limit povolených ztrát v knihovnách

Text dotazu

Dobrý den, píši bakalářskou práci na téma Analýza ochrany informací ve veřejných knihovnách Zlínského kraje.Slyšela jsem, že existuje limit povolených ztrát knihovního fondu. Chtěla bych to uvést ve své práci, ale nemohu to číslo nikde najít. Tak bych Vás chtěla poprosit o pomoc. Děkuji moc.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že v současné době žádný limit povolených ztrát neexistuje (Vyhláška 88/2002Sb. Ministerstva kultury ze dne 21.února 2002 k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)).
Jen pro doplnění - podle dnes již zrušené "Směrnice MK ČSSR ze dne 8.7.1969 o evidenci a revizi knihovních fondů v knihovnách jednotné soustavy" v paragrafu 7 Revize knihovních fondů - je uvedeno " Orientačním ukazatelem k posouzení přiměřeného rozsahu ztrát, které vyplývají z rizika činnosti knihovny a které je proto možno odepsat bez řízení o náhradě škody, je počet knihovních jednotek, odpovídající maximálně 0,5 procent výpůjček za období od poslední revize." Toto, jak jsme v úvodu napsali, dnes neplatí. Není stanoven žádný limit.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 14:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu