Literatura k tématu: Recenzovaná neimpaktovaná periodika

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych osvětlit pojem recenzovaná neimpaktovaná periodika.

Odpověď

Dobrý den,
pokud hledáte výklad pojmů z oblasti knihovnictví a informační vědy, můžete využít Českou terminologickou databázi knihovnictví a informační vědy (KTD) http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=ktd.

Recenzovaný časopis, dle KTD, je odborná periodická publikace, která prošla před vydáním recenzním řízením, to znamená, že po přijetí do redakce recenzenti nezávisle na sobě vypracovali k jednotlivým článkům odborné posudky, na jejichž základě autoři upravili své články do konečné zveřejněné podoby.
(http://sigma.nkp.cz/F/TYR28D3BCGJHICYSPS9RIQGF7BH3SITXSBXJ71JN6CUK977UJ6-30
096?func=full-set-set&set_number=023839&set_entry=000009&format=999). 

Více najdete také na http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review.

Impakt faktor je v KTD definován jako průměrný počet citací, uváděných časopisem v běžném roce, na články, publikované časopisem ve dvou letech předcházejících.
http://sigma.nkp.cz/F/TYR28D3BCGJHICYSPS9RIQGF7BH3SITXSBXJ71JN6CUK977UJ6-461
97?func=find-b&find_code=WTD&request=impact&adjacent=N.

Další informace o Impakt faktoru naleznete např. ve Wikipedii:
http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Impakt_faktor .

Tedy recenzované neimpaktové periodikum je časopis, který prochází před vydáním recenzním řízením a není sledován v rámci impaktové hodnoty.

Dále Vám doporučuji k přečtení např. tyto články:

*Hercová, Jana. Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy. In: Informace na dlani. Praha : Albertina icome Praha, c2004. ISSN 1214-1429.
(http://www.inforum.cz/pdf/2004/Hercova_Jana.pdf)

*Špála, Milan. Impakt faktor : dobrý sluha, ale špatný pán. In: Ikaros [online]. Roč. 10, č. 4 (2006). ISSN 1212-5075.
(http://www.ikaros.cz/node/3293)

*Tomanová, Hana. Web of Knowledge 2009. In: Informace : Knihovna Akademie věd ČR. Roč. 18, č. 2 (2009), s. 18-25. ISSN 1210-8502.
(http://www.lib.cas.cz/cs/vydano-avcr/informacni-bulletin/)

*Vavříková, Lucie. Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů - aktuální novinky. In: Ikaros [online]. Roč. 13, č. 4 (2009). ISSN 1212-5075.
(http://www.ikaros.cz/node/5372)

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 10:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu