literární salóny

Text dotazu

Dobrý den,
nemohli byste mi prosím sdělit nějaké informace o literárních salónech? Všude na internetu jsou o tom jen málé částečky mozaiky a já bych se rád dozvěděl více.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

český kulturní a společenský salon 18. a 19. století byl odlišný od jiných evropských salonů. Zmíněná odlišnost byla způsobena dobovými i společenskými podmínkami. Menší, převážně dámské, společnosti se již dříve pravidelně scházely, říkalo se jim kafévisity či žurfixy. Jednalo se však o poměrně uzavřené společnosti. Širší celospolečenský význam mělo až zřízení Soukromé společnosti nauk v rámci Nostického salonu a Společnosti vlasteneckých přátel umění  v salonu Františka Šternberka. Až v druhé polovině 19. století se rodí měšťanské salony. Jednalo například o salon rodiny Staňkovy, Měchurovy či Fričovy. Na salon u Měchurů navázal později salon Palackých a  Riegrových.  Z dalších salonů je možné jmenovat salon u Thurn -Taxisů, Braunerů či  Zapů. Salonní společnost se scházela též u Sofie Podlipské, Johany Englové a Růženy Jelínkové - Duškové.

 

Skutečný literární salon vznikl v Praze až počátkem 80 let 19. století. Jednalo se o salon Anny Lauermannové - Mikschové. Dle vzpomínek Hanuše Jelínka se jednalo o jediný skutečně literární salon od 80. let 19. století až do období Československé republiky. Tento salon hostil v průběhu několika desetiletí několik generací českých literátů. Každou neděli se v domě na Jungmannově náměstí nebo v Libici scházelo 6 - 12, při přednáškách až 60, hostů.  Během téměř padesáti let (80. léta 19. století -  až počátek 30. let 20. století), kdy salon Anny Lauermannové - Mikschové fungoval, se diskusí v salonu účastnilo téměř dvě stě osobností. Salon navštěvoval mimo jiné Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Otakar Theer, Jiří Karásek ze Lvovic, Otakar Štorch-Marien, Miroslav Rutte, Edmond Konrád či bratři Čapkové.

 

Se salonem Anny Lauermannové - Mikschové soupeřil salon Růženy Svobodové.  V tomto salonu bylo možné setkat se například  s F.X. Šaldou, Antonínem Sovou, Bohdanem Kaminským, Boženou Benešovou či Josefem Svatoplukem Macharem. Navštěvovali jej taktéž někteří spisovatelé a umělci z již zmíněného salonu Anny Lauermannové - Mikschové.

Další literární salony pořádaly spisovatelky Gabriela Preissová, Marie Hennerová (Pujmanová) a Anna Maria Tilschová.

 

Více informací o  českých (i zahraničních) salonech můžete nalézt v níže uvedené doporučené literatuře:

 

* LORENZOVÁ, Helena, ed. a PETRASOVÁ, Taťána, ed. Salony v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 12.-14. března 1998. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 273 s. ISBN 80-85917-43-2.

* DÖRFLOVÁ, Yvetta a DYKOVÁ, Věra. Kam se v Praze chodilo za múzami: literární salony, kavárny, hospody a stolní společnosti. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 239 s. ISBN 978-80-7021-961-4.

* HEYDEN-RYNSCH, Verena von der. Evropské salony: vrcholy zaniklé ženské kultury. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2004. 194 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7319-026-5.

* SAK, Robert. Salon dvou století: Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 277 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7185-525-1.

* MOURKOVÁ, Jarmila. Růžena Svobodová. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1975. 389 s., [36] s. obr. příl. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti; sv. 39.

* SKÁCELÍK, František. Krásná setkání. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1970. 355 s. Historica.

* ŠALDA, F. X. et al. Tíživá samota: korespondence F.X. Šaldy a Růženy Svobodové. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1969. 354 s., [32] s. obr. příl. Paměti, korespondence, dokumenty; sv. 45.

* LENDEROVÁ, Milena. Zdenka Braunerová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 230 s., [24] s. obr. příl. Osudy; sv. 21. ISBN 80-204-0868-1.

*

 

Salonům je taktéž věnována velká část časopisu:

* Dějiny a současnost. 2011, roč. 33, č. 6.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.05.2014 09:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu