Literatura k tématu Darktourism

Text dotazu

Dobrý den, sháním literaturu k tématu své diplomové práce, která se bude věnovat Darktourismu ( temné turistice )a jeho komparaci jak v ČR,tak ve světě. Již jsem několik zdrojů našla, ale chtěla jsem poprosit touto cestou i Vás o radu a tipy na další zdroje.
Za odpověď předem děkuji!

Odpověď

Dobrý den,
standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz

V online katalogu NK ČR zjistíte, které publikace se nachází ve fondu Národní knihovny; pokud využijete Souborný katalog nebo Jednotnou informační bránu, získáte přehled o dostupnosti titulu také v dalších českých knihovnách. V JIB navíc můžete kombinovat zdroje dle vlastního výběru.

V těchto katalozích jsme našli bohužel jedinou publikaci, která se zabývá výhradně tématikou temné turistiky. Jedná se o tuto knihu:
* Wilson, Jacqueline Z. Prison: cultural memory and dark tourism [online]. New York: Peter Lang, ©2008 [cit. 2012-10-23]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10516805.
Pozn.: elektronická kniha dostupná pro registrované uživatele NK ČR v rámci licencovaného zdroje ebrary (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#ebrary)

Další možností získání informací o temné turistice jsou zmínky/kapitoly v knihách, které se primárně nezabývají temnou turistikou, ale obecnějším tématem, např. trendy v cestovním ruchu, vývoj turistiky, centra turistického ruchu se zaměřením na místa, která jsou v centru zájmu temné turistiky, apod. Takovýto příklad můžete nalézt v knize:
* Schejbal, Ctirad. Typologie cestovního ruchu. Vyd. 1. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2008. 97 s. ISBN 978-80-87179-03-1.
Pozn.: v knize je cca 2 odstavcová zmínka o temné turistice jako jednom z druhů tzv. pseudocestovního ruchu.


Temnou turistikou se již o něco více zabývají články z časopisů a novin. České články můžete dohledat v bázi ANL, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Dalším zdrojem je ANL+, který pokrývá články od r. 2011 a taktéž výběrové rozhlasové a televizní zprávy; u většiny z nich nabízí také plný text (přístup k plným textům je možný pouze z vybraných počítačů knihoven zapojených do tohoto projektu). Informace o ANL+ naleznete na adrese http://info.jib.cz/news/anl/, přístup je možný v rozhraní PRIMO http://anlplus.jib.cz a Jednotné informační brány www.jib.cz. Ukázkou Vám uvádíme výběr článků:
* TOMKOVÁ, Eva. Temná turistika. Psychologie dnes. 1.6.2012, č. 6, s. 20. ISSN 1212-9607.
* KRAMULOVÁ, Daniela. Místa smrti - děsí a vzrušují zároveň. Psychologie dnes. 1.6.2012, č. 6, s. 24. ISSN 1212-9607.
* Nová vlna: temná turistika. ČT 24, 14.7.2011, 21.10, Ekonomika.

Články ze zahraničních odborných periodik můžete dohledat v licencovaných online databázích. Pokud jste čtenářkou NK ČR, podívejte se na seznam těchto zdrojů, které knihovna pro své uživatele nabízí, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3# a na možnosti vzdáleného přístupu k nim http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm.  Jako studentka vysoké školy jistě budete mít také přístup ke zdrojům, které předplácí vysoká škola, kterou studujete. Informace o dostupných zdrojích a možnosti přístupu k nim získáte v knihovně nebo informačních centru/středisku přímo vysoké školy nebo konkrétní studované fakulty/katedry. Ukázkou Vám uvádíme některé z článků vyhledaných v databázi Ebsco - Academic Search Complete:
* JONES, Sara. The darker sice of travel: the theory and practice of dark tourism. Mortality. nov2010, vol. 15, issue 4, s. 343-344. ISSN 1357-6275.
* BURMON, Andrew. Dark Tourism. Atlantic Monthly. Nov2010, vol. 306, issue 4, s. 34-35. ISSN 1072-7852.
* ROBB, Erika. Violence and Recreation: vacationing in the realm of dark tourism. Antropologhy & Humanism. Jun2009, vol. 34, issu 1, s. 51-60. ISSN 1559-9167.

Články v těchto zdrojích často také obsahují rozsáhlý seznam použité literatury, který Vás může odkázat na další zajímavé tituly.

Další možností jsou volně dostupné zdroje na internetu, těchto je více, ovšem je třeba samozřejmě zvážit jejich věrohodnost a relevanci pro Vaše účely:
* http://www.novinky.cz/cestovani/169023-temna-turistika-fascinuje-tisice-lidi.html
* http://www.topzine.cz/temna-turistika-udava-trendy-fenomen-se-rozsiruje-uz-i-v-cesku
* http://www.reflex.cz/clanek/dokument/41605/temna-turistika-vitejte-v-cernobylu-hlavni-atrakce-ruske-kolo-a-radiace.html
* http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/temna-turistika---proc-nas-lakaji-mista-velkych-tragedii-/47883/
* http://www.outdoorguide.cz/temna-turistika-stezky-a-hrady-otrokaru-1353.html
* http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/clanky/21_07_08_dark_tourism.pdf - doporučujeme, jedná se o zprávu CzechTourism - příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Zahraniční zdroje:
* http://www.dark-tourism.org.uk/ - doporučujeme odkaz projít
* http://books.google.cz/books/about/Dark_Tourism.html?id=ZY6Xn4DmuCoC&redir_esc=y - vybrané části knihy "Dark Tourism" autorů J. John Lennon, Malcolm Foley na Google Books
* http://www.bbc.co.uk/news/education-17814100
* http://www.ibtimes.com/dark-tourism-understanding-attraction-death-and-disaster-696604

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2012 09:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu