literatura k dějinám českého středověkého válečnictví

Text dotazu

Dobrý den,

Rád bych vás požádal o pomoc při vyhledání odborné literatury pro svoji bakalářskou práci zaobírající se problematikou českého středověkého válečnictví v období 13. a 14. století. Nejde mi o obecně koncipované tituly, ale o monografie či články řešící specifika, vojenské jednotky, strategie či konkrétní bitvy a šarvátky té doby. Má práce bude vycházet z kronik doby Karla IV., které budou využity jako proměnná základna.

Předem velice děkuji za jakýkoliv podnět.

Odpověď

Vážený pane,

předně si Vás dovoluji upozornit, že součástí bakalářské práce je i zpracování heuristiky k vybranému tématu, kterou byste měl provést samostatně. On-line katalog naší knihovny je Vám plně k dispozici na adrese https://vhupraha.kpsys.cz/#!/.

Sekundárně Vám doporučuji se v rámci vyhledávání relevantních informačních zdrojů zaměřit se na obecnější literaturu věnovanou tématice středověkého vojenství a z ní dále postupovat přes citace a odkazy na další použitou literaturu, podle toho, jak Vás ta či ona problematika zaujme. Doporučujeme proto následující publikace a články, jako odrazový můstek pro další bádání:

Vojenské dějiny Československa. I. díl, Do roku 1526. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, [1985]. 363 s.

CHOC, Pavel. S mečem a štítem: české raně feudální vojenství. 1. vyd.. Praha Naše vojsko, 1967. 569 s.

CHOC, Pavel. Boje o Prahu za feudalismu. 1. vyd.. Praha Naše vojsko, 1957. 497 s.

SEGEŠ, Vladimír. Od rytierstva po žoldnierstvo: stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Vydavateľská a informačná agentúra, 2004. 263 s. ISBN:80-88842-73-5

HÉLARY, Xavier. Courtrai : 11. července 1302. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 149 s. (Medievistika). ISBN:978-80-246-3609-2

CONTAMINE, Philippe. Válka ve středověku. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. 485 s. ISBN:80-7203-615-7

nebo řadu časopiseckých článků např. periodiku Historie a vojenství, namátkou:

STRAKA, Tomáš. Vojenské zajištění české Horní Falce. Historie a vojenství. Roč. 65, č.2 (2016). Praha : Vojenský historický ústav, 2016. s. 34-48 ISSN 0018-2583

dostupné on-line https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:be2da6d6-72d3-11ea-80dc-001b63bd97ba

a mnoho dalších naleznete on-line na Digitální studovně Ministerstva obrany: https://kramerius.army.cz

Použité zdroje

https://vhupraha.kpsys.cz/#!/
https://kramerius.army.cz

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

15.02.2021 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu