Literatura k tématu: Odpočty daně z příjmů fyzických osob

Text dotazu

Žádám Vás o soupis literatury. Téma se týká:
- odpočty daně z příjmů fyzických osob (za penzijní připojištění, soukromé
životní pojištění, úroky z úvěrů na bytovou potřebu, úhrady za další
vzdělávání, dary)

Odpověď

Dobrý den,
vyhledání seznamu literatury na dané téma již přesahuje služby poskytované v rámci Ptejte se knihovny (viz http://www.ptejteseknihovny.cz/o-teto-sluzbe)
a spadá do služeb rešeršních, které jsou placené. Bližší informace naleznete v případě zájmu na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm.

Pokud navíc máte takto úzce zaměřené téma, je vždy lepší obrátit se na odborné knihovny se specializací na právo nebo ekonomii, popř. společenské vědy, které mají k dispozici vhodnější zdroje, případně Vám mohou poradit kde dále hledat. Jedná se například o Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické (http://ciks.vse.cz), Knihovna CERGE-EI (http://www.cerge.cuni.cz/library/), Knihovna společenských věd T.G.
Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz), Knihovna Právnické fakulty UK (http://knihovna.prf.cuni.cz/) aj.

Informace o zdrojích z oblasti ekonomie shromažďuje také portál Econlib - http://www.econlib.cz.

Národní knihovna ČR je knihovna s univerzálním záběrem, v elektronickém katalogu (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme nalezli pouze několik dokumentů, které byste snad pro svou práci mohl využít: 

MACHÁČEK, Ivan. Fyzické osoby a daň z příjmů. 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : ASPI, 2008. 205 s. : 24 cm. -- (Otázky & odpovědi z praxe). ISBN 978-80-7357-360-7. Obsah:
http://toc.nkp.cz/NKC/200807/contents/nkc20081804326_1.pdf

ŠIMÁK, Pavel; PIKAL Václav. ABC daně z příjmů fyzických osob a související problematika. Praha : Linde, 2000. 397 s. : formuláře ; 24 cm. ISBN 80-86131-10-6.

DUBŠEKOVÁ HRSTKOVÁ, Lenka et al. Daň z příjmů : 411 otázek a odpovědí.
Praha: Orac, 2002. 285 s. ; 21 cm. ISBN 80-86199-44-4.

POLÁK, Michal; KOPŘIVA, Jan; BARANYKOVÁ, Michaela. Daň z příjmů fyzických osob 2009. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. 107 s. ; 30 cm. ISBN 978-80-214-3965-8. Obsah:
http://toc.nkp.cz/NKC/201002/contents/nkc20091995812_1.pdf   

Konkrétnější informace Vám pak mohou nabídnout spíše článkové databáze, jako databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), databáze obsahuje citace článků publikovaných od r. 1991. Např.:

KOŘÍNEK, Miloš. Dary a možnost jejich odpočtu od základu daně. In:
Účetnictví. -- ISSN 0139-5651. -- Roč. 32, č. 9 (1997), s. 275-276

PAVELKA, František. Možnost odpočtu zaplacených úroků z daňového základu.
In: Hospodářské noviny. -- Praha. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 42, č. 115 (19980616), s. 5.

Plné texty článků z denního tisku i odborných periodik jsou zpřístupněny také v rámci placených databází Anopress (přístup v NK ČR na základě čtenářského průkazu,
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress) nebo Newton MediaSearch (zpřístupňuje např. Městská knihovna v Praze, http://www.mlp.cz/databaze.htm).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.03.2010 11:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu