literatura k povolání soudce

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, zda existuje nějaká literatura týkající se povolání soudce? Zatím jsem narazila pouze na PROFESIOGRAM SOUDCE A STÁTNÍHO ZÁSTUPCE (Vůjtěch J., Praha 2002) a na Forenzní psychologii (Čírtková L., Červinka F., vydání první, SUPPORT Praha 1994). O tuto literaturu mám zájem, protože zpracovávám diplomovou práci na téma Soudce a výkon právnického povolání (psychologické aspekty).

Odpověď

Dobrý den,

Naše služba není službou odbornou, a tak bohužel nemůžeme zaručit dobrou odbornou úroveň nalezených publikací ani jejich plnou relevanci k tématu Vaše práce. V elektronickém katalogu jsme našli např. následující tituly:

JIRSA, Jaromír et al. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. Praha: LexisNexis CZ, 2007. 427 s. ISBN 978-80-86920-22-1.

KÜHN, Zdeněk, ed., BOBEK, Michal, ed. a POLČÁK, Radim, ed. Judikatura a právní argumentace: teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2006. xxii, 234 s. ISBN 80-903786-0-9.

KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Praha: Linde, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7201-873-4.

VIDRNA, Jan a NÁCHODSKÝ, Zdeněk. Pracovník justice v ohrožení. [Praha]: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. 228 s. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky; sv. 61. ISBN 80-238-7500-0.

BIČOVSKÝ, Jaroslav. Problematika soudcovské práce: studie. Praha: SEVT, 1991. 116 s. Příručky Ministerstva spravedlnosti ČR; sv. 52.

ŠIŠKEOVÁ, Sylva, ed. Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 475 s. Judikatura. Přehledy judikatury; sv. 91. ISBN 978-80-7478-020-2.

PHILIPS, Susan Urmston. Ideology in the language of judges: how judges practice law, politics, and courtroom control [online]. New York: Oxford University Press, 1998. Oxford studies in anthropological linguistics; 17 [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10279216.

Informace o postavení a funkci vyšetřujících soudců. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997. 46 s. Studie. ISBN 80-86008-28-2.

KYSELA, Jan a kol. Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. 264 s. Teoretik. ISBN 978-80-87576-40-3.

BARAK, Aharon. The judge in a democracy [online]. Princeton, N.J.: Princeton University Press, ©2006 [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10312549.

BAUM, Lawrence. Judges and their audiences: a perspective on judicial behavior [online]. Princeton, NJ: Princeton University Press, ©2006 [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10284119.

BELL, John. Judiciaries within Europe: a comparative review. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xiv, 399 s. Cambridge Studies in International and Comparative Law. ISBN 0-521-86072-5.

BIČOVSKÝ, Jaroslav. Problematika soudcovské práce: studie. Praha: SEVT, 1991. 116 s. Příručky Ministerstva spravedlnosti ČR; sv. 52.

Dále, v databázi ANL – články v českých novinách, časopisech a sbornících jsme našli články:

RAKOVSKÝ, Josef. Příspěvek k diskusi o etickém kodexu soudce: [Etický kodex italského soudce - pracovní překlad]. Soudce, 1997, 2(1), s. 1-5. ISSN 1211-5347.

CIHLÁŘ, Alois. Seminář o právní kulturře. Soudce, 1997, 2(3), s. 8. ISSN 1211-5347.

BROŽOVÁ, Iva. Několik poznámek k výkonu soudcovského povolání: přednáška pro začínající civilní soudce ze dne 17. 11. 2000. Právní praxe, 2001, 49(6), s. 340-346. ISSN 1211-0825.

VYKLICKÝ, Jan. Češi a evropská diskuse o etice soudce. Právo, 1996, 6(229), s. 10. ISSN 1211-2119.

VYKLICKÝ, Jan. Honor virtutis est praemium virtutis aneb Etika soudcovského jednání. Soudce, 2004, 6(11), s. 3-16. ISSN 1211-5347.

KREJČÍ, Helena. Kulatý stůl k soudcovské etice. Soudce, 2005, 7(7), s. 7-9. ISSN 1211-5347. Dostupné také z: http://www.sucr.cz/soudce-a-spolecnost/casopis-soudce.html.

BROŽOVÁ, Iva et al. O soudcovské etice: úvahy a podněty k zamyšlení. Soudce, 2006, 8(3), s. 13-16. ISSN 1211-5347. Dostupné také z: http://www.sucr.cz/soudce-a-spolecnost/casopis-soudce.html.

KRSKOVÁ, Alexandra. O soudcovské etice: úvaha nad soudcovskou etikou. Soudce, 2006, 8(3), s. 8-13. ISSN 1211-5347. Dostupné také z: http://www.sucr.cz/soudce-a-spolecnost/casopis-soudce.html.

VYKLICKÝ, Jan. O soudcovské etice: etika - od teorie k praxi. Soudce, 2006, 8(3), s. 6-8. ISSN 1211-5347. Dostupné také z: http://www.sucr.cz/soudce-a-spolecnost/casopis-soudce.html.

DERKA, Ladislav. Postavení soudců v demokratické společnosti a jejich role v řízení před soudem. Soudce, 1997, 2(2), s. 8-10. ISSN 1211-5347.

CIHLÁŘ, Alois. Potřeba etiky (i soudcovské). Soudce, 1997, 2(1), s. 6-7. ISSN 1211-5347.

JIRSA, Jaromír. Sedmero hříchů a dobrých skutků českých soudců. Soudce, 2007, 9(10), s. 2-7. ISSN 1211-5347. Dostupné také z: http://www.sucr.cz/soudce-a-spolecnost/casopis-soudce.html.

Doporučovali bychom Vaši pozornosti i následující odborné časopisy:

Soudce: časopis Soudcovské unie České republiky. Praha: Soudcovská unie České republiky, 1996- . ISSN 1211-5347. Dostupné také z: http://www.soudci.cz/soudce-a-spolecnost/casopis-soudce.html.

Court review [online]. [New Orleans, La.]: North American Judges Association, [1969- [cit. 2014-11-18]. ISSN 0011-0647. 

Další literaturu si můžete vyhledat sama v elektronickém katalogu NK (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), a to zadáním klíčových slov do vyhledávacího formuláře. 

Dále doporučujeme se také podívat do Souborného katalogu České republiky (http://aleph.nkp.cz/cze/skc) a do databáze ANL – články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl). Princip vyhledávání je stejný jako v případě elektronického katalogu. Jednotlivá periodika si následně můžete objednat do studovny prostřednictvím elektronického katalogu Národní knihovny.

Početné (především cizojazyčné) odborné články najdete rovněž v licencované databázi Ebsco. S databázi Ebsco můžete pracovat na počítačích v Národní knihovně, případně po přihlášení na stránkách http://han.nkp.cz i prostřednictvím vzdáleného přístupu (přihlašovací údaje jsou stejné, jako v případě objednávání z elektronického katalogu NK). Pokud jste studentkou Univerzity Karlovy, můžete se k této a dalším oborovým databázím přihlásit i přes Portál elektronických zdrojů UK (http://pez.cuni.cz).

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2014 14:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu