Literatura k práci a studiu v zahraničí

Text dotazu

Dobrý den,
pracuji na bakalářské práci, která se týká práce a studia v zahraničí. Především se jedná o:
- motivaci, proč jednotlivci odjíždí studovat nebo pracovat do zahraničí
- očekáváním jaké od pobytu mají (pozitivní i negativní, z čeho mají naopak strach)
a jestli například nezažili kulturní šok, tedy jak se vyrovnali s rozdílnou kulturou, jestli jim dalo problém se začlenit a jak se změnili jejich vztahy zpět po návratu do ČR.
Bohužel ale nemůžu sehnat skoro žádnou literaturu, která by mi poskytla oporu pro teoretickou část bakalářské práce. Nevíte o nějakých knihách, které byste mi na toto téma doporučili?
Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

literaturu k tématu Vaší bakalářské práce je obtížné nalézt především proto, že dle vašeho dotazu potřebujete poměrně subjektivní informace od účastníků studijních/pracovních pobytů v zahraničí. V přehledu literatury, který Vám uvádíme níže, naleznete obecně o možnostech/statistikách pobytů v zahraničí a dále knihy, které popisují přímo zkušenosti samotných lidí, kteří se do zahraničí vydali.  Publikace můžete dohledat v online katalozích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F, zde Vám doporučujeme především Souborný katalog ČR (případně katalog Národní knihovny NKC či Českou národní bibliografii ČNB).

* Eramus - facts, figures & trends: the European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2009/2010. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 30 p. ISBN 978-92-79-20368-8.

* GÜRÜZ, Kemal. Higher education and international student mobility in the global knowledge economy [online]. Rev. and updated 2nd ed. Albany: State University of New York Press, C2011 [cit. 2013-09-19]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10574146.

Pozn.: ekniha pro uživatele registrované v NK ČR

*  Your rights as a mobile student: a guide to the rights of mobile students in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 30 p.ISBN 978-92-79-17763-7.

* KRŇANSKÁ, Petra Emílie, ed. Erasmus očima studentů. Praha: Dům zahraničních služeb, 2010. 29 s. ISBN 978-80-87335-09-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201006/contents/nkc20102104059_1.pdf

* PROGRAM ERASMUS. Erasmus v České republice 1998-2007. [Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2008]. 35 s. ISBN 978-80-904005-3-5.

http://toc.nkp.cz/NKC/200804/contents/nkc20081793232_1.pdf

* KORNELOVÁ, Lenka. 7 možností jak do zahraničí. Uherské Hradiště: Klub přátel ICM, 2005. 24 s. ISBN 80-260-2608-X.

* RYTÍŘOVÁ, Lucie a TEPPEROVÁ, Jana. International employment, posting and hiring out of employees: income tax and insurance, international agreements, EU regulations, detailed case studies. 1st ed. Olomouc: ANAG, 2012. 359 s. Work, wages, insurance. ISBN 978-80-7263-762-1.

* BERNARD, Josef a PATOČKOVÁ, Věra. Mezinárodní mobilita českých vědců a výzkumníků a jejich pobyty v zahraničí. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 139 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 8/2012. ISBN 978-80-86729-78-7.

* Práce v zahraničí. [Česko: s.n., 2011]. 33 s.

 

Zajímavé by pro Vás také mohly být zkušenosti konkrétních lidí s pobytem v zahraniční. K tomu by Vám mohly posloužit tyto tituly:

* VIDMAN, Ladislav, VIDMANOVÁ, Anežka, ed. a KROUPA, Jiří, ed. Můj italský rok. 1. vyd. Praha: KLP, 2000. 110 s. ISBN 80-85917-77-7.

* ČECHOVÁ, Blanka. Na rok za školou: deník české studentky v Kanadě. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1999. 108 s. Malá řada Brunensií. ISBN 80-7239-041-4.

*  ZVELEBIL, Jan. Na vandru s Reflexem: Češi jsou všude! Jak se jim vede?. Vyd. 1. Praha: Brána, [2007]- . sv. ISBN 978-80-7243-332-2.

Pozn.: 7 svazků

 

V článkové bázi ANL na adrese http://aleph.nkp.cz/F naleznete výběrové články z českých periodik od r. 1991, výběrem u vádíme:

 

* Klajban, Michal. Do Norska, země Vikingů a trollů za studiem knihovnictví. Čtenář, 2013, 65(5), s. 185-187. ISSN 0011-2321.

* Polišenský, Ondřej. Studie rozdílů ve vysokém školství v České republice a Spojených státech amerických z pohledu studenta. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2011, 114(18), s. 16-17. ISSN 0139-5718.

Resumé: Student z Univerzity Palackého v Olomouci, který v rámci Merrillova programu strávil rok na vysoké škole Goshen College ve státě Indiana, srovnává vysokoškolské studium v České republice a v USA. Srovnává organizaci vysokých škol, systém výuky, financování studia, život studentů, jejich vzájemné vztahy, vztahy mezi studenty a učiteli atd.

* Jurečka, František. Jak se studuje ve Finsku. Lesnická práce, 2010, 89(8), s. 35-37. ISSN 0322-9254. Dostupné také z: http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-8-10.

* Šmídová, Michaela a Zlámalová, Helena. Zahraniční mobilita akademických pracovníků: případová studie Ostravské univerzity v Ostravě. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2010, 18(1), s. 44-51. ISSN 1210-6658.

Resumé: Zahraniční mobilita akademických pracovníků i studentů je jedním ze sledovaných ukazatelů činnosti vysokých škol. Souvisí s procesem jejich internacionalizace. Případová studie popisuje model zahraniční mobility akademických pracovníků na Ostravské univerzitě v kalendářním roce 2008. Proměnnými analýzy ve výzkumu mobility jsou: druh fakulty OU, pracovní pozice vyjíždějícího, délka výjezdu, místo výjezdu, navštívená instituce, účel výjezdu, zdroje financování mobility, oborové zaměření vyjíždějícího

* Minksová, Lenka a Provázková, Karla. Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků: rezervy z pohledu účastníků a organizátorů. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2010, 18(1), s. 21-27. ISSN 1210-6658.

Resumé: Zpracování výsledků dotazníkového šetření v rámci projektu "Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků". Obsahem šetření jsou bariéry zahraniční mobility vysokoškolských pracovníků z hlediska dvou skupin respondentů: organizátorů (prorektorů pro vědu nebo pro zahraniční vztahy a vedoucí referenty univerzitních nebo fakultních zahraničních oddělení) a uživatelů mobility (pedagogických, administrativních a technických pracovníků vysokých škol). Vnitřní, vnější a osobní podmínky pro zahraniční mobilitu vytvářené v rámci českých vysokých škol. Rezervy pro zlepšování zahraniční mobility.

 

Pokud Vás zajímají i zahraniční tituly, především články z odborných periodik, doporučujeme Vám využít volně dostupnou databázi ERIC (http://eric.ed.gov/), která je zaměřena přímo na oblast výchovy, vzdělávaní a školství obecně. Zajímaví by pro Vás také mohly být licencované online databáze, pro uživatele NK ČR nabízíme zdroje dostupné na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, k vašemu tématu by byly vhodné zdroje např. Academic Search Complete, OmniFile Full Text Select či SocINDEX with FullText.

S výběrem vhodných zdrojů by Vám měli pomoci knihovníci v knihovně vaší vysoké školy. 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2013 16:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu