literatura k tématu: "Cestovní ruch ve Velké Británii"

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké knihy či jiné zdroje v tištěné podobě bych mohla využít na mé seminární téma- Cestovní ruch ve Velké Británii.
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz  
 
Pokud jste studentkou vysoké školy, doporučujeme Vám nejdříve nahlédnout do katalogu knihovny školy. Knihovna by měla mít ve svém fondu publikace související se studovanými obory a Vy zároveň snadný přístup k literatuře.

V online katalogu NK ČR zjistíte, které publikace se nachází ve fondu Národní knihovny; pokud využijete Souborný katalog nebo Jednotnou informační bránu, získáte přehled o dostupnosti titulu také v dalších českých knihovnách.
V JIB můžete využít předpřipravené zdroje v Snadném hledání, v Profi hledání si můžete sama vybírat a kombinovat zdroje z různých kategorií (např. české knihovny + jejich specifické druhy, české články, atd.) a různých oborů . Pokud se přihlásíte do Vašeho účtu JIB (registrace je bezplatná), můžete si navíc vytvářet vlastní vyhledávací skupiny, kde mohou být obsaženy Vámi vybrané zdroje z různých kategorií.

Na Vaše téma cestovního ruchu ve Velké Británii jsme sice našli záznamy knih, ovšem ne všechny lze označit ze nejaktuálnější. Pokud chcete získat informace ze současnosti, spíše Vám doporučujeme se zaměřit na online zdroje, než tištěné. Uvádíme vám nalezené knihy ze Souborného katalogu ČR, jejichž záznam můžete dohledat v katalogu dostupném na adrese http://aleph.nkp.cz/F/:

* Zelenka, Josef et al. e-Tourism v oblasti cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. 237 s. ISBN 978-80-87147-07-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200812/contents/nkc20081818879_1.pdf

* Hamarnehová, Iveta. Geografie cestovního ruchu: Evropa. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 271 s. ISBN 978-80-7380-093-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200807/contents/nkc20081796097_1.pdf

* Štýrský, Jiří a Šípek, Jiří. Geografie cestovního ruchu Evropy a světa: úvod do geografie, geografie světového hospodářství, geografie cestovního ruchu Evropy a světa, komparativní geografie a ekonomika: zdroje a možnosti destinací Evropy a dalších světadílů s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. 5. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 215 s. ISBN 978-80-7435-007-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200911/contents/nkc20092006733_1.pdf

* Middleton, Victor T. C. Tourism policy in Britain: the case for a radical reappraisal. London: Economist Intelligence Unit, 1974. 35 s. ITQ Special; No. 1.
Klíčová slova: Cestovní ruch - Velká Británie - organizace - příručky

* Travel trends: a report on the ... International Passenger Survey [online]. London: Stationery Office [cit. 2012-10-30]. ISSN 1360-5895. Dostupné z: http://sfx.jib.cz/sfxlcl3??url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000315350&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&.
Pozn.: elektronický časopis o cestovním ruchu; dostupné v rámci Free E-Journals od r. 2001

* Barton, Susan. Working-class organisations and popular tourism, 1840-1970. Manchester: Manchester University Press, C2005. xii, 237 s. Studies in popular culture. ISBN 0-7190-6590-9.
Klíčová slova: dělníci -- Velká Británie -- 1840-1970 *  dělníci -- sociální poměry *  dovolená na zotavenou -- Velká Británie -- 1840-1970 *  kolektivní vyjednávání -- Velká Británie -- 1840-1970 *  cestovní ruch -- Velká Británie -- 1840-1970

* Yale, Pat. Tourism in the U.K. Huntingdon: ELM Publications, 1992. 304 s. ISBN 1-85450-017-1.

Velmi užitečné by pro Vás mohly být licencované článkové online databáze, ve kterých lze nalézt aktuální články z odborných zahraničních periodik. Pro představu o těchto zdrojích se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů, které nabízí NK ČR pro své registrované uživatele, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Doporučujeme Vám zeptat se v knihovně školy, kterou studujete, na dostupnost a možnost využití těchto licencovaných zdrojů, které obsahují mnohdy velmi cenné články.
Pro dohledání článků Vám doporučujeme využít především tyto databáze: Academic Search Complete, Wilson OmniFile Full Text Select, Web of Knowledge, Regional Business News či Business Source Complete.

Pokud byste měla zájem také o české články, můžete je dohledat v bázi ANL, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Dalším zdrojem je ANL+, který pokrývá články od r. 2011 a taktéž výběrově rozhlasové a televizní zprávy; u většiny z nich nabízí také plný text (přístup k plným textům je možný pouze z vybraných počítačů knihoven zapojených do tohoto projektu). Informace o ANL+ naleznete na adrese http://info.jib.cz/news/anl/, přístup je možný v rozhraní PRIMO http://anlplus.jib.cz a Jednotné informační brány www.jib.cz.

Jak jsme již psali výše, nejvhodnější by nejspíše z hlediska aktuálnosti byly online zdroje, např. :
* http://www.visitbritain.com/en/EN/ - zde např.: http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/
* http://www.ons.gov.uk/ons/index.html - tip: do vyhledávače zkuste zadat "Great Britain tourism", výsledky seřadit od nejnovějších a naleznete zde zajímavé zprávy k tomuto tématu
* http://www.tourisminsights.info/STATISTICS/UKTS.htm
* http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ - statistický úřad EU

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2012 13:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu