Literatura k tématu: Komparace stranických systémů v pobaltí

Text dotazu

Dobrý den,
chcela by som Vás poprosiť o zoznam kníh prípadne článkov na bakalársku prácu a to na tému Komparácia straníckych systémov v pobaltí.

Odpověď

Dobrý den,

v katalogu NK ČR - bázi NKC naleznete několik publikací, které se věnují stranickým systémům pobaltských států, v bázi NKC také naleznete aktuální informace o dostupnosti těchto knih v NK ČR:

* GUOGIS, Arvydas; BERNOTAS, Dainius; ŪSELIS, Domas. Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę apsaugą. Vilnius : Eugrimas, 2000. 160 s. ISBN 9986-752-80-9 ; 978-9986-752-80-6.
* Handbook of party politics. London : SAGE, 2006. xiii, 550 s. ISBN 0-7619-4314-5 ; 978-0-7619-4314-3. Část knihy je možné volně prohlížet v Google Books (http://books.google.com/books?id=wgAkmpfSwXkC&hl=cs&source=gbs_ViewAPI).
* CABADA, Ladislav a kol. Nové demokracie střední a východní Evropy : komparace politických systémů. Praha : Oeconomica, 2008. 434 s. ISBN 978-80-245-1388-1. Obsah knihy - http://toc.nkp.cz/NKC/200811/contents/nkc20081817590_1.pdf.
* Politické strany moderní Evropy : analýza stranicko-politických systémů. Praha : Portál, 2005. 727 s. ISBN 80-7367-038-0.
* The European Union and party politics in Central and Eastern Europe.  Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006. xvi, 260 s. ISBN 0-230-00183-1 ; ISBN 978-0-230-00183-1. Obsah - http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0703/2006047641-t.html.
* Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007
177 s. ISBN 978-80-210-4385-5. Obsah knihy - http://toc.nkp.cz/NKC/200711/contents/nkc20071751874_1.pdf.

Pokud byste měla zájem tyto publikace v NK ČR studovat, podmínkou je platný čtenářský průkaz (v případě, že je nutné knihy předem ke studiu objednat ze skladišť) nebo jednodenní vstupenka (v případě, že kniha je součástí příruční knihovny některé ze studoven NK ČR). Více informací naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98.


Pro vyhledání další literatury bychom Vám doporučili využít např. souborný katalog OCLC WorldCat, který je v NK ČR přístupný v licencované podobě (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#oclc), vyhledávání je však také možné ve volně dostupné verzi souborného katalogu WorldCat na http://www.worldcat.org. Ze souborného katalogu WorldCat jsme vybrali záznamy následujících publikací, část z nich je podle Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz) a Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) dostupná v českých knihovnách:

* ARTER, David. Parties and democracy in the post-Soviet republics : the case of Estonia.  Darst. Aldershot [u.a.] Dartmouth, 1996. 283 s. ISBN 1855214660 ; 9781855214668.
* LEWIS, Paul G. Party development and democratic change in post-communist Europe : the first decade. London : Frank Cass, 2001. 223 s. ISBN 0714651559 ; 9780714651552 ; 0714681741 ; 9780714681740. Část knihy je volně přístupná v rámci Google Books (http://books.google.cz/books?id=sKYMwihCa8QC), kniha je dostupná v knihovně Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity (http://knihovna.fss.muni.cz/).
* KULIK, Anatoly; PSHIZOVA, Susanna.  Political parties in post-Soviet space : Russia, Belarus, Ukraine, Moldova, and the Baltics.  Westport, Conn. : Praeger, 2005. 271 s. ISBN 0275973441 ; 9780275973445. Obsah  - http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005023265.html, část knihy je volně přístupná v Google Books (http://books.google.cz/books?id=c5foejvv3sMC).
* MELESHEVICH, Andrey A. Party systems in post-Soviet countries : a comparative study of political institutionalization in the Baltic States, Russia and Ukraine. New York : Palgrave Macmillan, 2007. 262 s. ISBN 9781403974495 ; 1403974497. Podle Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz) je kniha dostupná v knihovně Ústavu mezinárodních vztahů (http://www.iir.cz/display.asp?lng=cz&ida=47&idi=79).
* ROPER, Steven D.; IKSTENS, Jãnis. Public finance and post-communist party development. Burlington, VT : Ashgate Pub. Company, 2008. 158 s. Část knihy je volně přístupná v Google Books (http://books.google.cz/books?id=KWRIFBKxnYEC). Podle Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz) je kniha dostupná v knihovně Sociologického ústavu AV ČR (http://www.soc.cas.cz) a v Knihovně společenských věd T.G.Masaryka (http://knihovna.jinonice.cuni.cz).
* JUNGERSTAM-MULDER, Susanne ed. Post-communist EU member states : parties and party systems.  Aldershot ; Burlington : Ashgate, 2006. 257 s. ISBN 0754647129. Část knihy je volně přístupná v Google Books (http://books.google.cz/books?id=iNa6l58HNWoC).
Podle Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz) je kniha dostupná v knihovně Sociologického ústavu AV ČR (http://www.soc.cas.cz).


Pro vyhledávání knih na zvolené téma můžete využít i portál KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html), který paralelně prohledává katalogy více národních knihoven a zároveň obsahuje i odkazy na stránky těchto národních knihoven. Ukázky z knih naleznete často v Google Books (http://books.google.com).  Z dalších volně dostupných zdrojů byste mohla při vyhledání vhodné literatury využít katalogy národních knihoven jednotlivých pobaltských států:
* Lotyšsko - národní bibliografie + národní článková bibliografie - http://www.lnb.lv/en/for-readers/catalogues-and-databases/national-bibliography-databases
* Lotyšsko - katalog národní knihovny - http://roze.lanet.lv:8991/F/?func=option-update-lng&file_name=base-list-lnb&local_base=nll01&p_con_lng=eng
* Litva - katalogy národní knihovny a další zdroje -  http://www.lnb.lt/lnb/selectPage.do?docLocator=80&inlanguage=en&pathId=16
* Estonsko - katalog národní knihovny - http://ester.nlib.ee/search/
* Estonsko - souborný katalog, článková bibliografie z oblasti společenských věd - http://www.nlib.ee/17536


Knihy a časopisy, které se nenacházejí ve fondu vaší knihovny, je možné vypůjčit (respektive zhotovit kopii) z jiné knihovny v ČR, případně i mimo ČR v rámci tzv. meziknihovní služby (http://www.knihovny.cz/sluzby/175-meziknihovni-sluzby). Více informací o těchto službách Vám poskytnou v knihovně, kterou navštěvujete. Pro ověření dostupnosti dokumentů v českých knihovnách je možné využít několik zdrojů - Souborný katalog ČR (http://www.jib.cz), Jednotnou informační bránu (http://www.jib.cz, v Profi hledání vyberte kategorii Knihovny v ČR), souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz), souborné katalogy vysokých škol.

Přehled licencovaných článkových databází dostupných pro registrované uživatele NK ČR naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3. NK ČR nepředplácí žádný zdroj, který by se specializoval na politologii, z dostupných multidisciplinárních zdrojů bychom Vám doporučili vyhledávat např. v databázích Ebsco, Web of Science, Science Direct, Springer nebo Wilson Omnifile Full Text Select. Všechny zmíněné databáze jsou pro registrované uživatele NK ČR přístupné i mimo NK ČR prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104). Z volně dostupných zdrojů můžete pro vyhledávání odborných článků využít např. Google Scholar (http://scholar.google.com). Doporučili bychom Vám i navštívit knihovny na vaší vysoké škole, kolegové Vám zajisté rádi s vyhledáváním pomohou a je velmi pravděpodobné, že v rámci vaší vysoké školy mohou být dostupné licencované zdroje specializované i na oblast politických věd.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2010 11:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu