literární pozůstalosti

Text dotazu

Dobrý den,
dovolte mi se prosím informovat, zda-li neexistuje kniha či knižně vydaná archivní pomůcka, která by obsahovala informace o tzv. pozůstalostech po českých spisovatelích? V rámci svého výzkumného projektu bych potřeboval získat obecný přehled o tom, zda-li se u řady českých spisovatelů (aktivních v období od 20. do 60. let) dochovaly primární prameny, jako například rukopisy jejich děl, korespondence, osobní deníky apod. Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď a odbornou radu.

Odpověď

Dobrý den,

informace o literárních pozůstalostech získáte v Literárním archivu Památníku národního písemnictví,  http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/.

Jeho počátky spadají do vzniku Národního muzea v Praze (1818), první doložený přírůstek pozdějšího literárního archívu pochází z r. 1822. Skutečným základem literárních sbírek je pozůstalost Josefa Dobrovského. Od roku 1953 působí LA PNP v premonstrátské klášteře v Praze na Strahově.

Odborní pracovníci LA PNP připravili k vydání orientační pomůcku Průvodce po fondech literárního archivu PNP. Praha: Památník národního písemnictví, 1993. Jedná se o Sborník Památníku národního písemnictví, roč. 26. 2 sv. + dodatky. Jednotlivé záznamy obsahují biografické údaje o autorovi a kategorie, které jsou v jednotlivých pozůstalostech zastoupeny (korespondence, přijatá, příp. odeslaná a cizí; rukopisy, výstřižky, varia apod.).

Obsáhlý soupis osobních písemných pozůstalostí uspořádala Jarmila Hanzalová. Soustředila se na instituce, které uchovávají písemné pozůstalosti. Tady už se nejedná vysloveně o literární pozůstalosti, mohl by to pro vás být ale také zajímavý zdroj informací.

Zdroj: HANZALOVÁ, Jarmila. Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Praha: Sekce archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 1997.

Domníváme se, že se písemné pozůstalosti do archivů předávaly pouze na základě dobrovolnosti a že řada rodinných archivů zůstává stále v rodinách potomků. Kdysi bývalo ctí, že se pozůstalost do LA PNP dostala a potomci ji odkazovali zdarma, jindy se ale pozůstalosti vykupovaly. To vše by vám ale jistě řekli pracovníci archivu.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2014 10:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu