Literatura k tématu: Informační systém

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás požádala a doporučení
nějaké literatury, která by mi dokázala odpovědět na otázky: co je to
(online) informační systém, informační služby a jak by měla vypadat dobrá
webová stránka. Daná literatura by měla být v českém jazyce.

Odpověď

Dobrý den,

pro získání základních informací můžete využít definice pojmů, které jsou k dispozici v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy

(TDKIV) - http://sigma.nkp.cz/cze/ktd.

Literaturu z oboru knihovnictví a informační vědy pak naleznete v katalogu Knihovny knihovnické literatury NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/kkl). Při vyhledávání můžete omezit výsledky dotazu pouze na dokumenty v češtině, na určité roky vydávání, typy dokumentů apod.

Zejména novější literatura týkající se informačních systémů a služeb je však již zaměřena na konkrétnější téma:

* POKORNÝ, Jaroslav; SNÁŠEL, Václav; KOPECKÝ, Michal. Dokumentografické informační systémy. Praha : Karolinum, 2005. 184 s. : il. ISBN 80-246-1148-1.

* MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. Praha: Grada Publishing, 2000. 142 s. : příl. ISBN 80-7169-410-X.

* ŘEPA, Václav. Analýza a návrh informačních systémů. Praha: Ekopress, 1999.

403 s. : příl. ISBN 80-86119-13-0.

* POKORNÝ, Jaroslav. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha: Academia, 1992 (Brno: Tisk). 313 s. : schémata ; 24 cm.

ISBN 80-200-0177-8.

* KÖNIGOVÁ, Marie; MACHOŇOVÁ, Jarmila. Informační systémy. Praha: SPN, 1981.

155 s.: tabulky, grafy.

* HANUŠOVÁ, Květa; KLEINOVÁ, Lidmila; KÖNIGOVÁ, Marie. Informační systémy:

pro III. ročník středních knihovnických škol: studijní obor vědecké informace a knihovnictví. Praha: SPN, 1986. 109 s.: schémata.

* Informační služby v počítačových sítích. Praha Výpočetní centrum ČVUT, 1993. 117 s.: příl.

* TKAČÍKOVÁ, Daniela. Internet: Využití síťových zdrojů a služeb v práci knihoven. Ostrava: Ústřední knihovna Vysoké školy báňské - Technické univerzity, 1996. 102 s.

* MATOUŠOVÁ, Miroslava. Informační služby pro veřejnost v České republice.

In: Státní informační systém České republiky. -- České Budějovice, 1991. -- s. 34-42.

* Orientace ve světě informatiky / Zprac. Norbert Žid, Helena Benáčanová, Renata Kunstová, Jiří Svoboda. Praha: Management Press, 1998. 391 s. ISBN 80-85943-58-1.

* informační technologie * data * informační systémy

* informace * programové prostředky * technické prostředky * komunikace * komunikační služby

 

Webové stránky:

* HOLČÍK, Tomáš et al. 1001 tipů a triků pro WWW stránky. Brno : Computer Press, 2003. 402 s. : il.

ISBN 80-7226-756-6.

* STOKLÁSKOVÁ, Karolina. Metodika tvorby webových portálů. In: CS ONLINE 2001. Bratislava : SSPCH, 2001. ISBN 80-9680011-6-3. S. 181-186

* Mají české knihovny zdařilé domácí stránky?. In: Lékařská knihovna. -- ISSN 1211-3255. -- Roč. 4, č. 1 (1999), s. 10-11.

* KALOUSKOVÁ, Jana. Spolehlivost a rychlost na prvním místě. In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-8009. -- Roč. 15, č. 51-52 (2004), s. 49.

* městské knihovny -- Česko * prezentace informací -- Česko * WWW stránky -- Česko * automatizace knihovnických procesů * elektronické knihovnické služby

* Ústí nad Orlicí (Česko) * prezentace knihoven

* ŠMÍD, Milan. Webová stránka jako zdroj informací a nástroj publicity :

(jak zvýšit přitažlivost své webové stránky). In: ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě [2001]. [Praha : Triada], 2001. s. 161-166.

* TKAČÍKOVÁ, Daniela. Základy webdesignu aneb jak uspět (nejen v soutěži o nejlepší webové stránky). In: Knihovny současnosti 2000. -- Brno : Sdružení knihoven, 2000. -- ISBN 80-86249-09-3. -- s. 123-136.


Dokumenty týkající se kvality webových stránek bez zaměření na knihovnictví (viz elektronický katalog NK ČR - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* RUIBAR, Richard. Alchymie internetového úspěchu. Kralice na Hané: Computer Media, 2005. 156 s. : il. ; 23 cm. ISBN 80-86686-53-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200804/contents/nkc20061655598_1.pdf

* BEAIRD, Jason. Principy krásného webdesignu : průvodce krok za krokem.

Praha: Grada, 2010. 145 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm. ISBN 978-80-247-2895-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201002/contents/nkc20092007638_1.pdf

Zdroje z oboru knihovnictví a informační vědy jsou také shromažďovány v oborové bráně KIV - knihovnictví a informační věda, která umožňuje i jejich souběžné prohledávání (http://kiv.jib.cz/vyhledavac).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.04.2010 14:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu