Literatura k tématu historie a vývoj účetnictví v českých zemích

Text dotazu

Dobrý den,

můžete mi prosím poradit s výběrem literatury k tématu: Historie a vývoj účetnictví v českých zemích (od dob Marie Terezie do současnosti)?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

zasíláme drobný přehled literatury k danému tématu. Obsah lze obohatit například na webové adrese: http://aleph.nkp.cz , kde vyberete buď bázi NKC (katalog Národní knihovny ČR), ČNB (české monografie), anebo ANL (české články). Lze vyhledávat zadáváním různých výrazů v poli Všechna pole, anebo například podle klíčových slov. Dále Vám doporučujeme seznam doplnit z databáze Anopress, jejíž  mediální část obsahuje články z českého tisku a plnotextové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. Databáze je dostupná registrovaným uživatelům v některých knihovnách.

 

Zdroje:

 

* SLAVÍČKOVÁ, Pavla a PUCHINGER, Zdeněk. Malé dějiny účetnictví v českých zemích před rokem 1989. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 240 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4301-0.

* MALÍKOVÁ, Olga a kol. Účetnictví včera a dnes: kolektivní monografie. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2010. 172 s. ISBN 978-80-7372-696-6.

* FIALA, Josef. Dějiny účetnictví. V Praze: Pragotisk, Peroutka a spol., 1935. 29 - [I] s. Knižnice Zpráv záloženských; Sv. 1.

 

 

* SALMON, Jaroslav. Z kroniky účetnictví ve stavebnictví. Účetnictví, 1999, 34(7), s. 34-35. ISSN 0139-5661.

* SPĚVÁČEK, Vojtěch. Systém národního účetnictví. Politická ekonomie, 1996, 44(3), s. 341-355. ISSN 0032-3233.

* ČÍŽEK, Jan. Význam městských účtů pro poznání stavebních dějin města Náchoda v letech 1550-1670. Dějiny staveb: sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2005. Plzeň: Petr Mikota, 2005. s. 113-115. ISBN 80-86596-76-1.

* PLACHÁ, Denisa a HRDÝ, Milan. Analýza historického vývoje účetnictví v českých zemích v letech 1918-2006. E+M. Ekonomie a Management, 2007, 10(2), s. 65-74. ISSN 1212-3609.

* SYNEK, Miloslav, HOFFMANN, Václav a MACKENZIE, Iveta. Historie a vývoj vědního oboru podniková ekonomika. Politická ekonomie, 2013, 61(4), s. 388-406. ISSN 0032-3233. Dostupné také z: http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=polek&pdf=915.pdf.

* HÓTOVÁ, Renáta. Z dějin účetnictví. Ekonomická revue, 2003, 6(4), s. 58-70. ISSN 1212-3951.

* MALÍKOVÁ, Olga. Účetní systémy států Euroregionu Nisa, historické aspekty jejich vývoje a současný stav jejich sbližování. Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům Euroregionu Nisa, 2004, 5, s. 147-155. ISBN 80-7083-853-1.

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.03.2017 09:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu