literární příběhy o stavbě věže jako alegorie lidského snažení

Text dotazu

Zajímali by mě literárně zpracované příběhy o stavbě věží, jejichž stavitelé byli se svým dílem prazvláštně spjati, příběhy, které tak alegoricky varují před nedostatkem lidské pokory a před temnými stránkami lidské duše - podobně jako román: W. Golding - Věž.
Narazila jsem na: H. Melville - novela Zvonice; T. S. Eliot - Skála; H. Ibsen - Stavitel Solness. Nemohu to ale vyhledat v žádném katalogu, abych zjistila, o čem skutečně jsou, zda jsou v češtině a případně v čem jsou otištěny. Předpokládám, že literární příběhy a romány tohoto charakteru najdu spíš v anglické literatuře. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
příběhy, kde by byly věže nebo podobné stavby, budovaly se věže nebo se děj točil kolem věží apod., těch bude asi víc , ale zda se jedná o alegorii snažení..., to je potřeba knihu přečíst a posoudit. K hledání by bylo asi lepší využít online katalog Městské knihovny v Praze, protože tam, na rozdíl od Národní knihovny ČR, beletrii většinou anotují a anotace by mohla leccos napovědět.

Výrazem „alegorie“ se označuje „symbolické vyjádření pojmů nebo myšlenkových pochodů prostřednictvím vzájemně propojených metafor, často také personifikace přírodních vztahů, vlastností nebo představ“. Záznamy, v nichž je použita alegorie, jsou pokládány za symbolická znázornění skrytých, důležitějších skutečností. Třeba někteří náboženští učitelé používali  při vysvětlování Bible metodu alegorického výkladu.

Např.  lidské dějiny od stvoření až po rozptýlení lidí u babylónské věže: k této části Bible je v katolickém překladu nazvaném The New American Bible následující komentář: „Pravdy obsažené v těchto kapitolách měly být pro izraelský národ, jenž byl určen k tomu, aby je zachoval, srozumitelné, a proto musely být vyjádřeny v pojmech, které tehdy byly všeobecně známé...
Zdroj: Strážná věž. 2015 (odkaz viz níže) 

Další příklad J.A.Komenský:
Z vysoké věže poutník pozoruje město (svět), v němž se zdá být vše pěkně uspořádané. Teprve zblízka je patrné, jaký je všude  zmatek a nepořádek.
Poutník vidí jen klamání a faleš, bídu, neřesti, intriky, podvody; lidé nosí na sobě masky, které si mění. Ovládá je touha po snadném zisku, společenském postavení a bezstarostném životě.
Čerpáno z: školní výuková prezentace literatury - Jan Amos Komenský -  Labyrint světa a ráj srdce

Skála je jedním z příběhů v níže uvedené knize autora T.S.Eliota, kterého zmiňujete:
Démant a slza : výběr z anglické duchovní poezie / přeložil Josef Hrdlička ; předmluva František Lízna ; doslov Mojmír Trávníček
Nakl. údaje: Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007, c1999. ISBN 978-80-7192-954-3 (váz.) : Kč 199,00. Přeloženo z angličtiny Předmět. heslo duchovní literatura -- Anglie -- 16.-20. stol.; anglická poezie -- 16.-20. stol.; duchovní život; křesťanský život; křesťanská víra
Chronolog. údaj - 16.-20. stol.
Forma, žánr: anglická poezie * náboženská poezie * antologie

Stavitel Solness vyšlo samostatně jako divadelní hra (IBSEN, Henrik. Stavitel Solness. Praha: Dilia, 1982.)

Zvonici  jsme našli zmíněnu jen ve Wikipedii na webových stránkách H. Melvilla.
Podobné téma, kterým se zabýváte Vy, je zpracováno v školní práci o díle Richarda Weinera, viz: téma pomíjivosti a rozkladu všech pozemských věcí, nacházející svůj alegorický výraz v motivu ruin, svůj kontrast v motivu hrajících si dětí, motivu dobře známém např. z obrazu Melancholie (1532) Lucase Cranacha st. Ludus puerorum. Patří k atributům, jež melancholie čerpá ze saturnského mýtu, v němž bůh Saturn splynul s řeckým Kronem a ten zase s Chronem – bohem času. Téma času, prizmatem melancholie nahlížené jako jeho pomíjivost (a prázdnota), reprezentuje – o to silněji, oč naléhavěji se nás vypravěč snaží přesvědčit o opaku – zmíněný popis náměstí s radniční věží s černými otvory po cifernících: „Záhadná věž-kampanile jako by smlčovala cosi velmi závažného“ (Weiner 1998, s. 136).
Zdroj:  Slovo a mysl (odkaz viz níže)

Další zdroje, z kterých můžete čerpat, třeba jen okrajově:
ECO, Umberto. Foucaltovo kyvadlo. Praha: Odeon, 1991.
CANTER, Mark. Ember, posel věků. Frýdek - Místek: Alpress, 1997.
HRTÁNEK, Petr. Literární apokryfy. Brno: Host, 2014.

Použité zdroje

* Strážná věž. 2015: http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2005442
výuková prezentace literatury - Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce: http://www.rozbor-dila.cz/[…]/
* Démant a slza : výběr z anglické duchovní poezie / přeložil Josef Hrdlička ; předmluva František Lízna ; doslov Mojmír Trávníček
Nakl. údaje: Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007, c1999. ISBN 978-80-7192-954-3 ( http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]01701089&local_base=NKC )

* Slovo a mysl: http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/99

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.04.2015 12:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu