lípa - český národní strom

Text dotazu

Proč je lípa našim národním stromem?

Odpověď

Řadu informací o lípě – českém národním stromu – přináší web Lípy republiky 1918-2018. Dovolíme si zde citovat:

V historii bývala lípa ztotožňována s ženskými božstvy, často s bohyní lásky. Pro mládež byla lípa symbolem lásky. U Slovanů, Keltů i Germánů prý bývala stromem osudu. Věřilo se, že když zahyne lípa, vysazená na dvorci rodu, zanikne i celý rod.

Řada zemí má své národní stromy. V České republice je národním stromem lípa (Tilia). Můžeme ji nalézt na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách.

Oficiálním národním symbolem se stala roku 1848, kdy se na všeslovanském sjezdu, který probíhal 2.–12. června v Praze, sešli delegáti z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, dále pak Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbové, Slovinci a Dalmatinci, což byli zástupci všech porobených slovanských národů. Stanovili lípu jako národní symbol postavený proti velkoněmeckým snahám o porobení slovanského živlu. Byla to reakce na Frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví zvolen dub. Lípu jako národní strom měl navrhnout František Ladislav Čelakovský.

Že byla lípa i politickým tématem je zřetelné např. ze slov Karla Sladkovského [Sladkovský, 1899]. Citujeme:

„K čemu zde ještě mrtvý ten kmen lípy zhynulé?“ rozléhal se od jihu i od severu, od západu i od východu divý ryk cizinců, po zbídnělé vlasti české, „vymyťte jej úplně, aby bez překážky šířiti se tu mohly větve sousedního dubu našeho“ …………. a div — div divoucí ! — kmen, jejž nepřátelé jeho jako ztrouchnivělý již vysekávali, kmen po dva věky hynoucí lípy českoslovanské počal se opět zelenati, s netušenou silou vzrostla větev po větvi.

 

Zdroje:

KUČERA, Jakub. Lípa, nebo dub? Jak politika rozhodla o výběru našeho národního stromu. Čtidoma.cz [online]. 18. 10. 2018 [2020-03-35]. Dostupný z: https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2018-10-18-lipa-nebo-dub-jak-politika-rozhodla-o-vyberu-naseho-narodniho-stromu-45081

Lípa – zajímavosti o našem národním stromu. In: Lípy republiky 1918 – 2018 [online]. 29. 6. 2018 [cit. 2020-03-25]. Dostupný z: https://lipyrepubliky.cz/lipa-zajimavosti-o-nasem-narodnim-stromu/

O lípách republiky. In: Lípy republiky 1918 – 2018 [online]. 29. 6. 2018 [cit. 2020-03-25]. Dostupný z: https://lipyrepubliky.cz/o-lipach-republiky/

SLADKOVSKÝ, Karel a HELLER, Servác, ed. Výbor z politických řečí a úvah Dra. Karla Sladkovského. V Praze: Tiskem a nákladem J. Otty, 1899. 411 s. Sborník spisů politických a národohospodářských. Dostupný také z: https://digi.law.muni.cz/handle/digilaw/361.

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 13:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu