Literatura k tématu: Pečovatelská služba

Text dotazu

marně hledám dokumenty týkající se historie
pečovatelské služby v ČR a základní charakteristiky stávající pečovatelské
služby ČR předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme nalezli několik dokumentů, které byste ke svému tématu mohla využít, první dva se mj. týkají i historie pečovatelské služby, z ostatních byste mohla získat informace o současném stavu v této oblasti:

* TOŠNEROVÁ, Vlasta. Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné
příslušníky: průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele. Praha :
Ambulance pro poruchy paměti, 2001. 62 s. ; 21 cm. ISBN 80-238-8001-2.
 * pečovatelství * pečovatelství -- dějiny * domácí péče * studie

* MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha : Portál, 2007. 183 s. ; 24 cm. ISBN 978-80-7367-310-9.
 * sociální služby * sociální služby -- Česko * sociální služby -- Evropa
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071760413_1.pdf

* MUSIL, Libor; HUBÍKOVÁ, Olga; KUBALČíKOVÁ, Kateřina. Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie pečovatelské služby: zpráva z první fáze výzkumu. Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 58, iii s. ; 30 cm. ISBN 80-238-9168-5.

* MUSIL, Libor; HUBÍKOVÁ, Olga; KUBALČíKOVÁ, Kateřina. Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie pečovatelské služby: zpráva z druhé fáze výzkumu. Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 42, v s. ; 30 cm. ISBN 80-239-0565-1.

* MUSIL, Libor; HUBÍKOVÁ, Olga; KUBALČíKOVÁ, Kateřina. Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie pečovatelské služby: zpráva ze třetí fáze výzkumu. Brno : VÚPSV, 2003. -- 39, vii s. ; 30 cm. ISBN 80-239-1441-3.

* VESELÁ, Jitka. Sociální služby poskytované seniorům v domácnosti. [Praha]
: VÚPSV, 2003. 50, vi s. ; 30 cm. ISBN 80-239-1353-0.

* MUSIL, Libor; HUBÍKOVÁ, Olga; KUBALČíKOVÁ, Kateřina. Standardy kvality a kultura sociálních služeb: jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? : (závěrečná zpráva z případové studie). Praha :
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 74, ix s. ; 30 cm. ISBN 80-239-3092-3.

* HOLMEROVÁ, Iva. Supporting family carers of older people in Europe : the national bacground report for the Czech Republic. Münster : Lit, c2007. 99 s. : il. ; 22 cm. (Supporting family carers of older people in Europe, Empurical evidence, Policy trends and Future perspectives). ISBN 978-3-8258-0372-8.
 * domácí péče -- Česko * péče o seniory -- Česko * pečovatelé -- Česko * sociální služby -- Česko  * sociální politika -- Česko

 
Několik citací článků vztahujících se k tématu jsme nalezli i v článkových databázích, a to v databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl): 

* Mládež a nemocní: Z historie sociální péče a dobročinnosti / bh. In:
Region Nisa. Roč. 4, č. 90 (19940803), s. 10.
 * Clam-Gallas, Franz * Liebieg, Theodor * Krüppelheim (Liberec) * Zařízení pro výchovu mládeže (Liberec) * Vinzentinim (Liberec) * Německá zemská komise pro ochranu dětí a péči o mládež (Liberec) * Jedličkův ústav
(Liberec) * dějiny * historie * zdravotnictví * Úřad pro mládež * invalidní děti * pečovatelství * sirotci * dětské domovy * zotavovny


a v databázi Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ), kterou zpracovává Národní lékařská knihovna a zpřístupňuje v rámci rozhraní MEDVIK - http://195.113.87.237/bmc/ :

* KOLAŘÍK, R.  Čtvrt století pečovatelské služby. In: Zdravotnická
pracovnice: časopis pro střední a nižší zdravotnické pracovníky , Roč. 34, č. 7 (1984), s. 387-395. 

* TOPINKOVÁ, E. Health care services for the elderly in Czech republic: new trends and future development. In: Central European journal of public health , Roč. 2, č. 2 (1994), s. 118-121.

* BARTOŠOVIČ, I. História a súčasnosť ústavnej sociálnej starostlivosti pre seniorov. In: Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov , Roč. 8, č. 2 (2002), s. 83-88.

* DVOŘÁK, Václav. Sociální služby - přítomnost a budoucnost. In: Kontakt :
vědecký časopis , Roč. 6, č. 1 (2004), s. 31-33. 

* CUŘÍNOVÁ, Ludmila. Špitály a chorobince. Zdraví: časopis Československého Červeného kříže, Roč. 48, č. 8 (2000), s. 64. 
pečovatelské domovy ( DĚJINY ) - nemocnice ( DĚJINY ) - pomoc v nouzi - sociální práce - DĚJINY LÉKAŘSTVÍ STŘEDOVĚKÉHO

Užitečné informace byste mohla nalézt také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, např.:
* Rozcestník k sociálním službám v ČR - http://www.mpsv.cz/cs/9
* Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči -
http://www.mpsv.cz/cs/1341
 

Další vhodné zdroje by Vám mohli doporučit ještě kolegové z odborných
knihoven zaměřených na oblast zdravotnictví, ošetřovatelství a sociálních
věcí, jako např. Národní lékařská knihovna (http://www.nlk.cz), Knihovna
Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
(http://knihovna.nconzo.cz/) nebo Oddělení knihovnicko-informačních služeb
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
(http://www.vupsv.cz/index.php?p=charakteristika_a_cinnost&site=default).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 08:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu