * daňové systémy -- Rusko (federace) * rovná daň -- Rusko (federace)

HORČICOVÁ, Petra. Mikloš: Rovná daň se osvědčila. In: Lidové noviny. -- [Praha]. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, č. 98 (20050427), s. 16.

KOHOUT, Pavel. Místo pobídek rovná daň. In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 17, č. 14 (20060403), s. 18, 19.
 * rovná daň -- Estonsko - 2006

ZLÁMALOVÁ, Lenka. Na Slovensku vydělali na rovné dani i chudí. In:
Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 49, č. 82 (20050427), s. 3.
 * daňové systémy -- rovná daň -- Slovensko -- 2002-2005
 * daně -- země Evropské unie - 2005

KRAUTOVÁ, Monika. Rovná daň - praktický příklad Estonsko. In: Daně. -- ISSN 1210-8103. -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 17-22.

SULÍK, Richard; PEČINKA, Bohumil. Rovná daň se na Slovensku vyplatila. In:
Reflex. -- [Praha]. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, č. 24 (20050616), s. 14.

 
Články z denního tisku i některých odborných periodik obsahují také placené plnotextové databáze Anopress nebo Newton IT, které mají v nabídce svých databází některé české knihovny a zpřístupňují je svým registrovaným uživatelům. Databázi Anopress tak můžete využívat například v Národní knihovně ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress, pouze z počítačů NK ČR) na základě platného čtenářského průkazu, databázi Newton IT má podobným způsobem k dispozici např. Městská knihovna v Praze (http://www.mlp.cz/databaze.htm).


Užitečným zdrojem pro Vás mohou být také zahraniční placené článkové databáze, které v mnoha případech nabízejí rovněž přístup k plným textům.
Bývají opět dostupné v knihovnách na základě čtenářského průkazu, mnohé knihovny ke svým databázím nabízejí i vzdálený přístup odkudkoliv. Z databází NK ČR Vám můžeme doporučit např. EBSCO - Academic Search Complete, Business Search Complete, Web of Knowledge, SpringerLINK aj., kompletní přehled databází s podrobnějšími informacemi naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3. Kromě přístupu ve studovnách NK ČR poskytuje také vzdálený přístup (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu
3=104), podmínkou je vždy čtenářský průkaz NK ČR.

 
Vhodné zdroje pro svoji práci byste mohla nalézt také v knihovnách zaměřených přímo na ekonomii nebo společenské vědy, např. v Centru informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické (http://ciks.vse.cz), Knihovně CERGE-EI
(http://www.cerge-ei.cz/library/default.asp) nebo Knihovně společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/). 

 
Například v Souborném katalogu knihoven VŠE (http://library.vse.cz/) jsme nalezli několik relevantních dokumentů, jedná se však o kvalifikační práce, které bývají dostupné pouze studentům a pracovníkům konkrétních fakult: 

FORMÁNEK, Jan. Daňová reforma v ČR a v SR, se zřetelem na rovnou daň.
Vedoucí práce: Karel Zeman. Bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2009.

RŮŽKOVÁ, Lucie. Dopad zavedení modifikované rovné daně Lucie Růžková.
Vedoucí práce: Stanislav Klazar.Bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2007.

PUDIL, Petr. Ekonomické dopady slovenské daňové reformy. Vedoucí práce:
Luděk Urban. Diplomová práce (Ing.). Vysoká škola ekonomická v Praze.
Národohospodářská fakulta, 2007.


Částečně byste mohla využít také dokumenty dostupné na internetu:
Rovná daň v teorii a praxi -
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Rovna_dan_v_teorii_a_praxi_pdf.pdf
Rovná daň -
http://josef.borec.cz/index_soubory/TrnikJ_Rovna%20dan_AP_2008.pdf
(diplomová práce)

 
Další vhodné zdroje byste mohla nalézt také na internetovém portálu Econlib (http://www.econlib.cz).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 10:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu