Lidský rozvoj

Text dotazu

Dobrý den,
píši bakalářskou práci na téma: Různorodost Evropy z pohledu lidského
rozvoje.
Potřebovala bych zjistit možnou literaturu k tomuto tématu: ekonomický
rozvoj, lidský vývoj, ukazatele před indexem lidského rozvoje, koncept
indexu lidského vývoje, metody výpočtu HDI a vývoj v čase, atd. Pokud možno
v českém jazyce, po případě anglickém či polském.

Odpověď

Dobrý den,

dokumenty k Vašemu dotazu můžete vyhledat v následujících online katalozích:

* Online katalog NK ČR (NKC) http://aleph.nkp.cz/F

* Souborný katalog ČR (SKC) http://aleph.nkp.cz/F

* Jednotná informační brána (JIB) http://www.jib.cz

* Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL) http://aleph.nkp.cz/F

Využít můžete také licencované online databáze, které nabízí pro své uživatele Národní knihovna ČR (pokud jste naší čtenářkou a máte zájem využívat databáze, informace naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104, databáze je možné využívat jak z počítačů v NK ČR, tak prostřednictvím vzdáleného přístupu odkudkoli). Zahraniční odborné databáze zprostředkovávají pro své studenty také vysoké školy, informujte se o dostupných databázích v knihovně vaší vysoké školy.

Z databází poskytovaných v NK ČR bychom Vám doporučovali především:

* EBSCO - článková databáze, zde konkrétně Academic Search Complete - multioborová databáze, Business Source Complete - databáze v oblasti obchodu, SocINDEX with Full Text - databáze z oblasti sociologického výzkumu

* Encyclopedia of Global Change - elektronická encyklopedie se věnuje různým jevům, které ovlivňují a mění život na Zemi

* Anopress - monitoring českého tisku - mediální část obsahuje články z českého tisku a plnotextové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize

* Wilson OmniFile Full Text Select - multidisciplinární plnotextová článková databáze

Pro vyhledávání můžete využít klíčová slova (případně u licencovaných databází je vhodné využít i tezaurus - řízený slovník lexikálních jednotek použitých pro popis dokumentu): index* lidsk* rozvoj*, human development* index*, kvalit* lidsk* život*, human well being, vývoj* Evrop* + oblasti vývoje, které Vás zajímají, apod.

Pozn.: * značí pravostranné rozšíření, tj. lidsk* bude nalezeno lidský, lidské, lidského, atd. Tento znak je používán v katalozích http://aleph.nkp.cz/F , u licencovaných databází to však může jinak, v případě jejich použití tyto informace naleznete v nápovědě pro vyhledávání.

Jak v průběhu vyhledávání, tak i po ukázání výsledných dokumentů, můžete výsledky zpřesňovat např. požadovaným jazykem či rokem vydání.

Pokud naleznete knihu v jiné knihovně, než které jste čtenářkou, můžete zažádat o její zapůjčení prostřednictvím meziknihovních služeb http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby .

Příkladem uvádíme dokumenty:

Knihy - Souborný katalog SKC

* DASGUPTA, Partha. Human well-being and the natural environment. Oxford : Oxford University Press, 2004. xxiv, 351 s. ISBN 0-19-926719-7.

* MCGILLIVRAY, Mark (ed). Understanding human well-being [elektronický zdroj]. New York : United Nations University Press, 2006. xxiii, 386 p. ISBN 978-92-808-7104-3.

Elektronický zdroj: jedná se o knihu v rámci báze ebrary, dostupné pro uživatele NK ČR

* WOKOUN, René a kolektiv. Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. Praha : Linde, 2008. 189 s. ISBN 978-80-7201-698-3.

* ADAM, Frane et al.. The challenges of sustained development : the role of socio-cultural factors in East-Central Europe. Budapest : Central European University Press, 2005. [10], 231 s. ISBN 963-7326-00-6.

Články - ANL

* SYROVÁTKA, Miroslav. Jak (ne)měřit kvalitu života. Kritické pohledy na index lidského rozvoje. In: Mezinárodní vztahy. Roč. 43, č. 1 (2008), s. 9-37. ISSN 0323-1844.

* HRUŠKA, Blahoslav. Padlá modla HDP. In: Ekonom. Roč. 53, č. 46 (20091119), s. 12-18. ISSN 1210-0714.

* SILNÝ, Jiří. Solidární ekonomika. In: Literární noviny. Roč. 18, č. 51 (20071217), s. 1, 8. ISSN 1210-0021.

* DUBSKÁ, Drahomíra; DRÁPAL, Stanislav. Měření pokroku, vytváření vizí, zlepšování života - téma Třetího fóra OECD o statistice. In: Statistika. Roč. 47, č. 2 (2010), s. 179-183. ISSN 0322-788X.

Licencované online zdroje:

EBSCO:

* FUKUDA-PARR, S. Indicators of human development and human rights -- overlaps, differences ... and what about the human development index?.

Statistical Journal of the UN Economic Commission for Europe [serial online]. June 2001, vol. 18, issue (2/3), p.239 - 249. ISSN 0167-8000.

* LIND, N. Values reflected in the human development index. Social Indicators Research [serial online]. May 2004, vol. 66, issue 3, p. 283-293. ISSN 0303-8300.

* STREEETEN, P. Human development: The debate about the index. International Social Science Journal [serial online]. March 1995, vol. 47, issue 1, p. 25 38. ISSN 0020-8701.

Užitečné by pro Vás také mohly být následující zdroje:

* United Nations Development Programme - http://www.undp.org/ a výroční zprávy spolu se statistikami a dalšími zajímavými odkazy - http://hdr.undp.org/en/ .

* Informační centrum OSN v Praze - http://www.osn.cz/

* Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha - http://cozp.cuni.cz/COZP-39.html

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lidsk%C3%A9ho_rozvoje

* development.upol.cz/soubory/Syrovatka_HDI.pdf

* vyhledávání odborných článků na Google Scholar - http://scholar.google.cz/scholar?q=human+development+index&hl=cs&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 

S dotazem se můžete také obrátit na specializované knihovny, např. Vysoká škola ekonomická http://ciks.vse.cz , Knihovna OSN v ČR http://www.osn.cz/knihovna-osn/o-knihovne/ , Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů http://www.iir.cz/display.asp?ida=15&idi=36 .

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.04.2011 10:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu