Literatura k tématu: Kolektivizace českého hospodářství 1949 - 1958

Text dotazu

Dobrý den,

zpracovávám bakalářskou práci na téma Kolektivizace českého hospodářství
1949 - 1958. Mým dotazem je, zda by jste mi mohli doporučit literaturu,
která by mi k danému tématu přispěla.

Odpověď

Dobrý den,

k tématu "Kolektivizace českého hospodářství" bylo vydáno poměrně značné množství knih, dokumentů a článků.

Níže uvádíme několik vybraných titulů dohledaných v Online katalogu Národní knihovny ČR ( http://sigma.nkp.cz/cze/nkc ; kolektivizace):

* JECH, Karel.  Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 1.vyd. Praha :
Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-902-7.
* Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 1. vyd. V Praze : Česká zemědělská univerzita : Dokořán, 2008.
ISBN 978-80-7363-226-7 (Dokořán : váz.); 978-80-213-1799-4.
* Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství - vznik JZD 1954.
1.vyd. Praha : Národní archiv, 2008. ISBN 978-80-86712-47-5.   
* Zemědělství a 50. léta. Praha : Národní zemědělské muzeum, 2008. ISBN 978-80-86874-11-1.

* PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství.
Podmínky pro vznik JZD - 1945. 1. Praha : Národní archiv, 2003.
* PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství.
Podmínky pro vznik JZD - 1946. 1. Praha : Národní archiv, 2004.
* PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství.
Podmínky pro vznik JZD - 1947. 1. Praha : Národní archiv, 2005.
* PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství.
Vznik JZD - 1948-1949. 1. Praha : Národní archiv, 1995.
* PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství.
Vznik JZD - 1950. 1. Praha : Národní archiv, 1998. 
* PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství.
Vznik JZD - 1951. 1. Praha : Národní archiv, 1999.
* PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství.
Vznik JZD - 1952. 1. Praha : Národní archiv, 2000.
* PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství.
Vznik JZD - 1953. 1. Praha : Národní archiv, 2003.

Články k tématu můžete dohledat v databázi - Články v českých novinách, časopisech a sbornících ( http://sigma.nkp.cz/cze/anl ; kolektivizace).

Dalšími vhodnými katalogy a bibliografickými databázemi pro vyhledávání literatury jsou katalogy a databáze:
* Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR:
http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/knihovna/katalogy-a-databaze
* Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/
* Zemědělské a potravinářské knihovny: http://www.knihovna.uzpi.cz/

(Pro ověřování dostupnosti vybraného titulu v ČR můžete užít Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/, Souborný katalog ČR:
http://sigma.nkp.cz/cze/skc, Souborný katalog ČR - Seriály:
http://sigma.nkp.cz/cze/skcp či Souborný katalog SKAT: http://www.skat.cz/)

V Referenčním centru Národní knihovny ČR je taktéž možné nahlédnout do rešerše, která byla na dané téma zpracována (název: Kolektivizace československého venkova 1945 - 1960, č. rešerše: 351/2006).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 10:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu