literatura k problematice historie a vývoje veřejné správy na Přešticku

Text dotazu

Dobrý den,
chci se zeptat, jestli existuje konkrétní literatura k problematice historie a vývoje veřejné správy na Přešticku (okres Plzeň-jih)? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
k tématu veřejné správy v Přešticích můžete využít následující publikace, ve kterých by mohly být obsaženy požadované informace:
* Šlégl, Adolf. Politický okres přeštický: Vylíčení statistické, kulturní a historické zástupitelských okresů přeštického a nepomuckého. [II. Část zvláštní]. Přeštice: C.M. Homan a Ant. Ouřada, 1925. 184 s.

* Říčák, Václav Emanuel. Dějepis města Přeštic a jeho okolí. V Praze: Em. Petřík, 1864. 132 s., [2] l. obr. příl.

* Přeštice: 750 [let]. 1. vyd. Plzeň: Západočes. nakl., 1976. 119, [3] s.
resumé: Jubilejní publikace provází přírodou a dějinami Přešticka, sleduje historii dělnického hnutí a organizace KSČ, přibližuje výstavbu města, jeho průmysl, služby, obchod a zemědělství, rozvoj kultury, školství, zdravotnictví a sociální péče, tělovýchovy a sportu a jmenuje místní nositele řádů a vyznamenání. Knihu provázejí barevné a černobílé dokumentární fotografie.

* Pololetní konference okresního národního výboru v Přešticích 1946. V Přešticích: [nákladem vlastním, 1947]. 87-[I] s.
Předmětová hesla: Přeštice - okres. nár. výbor - činnost

* Pololetní konference okresního národního výboru v Přešticích 1947. V Přešticích: Okresní národní výbor, 1947. 83-[I] s.
Předmětová hesla: Přeštice - okres. nár. výbor - činnost

* Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti. Přeštice. Praha: Český statistický úřad, 2003. 286 s. Obyvatelstvo. SLDB; roč. 2003. ISBN 80-250-0354-X.

* Bouzek, Ota. Vzpomínky na Přeštice. Přeštice: Město Přeštice, 2006. 143 s. ISBN 80-239-7659-1.
Pozn.: Vydáno k 780. výročí první písemné zprávy o Přešticích

Bibliografický záznam uvedených knih a jejich dostupnost v českých knihovnách naleznete v online Souborném katalogu ČR dostupném na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.  Doporučujeme alespoň povrchní náhled na knihy, neboť některé z nich mohou obsahovat seznam použité literatury, který by Vás mohl navézt na další zdroje. Pokud se kniha, která Vás zaujme, bude vyskytovat v knihovně, jejímž uživatelem nejste, můžete ve spolupráci s vaší knihovnou zažádat o její zapůjčení prostřednictvím meziknihovní služby (více informací o službě na adrese http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby). V online katalogu můžete vyhledat také další publikace o Přešticích a to např. o škole, poště, atd. Záleží již na Vás. Do vyhledávacího pole stačí zadat "Přeštice". Příp. dotaz zpřesnit typem dokumentu kniha (bk) a  poté si již vybírat ze seznamu výsledků.

Zajímavé by pro Vás mohly být také tyto články, jejichž záznam naleznete v bázi ANL - články v českých časopisech, novinách a sbornících na uvedené adrese http://aleph.nkp.cz/F/:
* Benda, Vladimír. Hříchy minulosti. S '93, 1993, 4(21), s. 12-13. ISSN 1213-6565.
Předmětová hesla: státní správa * okresy * oddělení samosprávy * přetěžování samosprávy * Česko

* Vyšohlíd, Zdeněk. Klobouk dolů před Přeštickými: V Přešticích i Nittenau to dnes už mnozí vědí. Česko-bavorské Výhledy, 1995, 6(2), s. 1 a 2.
Předmětová hesla: města * partnerské vztahy * Nittenau (SRN) * veřejná správa

* Benda, Vladimír. S přeštickým starostou o okresech a městech: Na byrokracii byla i totalita krátká: Teď v ní mrtvá rostlina socialismu žene do květu. Česko-bavorské Výhledy, 1995, 6(2), s. 2.


Relevantní informace byste mohl získat také v archivních fondech, jejichž vyhledávání je možné na stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php) - stačí zadat název "Přeštice". Příkladem uvádíme některé z fondů spolu s jejich popisem:
Název fondu (sbírky): Státní statek Přeštice  Uloženo v archivu: Státní oblastní archiv v Plzni  Místa vzniku fondu Přeštice  Časový rozsah: 1960-1994
Metráž: 1,40 bm (vše je zpracováno a inventarizováno) Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů  Původce fondu (sbírky): Státní statek Přeštice Tematický popis: Roční rozbory hospodaření z let 1961-1989, statkové zpravodaje z let 1982-1989.
Archivní pomůcky KREJČOVÁ J.: STÁTNÍ STATEK PŘEŠTICE, 1960-1994. Inventář, 2005, s. 10, ev.č. 499.

Název fondu (sbírky): Archiv města Přeštice  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích  Místa vzniku fondu Přeštice  Časový rozsah: 1717-1945(1960)
Metráž: 19,15 bm zpracováno a inventarizováno 3,22 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů  Původce fondu (sbírky): Město Přeštice Tematický popis: Špitální kvitance, knihy městské správy, (protokoly o zasedání obecního zastup.,měst. rady a komisí-knihy správní a evidenční), knihy městs. hospodářství, pozemkové knihy, knihy městem spravovaných zařízení, fondů a nadací. Registraturní pomůcky. Spisy předmagistrátní (právní a cechovní záležitosti), spisy z období magistrátu (politicum, účetní a voj. záležitosti, judiciále); spisy po roce 1850 (organizace obce, správní moc obce hospodářské, samostatná působnost obce), policejní záležitosti, zdravotnictví, stavební; působnost přenesená politická (záležitosti zemědělské, lesnické, pošty, soudní a civilní), školské záležitosti.Trestní listy.
Archivní pomůcky BOČANOVÁ JINDRA-MAŠKOVÁ JANA: ARCHIV MĚSTA PŘEŠTICE, 1717 - 1945 /1960/, (DODATEK). Inventář, 1977, s. 17, ev.č. 158.
 MAŠKOVÁ JANA-NEJDL VLADISLAV: ARCHIV MĚSTA PŘEŠTICE 1738 -1944 (1948). Inventář, 1963, s. 15, ev.č. 159.

Název fondu (sbírky): Okresní národní výbor Přeštice  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích  Místa vzniku fondu Přeštice  Časový rozsah: (1914)1945-1960
Metráž: 33,25 bm zpracováno a inventarizováno 10,04 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů  Původce fondu (sbírky): Okresní národní výbor Přeštice Tematický popis: Zápisy ze schůzí pléna a rady, spisy všeobecné, spisy jednotlivých odborů. Spisy odboru školství. Tajné spisy. Přidělení zemědělského majetku po osídlencích v obci Strýčkovice. Pozbytí stát. občanství, udělení čsl. stát. občanství, osvědčení o čsl. stát. občanství, odsun Němců, válečné hroby, matriční záležitosti. Odvodní seznamy, písemnosti zemědělského odboru, instrukce a směrnice pro činnost MNV. SH Švihov (pronájem stodoly, plán vnějšího opevnění) Archivní pomůcky MAŠKOVÁ JANA-NEJDL VLADISLAV: OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PŘEŠTICE (1914) 1945 - 1960, ČÁST 1.. Inventář, 1964, s. 21, ev.č. 160.
 BOČANOVÁ JINDRA-MAŠKOVÁ JANA: OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PŘEŠTICE 1947 - 1960, ČÁST 2.. Inventář, 1970, s. 14, ev.č. 161.
 

Název fondu (sbírky): Městský národní výbor Přeštice  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích  Místa vzniku fondu Přeštice  Časový rozsah: (1940)1945-1990(1992)
Metráž: 8,10 bm zpracováno a inventarizováno 7,15 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů  Původce fondu (sbírky): Městský národní výbor Přeštice Tematický popis: Zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí MNV, účetní knihy, knihy zařízení MNV, registraturní pomůcky, spisy podle jednotlivých odborů a podle podacích deníků. Rozbory, rozpočty, deníky financování akcí Z. Korespondence předsedy, došlá pošta, komise MHOCR-správní rozhodnutí, připomínky komisi, VLK-presenční listiny, zápisy ze schůzí, zápisy z prověrek, plány práce, korespondence, rejstřík odeslaných spisů. Volby do FS, ČNR-výsledky, voličské seznamy, korespondence předsedy, sčítání lidu, korespondence a razítka drobné provozovny.
Archivní pomůcky BOČANOVÁ JINDRA-MAŠKOVÁ JANA: MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR PŘEŠTICE 1945 - 1973. Inventář, 1976, s. 18, ev.č. 163.
 

Název fondu (sbírky): Okresní úřad Přeštice
 Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích
 Místa vzniku fondu Přeštice
 Časový rozsah: (1776)1850-1942(1953)
Metráž: 61,43 bm zpracováno a inventarizováno 13,27 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
 Původce fondu (sbírky): Okresní úřad Přeštice (18855-1868, 1928-1942) Okresní správa politická Přeštice (1919-1928) Okresní hejtmanství Přeštice (1850-1855, 1868-1918)
Tematický popis: Nejcennější jsou presidiální spisy: poměry za 1. světové války (zásobování, válečné půjčky, relace o Češích za hranicemi atd.), četnické relace, činnost KSČ, májové oslavy z let 1890-1914, protiválečné demonstrace aj. Výšková nivelizace okresu. Plány farního kostela s Neurazech. Rolnický mlýn v Lužanech, Statkové archy obcí, vojenské mapy. Sčítací operáty pro sčítání lidu dle jednotlivých obcí v býv. soudním okr. Nepomuk a Přeštice, statist. sumáře. Seznam matričních výtahů zdejších příslušníků nar., zemř. a odd. v cizině. Hlavní knihy, pokladní deníky, odvodní seznamy, statistické výkazy, sčítání lidu, obecní rozpočty, razítko Družstevního mlýna z Lužan. Protokol domovských listů, záznam o podomním obchodu. Vodní knihy.
Archivní pomůcky FABIÁN F.: OKRESNÍ ÚŘAD PŘEŠTICE 1850 - 1942. Inventář, 1959, s. 41, ev.č. 153.
 MAŠKOVÁ JANA: OKRESNÍ ÚŘAD PŘEŠTICE - PRESIDIÁLNÍ SPISY 1862 - 1918, DÍL I.. Katalog, 1970, s. 34, ev.č. 154.
 

Název fondu (sbírky): Okresní zastupitelstvo Přeštice
 Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích
 Místa vzniku fondu Přeštice
 Časový rozsah: 1865-1928(1938)
Metráž: 7,55 bm zpracováno a inventarizováno 1,40 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
 Původce fondu (sbírky): Okresní zastupitelstvo Přeštice
Tematický popis: Zápisy ze schůzí okresního zastupitelstva, účetní knihy, pokladní deníky, podací protokoly, úřední spisy. Hlavní účetní knihy, hlavní kniha příjmů, hlavní kniha výdajů, hlavní kniha pro přirážky na vojenská kasárna, pokladní deník okres. sirotčího fondu, evidenční archy dítek podporovaných ze zemského sirotčího fondu, projkt regulace Horšice.
Archivní pomůcky MAŠKOVÁ JANA: OKRESNÍ ZASTUPITELSTVO PŘEŠTICE 1865 - 1928 (1938). Inventář, 1969, s. 19, ev.č. 157.
 

Název fondu (sbírky): Okresní soud Přeštice
 Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích
 Místa vzniku fondu Přeštice
 Časový rozsah: (1843)1850-1949(1961)
Metráž: 50,00 bm zpracováno a inventarizováno 23,05 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
 Původce fondu (sbírky): Okresní soud Přeštice
Tematický popis: Soudnictví v 19.stol. v zemědělském českém okrese, ceny potravin a životní úroveň za 1.světové války, dělnické hnutí za 1.republiky (kaolinka v Chlumčanech), KSČ v Přešticích. Pozemkové knihy. Rejstříky, sezmany jmen k rejstříkům, presidiální spisy, civilní, trestní, poručenstva, pozůstalosti. Spisy T, Ml. Knihovní zíležitosti, rejstříky, presidiální deníky. Statistické výkazy o činnosti, knihovní výtahy, podací deník pro knihovní záležitosti, seznam listin.
Archivní pomůcky MAŠKOVÁ JANA-NEJDL VLADISLAV: OKRESNÍ SOUD PŘEŠTICE 1850 - 1897, ČÁST 1.. Inventář, 1966, s. 18, ev.č. 164.
 BOČANOVÁ JINDRA-MAŠKOVÁ JANA: OKRESNÍ SOUD PŘEŠTICE 1898 - 1949 (1950), ČÁST 2.. Inventář, 1975, s. 5, ev.č. 165.
 

Název fondu (sbírky): Okresní prokuratura Přeštice
 Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích
 Místa vzniku fondu Přeštice
 Časový rozsah: 1949-1960
Metráž: 3,12 bm zpracováno a inventarizováno 0,17 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
 Původce fondu (sbírky): Okresní prokuratura Přeštice
Tematický popis: Spisy prokuratury: Odtajené spisy: situační zprávy, výkaz o vražednosti, kulaci, výkaz generální prokuratury k provedení amnestie, přehledy vazeb, rozbor o činnosti OP, rozbor kriminalistiky mládeže, statistické přehledy o stavu zákonnosti. Spisy: St, Pt, Pv. Spisy Pd.
Archivní pomůcky KAVKOVÁ MARIE-SKALA VÁCLAV: BÝVALÉ OKRESNÍ PROKURATURY NA OKRESE PLZEŇ - JIH (1941) 1949 - 1960 PROKURATURA PŘEŠTICE. Sdružený a skupinový inventář (část), 1983, s. 0, ev.č. 147/2.
 

Název fondu (sbírky): Notářství Přeštice
 Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích
 Místa vzniku fondu Přeštice
 Časový rozsah: 1851-1960
Metráž: 0,68 bm zpracováno a inventarizováno 1,33 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
 Původce fondu (sbírky): Notář Peters 1851-1860 Notář Jonák 1862-1869 Notář Seidl 1871-1876 Notáři Dvořák, Indruch, čepický, Altman
Tematický popis: Smlouvy svatební, dědické a trhové, mající význam pro poznání hospodářských poměrů. Notářské rejstříky, indexy, směnečné protokoly. Písemnosti notářů Dvořáka, Indrucha, Čepického, Altmana-rejstříky, seznamy, protesty, legalizační protokoly, zánik notářství. Zúčtovací kniha.
Archivní pomůcky LINHARTOVÁ ALENA-SKALA VÁCLAV: VEŘEJNÍ NOTÁŘI V OKRESE PLZEŇ - JIH 1851 - 1891 NOTÁŘSTVÍ PŘEŠTICE, 1851 - 1877. Sdružený a skupinový inventář (část), 1994, s. 0, ev.č. 14/3.
 

Název fondu (sbírky): Berní úřad Přeštice
 Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích
 Místa vzniku fondu Přeštice
 Časový rozsah: 1853-1949
Metráž: 5,31 bm zpracováno a inventarizováno 1,19 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
 Původce fondu (sbírky): Berní úřad Přeštice
Tematický popis: daňové knihy jednotlivých obcí okresu Přeštice. Knihy aktiv, knihy pasiv, poplatkové rejstříky, indexy k poplatkovým rejstříkům, záznamy soudních depozit, přednostenský podací deník, opisy sirotčích deníků.
Archivní pomůcky BOČANOVÁ JINDRA-SKALA VÁCLAV: BERNÍ ÚŘAD PŘEŠTICE 1936 - 1949. Inventář, 1969, s. 11, ev.č. 156.
 

Dále Vám doporučujeme kontaktovat Studijní a vědeckou knihovnu plzeňského kraje, která je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/studijni-a-vedecka-knihovna-plzenskeho-kraje-v-plzni/). Knihovna by ve svém fondu mohla mít regionální dokumenty týkající se města Přeštice. Dále by určitě bylo vhodné kontaktovat přímo Přeštice, které by měly mít k dispozici např. městkou kroniku, ve které byste mohl načerpat také mnoho dalších informací (http://www.prestice-mesto.cz/).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2012 14:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu