Literatura k tématu dívčího románu

Text dotazu

Dobrý den, Píši seminárku na téma dívčí román v
čechách, ale nemůžu najít odbornou literaturu na toto téma. Bude se týkat
hlavně autorů: Eliška Krásnohorská, Marie Majerová, Stanislav Rudolf a Lenka
Lanczová. Mohli byste mi prosím něakou literaturu doporučit?

Odpověď

Dobrý den,

k tematice dívčích románů jsme nalezli pouze jedno dílo, obecný přehled byste však mohla získat také z publikací věnujících se literatuře pro děti a mládež, tituly jsme vyhledali v elektronickém katalogu NK ČR

(http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* MOCNÁ, Dagmar. Červená knihovna: studie kulturně a literárně historická:

pohled do dějin pokleslého žánru. Praha ; Litomyšl : Paseka, 1996. 240 s. :

il., portréty ; 20 cm. ISBN 80-7185-075-6.

* literatura pro dívky -- Česko -- 19.-20. stol. * literatura pro ženy -- Česko -- 19.-20. stol. * milostná próza -- Česko -- 19.-20. stol. * literárněvědné rozbory

* ŠALÉ, František; ZAPLETAL, Zdeněk. Antologie literatury pro mládež a četby mládeže ve 2. polovině 19. století : určeno pro posl. fak. pedagog. Praha:

SPN, 1990 (TZ 53). 269 s.; 29 cm. ISBN 80-210-0144-5.

* VORÁČEK, Jaroslav. Česká literatura pro mládež: určeno pro posl. fak.

filozof. Praha: SPN, 1989 (TZ 53). 191 s.; 20 cm

* literatura česká pro mládež - dějiny - stol. 19.-20., léta 80. - učebnice vysokošk.

* Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež / red. Otakar Chaloupka.

Praha : Albatros, 1985 (Čes. Těšín : Tisk). 480 s.; 20 cm

* URBANOVÁ, Svatava. Historický vývoj žánrů literatury pro mládež -

antologie: žánry, osobnosti, díla. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. 173 s.; 30 cm. (Učební texty Ostravské univerzity). ISBN 80-7042-136-3.

* CHALOUPKA, Otakar; VORÁČEK, Jaroslav. Kontury české literatury pro děti a

mládež: od začátku 19. století po současnost. Praha: Albatros, 1984 (Čes.

Těšín: Tisk 3). 539 s.; 21 cm.

* JANÁČEK, Jiří. Literatura pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 1997. 207 s.; 21 cm. ISBN 80-7083-241-X.

* Proměny literatury pro mládež - vstup do nového tisíciletí / [editor Martin Reissner]. V Brně : Masarykova univerzita, 2000. 80 s. ; 19 cm. ISBN 80-210-2521-2.

* JANÁČKOVÁ, Blanka. Přehled vývoje literatury pro děti a mládež. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. 119 s.; 30 cm. ISBN 80-7044-234-4.

* TOMAN, Jaroslav. Současná česká literatura pro děti a mládež : (tvorba devadesátých let 20. století) Brno: CERM, 2000. 31 s.; 25 cm. ISBN 80-7204-170-3.

* URBANOVÁ, Svatava; ROKOSOVÁ, Milena. Žánry, osobnosti, díla : (historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie). Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. 239 s. ; 30 cm. ISBN 80-7368-046-7.

Literatura k jednotlivým autorům:

VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra. Eliška Krásnohorská: [studie s ukázkami z díla].

Praha: Melantrich, 1987 (Brno: Tisk 2). 318 s.: [24] s. fot.; 20 cm. (Odkazy pokrokových osobností naší minulosti; Sv. 83).

ANTOŠOVÁ, Pavla. Eliška Krásnohorská: [K stému výročí narození]. Brno:

Pokorný a spol., 1947. 141 s.; 20 cm.

* Krásnohorská, Eliška (spisovatelka čes.,1847-1926) - život a dílo - sborníky

KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Literární konfese: [Vzpomínky]. V Blatné: Jihočeské nakladatelství Bratří Řimsové, 1947. 145-[II] s.; 8°.

Stručné informace je možné získat také z internetu:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C5%A1ka_Kr%C3%A1snohorsk%C3%A1

http://www.spisovatele.cz/eliska-krasnohorska

http://svet-literatury.wz.cz/autori/krasnohorska.htm

NEJEDLÁ, Jaromíra. Marie Majerová: [studie s ukázkami z díla a korespondence]. Praha: Melantrich, 1986 (Brno: Tisk 2). 270 s., [44] s. obr.

příl. : il. ; 21 cm. (Odkazy pokrokových osobností naší minulosti ; sv. 79).

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=801

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Majerov%C3%A1

RUDOLF, Stanislav. Krásky a jejich superlásky, aneb, To nejlepší ze

Stanislava Rudolfa. Praha : Erika, 2002. 211 s. ; 21 cm. ISBN 80-7190-889-4

(váz.)

http://www.spisovatele.cz/stanislav-rudolf

http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/stanislav-rudolf/

http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemi

d=3931

Lenka Lanczová:

http://www.lanczova.cz/

http://ld.johanesville.net/lanczova

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenka_Lanczov%C3%A1

http://www.spisovatele.cz/lenka-lanczova

http://ona.idnes.cz/bez-sexu-by-hrdinky-nebyly-realne-rika-autorka-52-knih-p

ro-mladez-pw1-/ona_ony.asp?c=A090624_121349_ona_ony_jup - rozhovor s Lenkou

Lanczovou

Pokud byste se zaměřila už na konkrétní díla, užitečným zdrojem informací by

také mohly být poznámky či rozbory, které se na konci děl často objevují.

Články k jednotlivým autorům, recenze na jejich díla je možné nalézt také v

článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících

(http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Databáze je bibliografická, obsahuje tedy

pouze citace dokumentů, ne odkazy na plné texty.

Uvádíme několik záznamů na ukázku:

MOCNÁ, Dagmar. Jen dívčí románky? In: Český jazyk a literatura. Roč. 47, č.

3/4 (1996/97), s. 82-87.

Resumé: Místo dívčích románků v tvorbě Elišky Krásnohorské.

MOCNÁ, Dagmar. Z dějin červené knihovny. [Pokr. 2]. In: Tvar. ISSN

0862-657X. Roč. 3, č. 49 (19921203), s. 12.

MANDYS, Pavel. Královna dívčích knihovniček. In: Týden. Praha : Mediacop.

ISSN 1210-9940. Roč. 12, č. 30 (20050725), s. 66-67.

* Lanczová, Lenka, 1964-

Dále Vám můžeme pro vyhledávání doporučit zejména databáze Ústavu pro českou

literaturu AV ČR, jedná se o Retrospektivní část bibliografie české

literární vědy (do r. 1945) - http://isis.ucl.cas.cz/?form=ret a

Bibliografii české literární vědy (od r. 1961) -

http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio. Bližší popis k jednotlivým databázím

naleznete na adrese http://isis.ucl.cas.cz/db.jsp. Období od r. 1945 do r.

1955 je zatím zpracováno pouze v tištěné podobě:

Bibliografie české literární vědy 1945-1955 : Práce o české literatuře /

Olga Balášová [ et al.]. Praha: SPN, 1964 (Brno: Tisk 2). 692, [2] s. ; 8°.

Resumé: Soupis zachycuje v relativní úplnosti knižní publikace, ve výběru

pak předmluvy a doslovy k dílům českých spisovatelů a studie, články a

referáty z časopisů. Neopomíjí ani práce cizích autorů, ať už byly otištěny

v překladu nebo vjazyce originálu. Materiál, celkem 5590 záznamů, je

rozdělen do dvou hlavních, dále členěných oddílů, teoretického a

literárněhistorického, a doplněn rejstříky a seznamem excerpovaných

časopisů.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2010 14:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu