Literatura k Emilu Háchovi

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit nějakou primární literaturu k osobnosti prezidenta Emila Háchy v období druhé republiky.

Odpověď

Dobrý den,

informace o prezidentu Emilu Háchovi můžete nalézt například v následujících publikacích:

 

* RUBÍN, Jiří, ed. a TOMEŠ, Josef, ed. Emil Hácha: před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR. 1. vyd. Praha: Vérité, 2008. 149 s. ISBN 978-80-87129-12-8.

* PASÁK, Tomáš. Emil Hácha: (1938-1945). Vyd. v této podobě 1. V Praze: Rybka, 2007. 445 s. ISBN 978-80-87067-04-8.

* MACHÁLEK, Vít. Prezident v zajetí: (život, činy a kříž Emila Háchy). 1. vyd. Praha: Regulus, 1998. 370 s. Dokumenty; sv. 4. ISBN 80-901564-6-0.

* PASÁK, Tomáš. JUDr. Emil Hácha: (1938-1945). 1. vyd. Praha: Horizont, 1997. 286 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-7012-088-6.

* TOMÁŠEK, Dušan a KVAČEK, Robert. Causa Emil Hácha. 1. vyd. Praha: Themis, 1995. 221 s., [16] s. fot. Historie; sv. 1. ISBN 80-85821-30-3.

 

Projevy Emila Háchy:

* ČESKOSLOVENSKO. Prezident. Pan president k národu: výbor z projevů pana státního presidenta Dr. Emila Háchy s jeho předmluvou. 2. vyd. [Praha]: Propagační komise N. S., [1939]. 32 s. Propagační knižnice Národního souručenství; sv. 1.

* HÁCHA, Emil. Pan president k národu: výbor z projevů pana státního presidenta Dr. Emila Háchy. [Praha: s.n., 1940]. 48 s.

* HÁCHA, Emil. Pan president k národu II: výbor z projevů pana státního presidenta Dr. Emila Háchy. 4. vyd. Praha: Odbor Výboru Národního souručenství pro tisk a propagandu, [1941]. 52 s. Propagační knižnice Národního souručenství; sv. 5.

 

Články - viz databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/

 

Archivní fondy:

·         HÁCHA Emil (1872 - 1970)

Název fondu (sbírky):HÁCHA Emil

Uloženo v archivu: Archiv Národního muzea Místo vzniku fondu (sbírky):

Časový rozsah:1872-1970

Metráž:0,8 bm zpracováno (z toho 0,8 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):JUDr. Emil Hácha (12.7.1872-1.6.1945), soudce, prezident ČSR. Již za studií získal pověst výborného právníka, zaměstnán byl u zemského výboru, který také zastupoval ve Vídni při jednáních před tamním správním soudem. Posléze byl ve svých 44 letech jmenován členem tohoto tribunálu v hodnosti dvorního rady. Poměrně mlád se habilitoval na právnické fakultě Karlovy univerzity jako docent pro srovnávací správní právo. Byl autorem řady vědeckých studií o správních otázkách a správním soudnictví. Po válce přejímal ve Vídni českou agendu vídeňského správního soudu, pomáhal budovat Nejvyšší správní soud ČSR, posléze se stal jeho prezidentem. Byl též členem mezinárodního soudu v Haagu. V 66 letech věku byl dne 30. 11. 1938 zvolen prezidentem ČSR a 15. 3. 1939 podepsal v Berlíně pod nátlakem akt o zániku státu a vytvoření Protektorátu, v jehož čele formálně zůstal až do května 1945. Jeho zdravotní stav se v posledních letech prudce zhoršoval, zemřel ve vězeňské nemocnici na Pankráci.

Tematický popis: Jeho pozůstalost v Archivu NM není úplná. Jde o materiál, který sebral doc. dr. Josef Kliment jako podklad pro napsání životopisné studie U obětovaného presidenta a spolu s Klimentovou pozůstalostí byl do archivu předán (jako doplněk pozůstalosti převzal muzejní archiv od archivní správy MV ČSR i pergamenovou listinu z 30. 11. 1938). K pozůstalosti Emila Háchy byl připojen i písemný materiál jeho bratra Theodora, který byl v dlouholetých kontaktech s Národním muzeem jako správce vily v Hostomicích (majetku NM). Z osobních dokladů je možno uvést - kromě oficiálního životopisu a biografických dat - jedině pergamenovou státní listinu z 30. 11. 1938, jíž Národní shromáždění potvrzuje jeho volbu prezidentem ČSR. Také korespondence je neúplná. Ve skupině vlastních prací Háchových jsou jeho drobné literární studie a recenze, právnické studie - většinou z oblasti správního práva. Bohatý materiál shromáždil dr. Kliment jako dokumentaci Háchovy veřejné činnosti jako prezidenta ČSR a Protektorátu od sklonku roku 1938. Obrazovou dokumentaci tvoří soubory fotografií osobních, rodinných i oficiálních. K pozůstalosti Háchově jsou připojeny i jednotliviny týkající se členů rodiny, rodičů, dědů a sourozenců. Připojena je i uchovaná část korespondence JUDr. Ferdinanda Pantůčka, Háchova předchůdce ve funkci prezidenta nejvyššího správního soudu (1920-24). V materiálech Ing. Theodora Háchy (1874-57) jsou doklady o jeho spolupráci s Národním muzeem, zlomky korespondence rodinné, osobní i oficiální (1924-1956), majetkové doklady (1932-52), některé jeho vlastní články ve Světozoru, drobná dokumentace a fotografie.

(http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx )

 

·         Oddělení státní správy 1918 – 1945 (1948) -  Národní archiv: http://www.nacr.cz/C-fondy/pruv.aspx

 

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím  Online katalogu Národní knihovny ČR:http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz , články prostřednictvím databáze ANL : http://www.jib.cz   (a ANL+ :http://www.jib.cz  ). Využít též můžete katalog Ústavu soudobých dějinhttp://www.usd.cas.cz/cs/stranky/knihovna,

katalog Ústavu pro studium totalitních režimů: http://knihovna.ustrcr.cz/ a databáze Historického ústavu AV ČR : http://biblio.hiu.cas.cz/.

 

Přehled archivních fondů v ČR nabízí databáze dostupná na stránkách Ministerstva vnitra ČR:http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2013 16:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu