literatura k tématu resocializace

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se dozvědět, jaké knihy se týkají tématu resocializace. Mohou být
i cizojazyčné (nejlépe v angličtině). Zda se vyskytují ve formě fyzické či
elektronické nehraje roli.

Odpověď

Dobrý den,
záleží na tom, zda máte téma nějak konkrétněji vymezeno. Dokumentů k různým okruhům resocializace či k resocializaci obecně bylo vydáno poměrně velké množství.
Potřebné dokumenty můžete nalézt prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR:
http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz a databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/nkc (a ANL+ : http://www.jib.cz ) (vyhledávací výraz např.: resocial*).

Zahraniční dokumenty je možné dohledávat prostřednictvím souborného katalogu OCLC - Worldcat: www.worldcat.org, Google Books: http://books.google.cz/ apod.

Zahraniční články:
* prostřednictvím Google Scholar: http://scholar.google.cz/
* Primo Central: http://www.jib.cz (Zahraniční články)
* licencovaných oline databází NK ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 - pouze pro čtenáře s platným čtenářským průkazem do NK ČR)

Vybrané publikace (Online katalog NK ČR):

* STANKOWSKI, Adam. Etopedie : úvod do resocializační pedagogiky. 1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7042-257-2.
* MORAVCOVÁ, Ilona. Aktuální problémy resocializační pedagogiky [elektronický zdroj]. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2010 [i.e. 2011]. ISBN 978-80-7395-342-3. (CD-ROM)
* SEKERA, Julius. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty. I, Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty. 1. vyd. ISBN  978-80-7368-534-8.
* KURELOVÁ, Milena. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty. II, Proces reedukace a resocializace očima dětí a analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. 1. vyd.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-535-5.
* MIŠÍKOVÁ, Jaroslava. Komunitný systém vo výchovných zariadeniach pre adolscentov. III, Rodičia, kurátori a diagnostické ústavy ako účastníci resocializácie adolescentov. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-536-2.
* Strategie výchovy v zařízeních institucionální výchovy. 1. vyd. Praha :
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, c2008.ISBN 978-80-86856-57-5.
aj.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2012 09:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu