Literatura k tématu: Metaanalýta práce s literárními zdroji

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych vás poprosit, zda byste mi pomohli zjistit nějaké relevantní
zdroje k jedné státnicové otázce, případně poradit, kde nějaké zdroje
naleznu. Jedná se o otázku s názvem "Uvedte principy a metody metaanalyzy
nebo jine vedecke metody prace s literarnimi zdroji". Potřebovala bych
zdroj, dokument, kde bych nalezla definici pojmu metaanalýza, literární
zdroj, metody práce, metody metaanalýzy ... Pokud něco takového existuje ...

Odpověď

Dobrý den,

metaanalýza je statistická analýza kvantitativních výsledků většího počtu studií ze účelem jejich integrace (agregace výsledků) [viz Kvalitativní
výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Str. 354].

K uvedené otázce bychom Vám doporučovali prostudovat zejména následující
zdroje:

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. : il. ; 21 cm. ISBN
978-80-7367-485-4
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20081836176_1.pdf

HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha : Portál, 2009. 695 s. : il. ; 21 cm. ISBN
978-80-7367-482-3
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20081816359_1.pdf

HUNTER, John E.; SCHMIDT, Frank L. Methods of meta-analysis : correcting error and bias in research findings. 2nd ed. Thousand Oaks : Sage, 2004.
xxxiii, 582 s. : il. ; 26 cm. ISBN 1-4129-0479-X.
 * společenské vědy * statistické metody * analýza dat * metaanalýza dat * monografie

Případně také:

MELOUN, Milan; MILITKÝ, Jiří. Kompendium statistického zpracování dat :
metody a řešené úlohy. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha : Academia, 2006. 982 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. ISBN 80-200-1396-2. 
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200702/contents/nkc20061689601_1.pdf

ŠVINGALOVÁ, Dana; PEŠATOVÁ, Ilona. Metodika práce s odbornými informačními zdroji : distanční informační text. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. 19 s. ; 21 cm. ISBN 80-7083-759-4.

Pokud by Vám otázka stále nebyla jasná, můžete ji konzultovat také s vyučujícím, který by Vám danou problematiku měl případně přiblížit.

Výše uvedené publikace se nacházejí ve fondu Národní knihovny ČR, pro jejich vyhledání je možné použít elektronický katalog NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), informace o možnostech výpůjčky naleznete pod ikonou Exempláře. Pokud jste registrovanou uživatelkou NK ČR, můžete si z katalogu knihy ihned objednat k výpůjčce. Dostupnost publikací v jiných českých knihovnách můžete ověřit prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc), portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz), případně dalších zdrojů (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mvs_ifla_sk.html).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2010 08:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu