Literatura k diplomové práci

Text dotazu

Dobrý den,
vybrala jsem si téma na diplomovou práci: Analýza faktorů determinujících
vývoj hrubého domácího produktu v ČR ve sledovaném období. Touto cestou bych
Vás chtěla požádat o literaturu k tomuto tématu.

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

služba Ptejte se knihovny nezpracovává rešerše k vysokoškolským zadáním, k tomu slouží rešeršní služby knihoven (většinou se jedná o službu placenou s dalšími specifickými podmínkami, které si každá knihovna určuje sama).

Podmínky NK ČR naleznete zde http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm , podmínky služby Ptejte se knihovny jsou k dispozici na http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu/#pravidla .

Zdroje, které NK ČR zpracovává, jsou volně na webu http://aleph.nkp.cz/F/ , stejně jako zdroje dalších knihoven, doporučujeme především knihovny ekonomického zaměření, včetně knihovny Vaší vysoké školy.

Báze NKC obsahuje mimo českých dokumentů i dokumenty zahraniční (kompletně od roku 1995, dřívější vydání jsou postupně doplňována), v bázi jsou k dispozici i záznamy cca 50 000 e-knih, plné texty však mohou v souladu s licenčními podmínkami využívat jen registrovaní uživatelé NK ČR (i pomocí vzdáleného přístupu). Doporučujeme vyhledávání pomocí předmětu (klíčových slov) a slov z obsahu.

Např.

Economic growth of the EU: tendencies and implications for the economic governance / Josef Abrhám. -- Praha : Oeconomica, 2007. -- 18 s.

Výsledky Evropského srovnávacího programu za roky 1999-2003 / zpracoval Odbor 2120 - čtvrtletních národních účtů. -- Praha : Český statistický úřad, 2005. -- 37 s. : il.

Evropská unie : trendy, příležitosti, rizika / Lubor Lacina, Antonín Rusek a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. -- 260 s. : il.

Vyhledávat můžete také v souborném katalogu českých knihoven - bázi SKC (zde jsou dostupné informace o fondech dalších českých knihoven), např. Světová finanční a hospodářská krize: je to už za námi? : (světlo, které vidíme je světlo na konci tunelu anebo proti jedoucí rychlík?) : 1. seminář, [Praha] 17. prosince 2009 ; Strategie fiskální konsolidace anebo exit strategie? : (aneb jak přejít od deficitů veřejných financí přesahujících 6% HDP k vyrovnaným rozpočtům a k euru) : 2. seminář, [Praha] 28. ledna 2010.-- Dráchov : Fontes rerum, 2010. -- 130 s. : il http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004237020&local_base=SKC

Popisy knih jsou obecnější (a lze předpokládat, že k tématu se bude vázat jen určitá část textu monografie) než možnosti analytického zpracování článků a statí, doporučujeme proto také vyhledávat v článkových databázích, jednak v bázi ANL - články v českých časopisech (od 1991-) a také v zahraničních licencovaných plnotextových zdrojích jako je EBSCO - Business Source Complete či databázích ScienceDirect, Springer LINK atd. Seznam licencovaných zdrojů NK ČR je k dispozici na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 (dostupné jen pro registrované uživatele a to i prostřednictvím vzdáleného přístupu).

Příklad článků z báze ANL:

Hrubý domácí produkt a jeho vývoj / Zuzana Stefanovová. -- il. In: Invence - Inovace - Investice. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. -- ISBN 978-80-248-1977-8. -- S. 219-226

K propočtu souhrnné produktivity faktorů / Jakub Fischer, Jaroslav Sixta. --7 il. In: Politická ekonomie. -- ISSN 0032-3233. -- Roč. 57, č. 4 (2009), s. 544-554

Ekonomický růst v České republice a nových členských zemích Evropské unie v období 1995-2006 / Mojmír Hájek In: Politická ekonomie. -- ISSN 0032-3233. -- Roč. 56, č. 4 (2008), s. 435-448

Pro vyhledávání v zahraničních zdrojích můžete také použít jednotný rejstřík (index) v rámci portálu Jednotné informační brány - http://www.jib.cz , který se jmenuje Primo Central Free (vyhledávací skupina Zahraniční články).

Popis zdroje: Primo Central Free nabízí informace z řady volných i licencovaných článkových databází. Pro vyhledávání je obsah Primo Central Free volně přístupný, v JIB se zdarma zobrazují i bibliografické informace (základní údaje) o nalezených článcích. Plný text je možné zobrazit pouze v případě, že originální databáze tento plný text nabízí zdarma nebo knihovna, z níž do JIB přistupujete, plný text předplácí.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.07.2011 11:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu